Tjenesteleder teknisk enhet

  0

  Nettside Nes Kommune

  Nes kommune er en aktiv hyttekommune, der hyttenesningen og utbygging er viktig næring i bygda. Videre er kommunen inne i en spennende tid med utvikling av nytt rettssted for Hallingdal, store investeringer innen vann og avløpssektoren. Det forutsettes at man viser stor interesse og forståelse for hva mindre kommuner har som fortrinn og utfordringer fremover i tid, samt bidrar til å bygge et attraktivt tjenestetilbud.

  Beskrivelse av arbeidsstedet:
  Teknisk enhet i Nes kommune er plassert på Nesbyen i Hallingdal, og består av 45 medarbeidere. Avdelingen er en del av et ungt spennende fagmiljø med dyktige medarbeidere og høy kompetanse. Enheten forvalter byggesak, private reguleringsplaner, miljø, kart og oppmåling, jordbruk og skogbruk og består av 13 ansatte.

  Hva søker vi?
  En resultatorientert leder, der service og kommunikasjon vektlegges som viktige arbeidsredskap for god dialog med ansatte, politikere og utbyggere. Vi ønsker også at du kan bidra til videreutvikling om implementering i fremtidens løsninger for selvbetjening, kommunikasjon og saksbehandling. Enheten jobber tett på innbyggere, politikere og øvrige deler av kommunens administrasjon. Tjenesteleder må kommunisere godt og ha god forståelse for enhetens rolle som omdømmebygger i lokalsamfunnet. Vi legger stor vekt på dokumenterte lederegenskaper, evne til lagspill og til å skape arbeidsglede og resultater. Erfaring fra strategisk utviklingsarbeid vil bli vektlagt.

  Arbeidsoppgaver
  Lede følgende fagområder:
  Byggesaksforvaltning
  Miljøforvaltning
  Utslippsforvaltning av spredt avløp
  Kart, oppmåling og geodata
  Jord/skogbruk
  Prosjekter relatert til avdelingen
  Det tas videre forbehold om at oppgaver knyttet til reguleringsplan- og kommuneplanarbeid helt eller delvis kan legges til stillingen. Forbeholdet skyldes prosess vedr. omorganisering.
  Egenskaper:
  Kunne lede kunnskapsmedarbeidere
  Vi vil legge vekt på at du har et godt juridisk skjønn og evne til å forstå rollen i  en politisk styrt organisasjon
  Evne til å arbeide effektivt, selvstendig og ha gode samarbeidsevner
  Være strukturert og ryddig med god gjennomføringsevne
  Pragmatisk og løsningsorientert
  Takle høyt tempo og komplekse oppgaver

  Kvalifikasjoner:
  – Ønskelig med ledererfaring og tidligere erfaring med å ha personalansvar.
  – Tidligere erfaring med økonomiansvar, herunder god økonomiforståelse
  – Minimum 3- årig universitets- eller høyskoleutdanning innen ingeniør/                    tekniske fag, arkitekt, juridiske fag, ledelse eller andre relevante emner
  – Erfaring fra plan- og bygningsloven, primært byggesak og plandelen
  – Gode kunnskaper om relevant regelverk, herunder forvaltningsloven
  – Erfaring fra offentlig forvaltning og/eller privat sektor
  – God kompetanse på bruk av ulike datasystemer
  – God samarbeidsevne, evne til å jobbe selvstendig samt god skriftlig og                  muntlig framstillingsevne på norsk
  – Førerkort klasse B
  – Relevant erfaring som prosjekterende, byggherre, entreprenør eller                        prosjektleder.

  Vi tilbyr:
  – Stillingsbrøk 100%
  – Spennende og krevende arbeidsoppgaver
  – Mulighet til å prege organisasjonens og lokalsamfunnets utvikling
  – Store faglige og personlige utviklingsmuligheter
  – Et godt arbeidsmiljø med dyktige medarbeidere
  – Konkurransedyktige betingelser
  – Gode pensjons- og forsikringsordninger
  – Fleksitidsordning
  Interessert i å søke?
  Søknad sendes til:
  Nes kommune v/ Teknisk enhet
  Rukkedalsvegen 46
  3540 Nesbyen

  evt. På mail:   postmottak@nes-bu.kommune.no

  Attester og vitnemål skal ikke innsendes, men medbringes ved evt. intervju.

  Søknadsfrist 15.01.2019
  Vårref: Tjenesteleder teknisk enhet

  To apply for this job please visit payment.schibsted.no.