Sivilingeniør/ ingeniør Arendal

  0

  Asplan Viak

  Asplan Viak AS er eiet av en stiftelse. Det påvirker vårt verdigrunnlag. Vi vil at hver enkelt medarbeider skal være seg bevisst at alle våre handlinger setter avtrykk; i nærmiljøet og samfunnet som helhet. Vår kultur bygges innenfra og reflekteres utad. Som et av landets største rådgivende ingeniør- og arkitektfirma, med ca. 900 ansatte fordelt på 31 kontorsteder, er vi en viktig arena for samfunnsutviklingen. Vi former samfunnet og ser mennesket.

  Bli kjent med ASPLAN VIAK AS

  Vann og miljø-avdelingen i Asplan Viak har nå 180 rådgivere, og er en av landets ledende aktører innen vann- og avløpsfaget. Vi jobber tverrfaglig med mange spennende prosjekter i hele bredden innenfor vannforsyning, avløp, overvann og avfallshåndtering.

  Vår oppdragsmengde er økende og vi søker etter deg som er faglig engasjert og som ønsker å jobbe i et utviklende og tverrfaglig miljø.

  Aktuelle arbeidsoppgaver:

  Arbeidsoppgaver vil avhenge av kompetanse og interesser

  • Overordnet planlegging, saneringsplaner, systemanalyser og modellering av VA-nett
  • Detaljprosjektering av transportsystemer for vann og avløp
  • No-Dig-løsninger og smart ledningsfornying
  • Planlegging og prosjektering av overvannsløsninger, fordrøyningstiltak og flomveier
  • Prosjektering av prosessanlegg for vannbehandling, avløpsrensing, slambehandling og avfallshåndtering
  • Utarbeide beskrivelser og konkurransegrunnlag
  • Prosjekterings- og fagansvar i tverrfaglige prosjekter
  • Prosjektledelse av VA-prosjekter
  • Oppfølging på byggeplass

  Kvalifikasjoner:

  • Ingeniør/sivilingeniør fra høyskole/universitet
  • Vi ønsker deg med erfaring fra VA-faget
  • Erfaring i bruk av prosjekteringsverktøy (Autocad, NovaPoint, VARDAK, G-prog etc.) er en fordel
  • Erfaring i bruk av modelleringsverktøy (EPA SWMM/ MIKE URBAN el. tilsvarende program) er en fordel
  • Gode kunnskaper i norsk skriftlig og muntlig

  Personlige egenskaper:

  • Ansvarsfull og pliktoppfyllende
  • Positiv og engasjert
  • Gode samarbeidsevner, initiativrik og løsningsorientert

  Vi tilbyr:

  • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver med stor mulighet til å påvirke egen arbeidshverdag
  • Faglig interessant miljø med dyktige og hyggelige kollegaer
  • Konkurransedyktig lønn, gode pensjons- og forsikringsordninger
  • Fleksibel arbeidstid, fem ukers ferie i tillegg til fri hverdagene i påskeuken og i romjulen
  • Studieturer, fagsamlinger og ulike sosiale arrangementer
  • Kontorsted Arendal eller Lyngdal

  Søknad med CV og aktuelle vedlegg sendes via linken Send søknad. Ønsket kontorsted må angis i søknaden.