Sivilingeniør med erfaring som VA- konsulent og stor interesse for faget Regnvannshåndtering.

  0

  Nettside MFT

  MFT ble grunnlagt i 1992 og er en del av den tyske UFT gruppen. Vi utvikler og markedsfører løsninger som beskytter bygninger og infrastruktur mot oversvømmelse og vannforekomster mot forurensning. Våre unike produkter har en sentral funksjon i fremtidens klimatilpassede avløpsnett.

  Vi søker etter en:

  Sivilingeniør med erfaring som VA- konsulent og stor interesse for faget Regnvannshåndtering.

  Stillingstype: Fast

  Firma: Miljø- og Fluidteknikk AS

  Sektor: Privat

  Arbeidstid: Heltid

  Arbeidssted: Bærum – Grini Næringspark

  MFT er en kunnskapsbedrift med nære bånd til ledende internasjonalt fagmiljø. Vi ønsker å være en viktig aktør for faglig utvikling av bransjen. Vi er kjent for å levere spennende produkter av høy kvalitet. For oss er rådgiving, problemløsning og kunnskapsoverføring vesentlig i salgsprosessen. Våre kunder er våre partnere. Vi lærer av dem og de lærer av oss.

  MFT sine nøkkelprodukter er godt kjent i markedet. Etterspørselen er stigende. Dine kunnskaper og interesse for fagområdet vil bety mye i vekstprosessen til MFT.

  Arbeidsoppgavene er varierte og omfatter hele verdikjeden: markedsføring, salg og prosjektgjennomføring. I din hverdag møter du først og fremst rådgivende ingeniører, men også kommuner og grossister..

  Ønsker du å jobbe med spennende produkter i en viktig og fremtidsrettet bransje, send din søknad Nils Aaby, nils@mft.no , eller kontakt oss på tlf 48236372.

  Søknadsfrist:  06.04.2018

  For å søke på denne jobben send dine opplysninger til nils@mft.no