Vi søker VA- ingeniør

  0

  Nettside Fræna Kommune

  Fræna kommune har 9750 innbyggere og er en kommune i vekst. Kommunen har et godt og variert næringsliv og gode offentlige tjenester. Nærheten til fjell, sjø og grøntområder gir svært gode muligheter for et aktivt og variert friluftsliv. Fræna kommune som organisasjon har en organisasjonsmodell med flat struktur. Dette betyr at alle resultatenhetene rapporterer direkte til rådmannen. Vi er i dag kommunens største arbeidsplass med ca. 850 tilsatte. Teknisk Drift og Anlegg Avdelingen har et spennende og vidt arbeidsfelt med ansvar for utbygging, drift og vedlikehold av kommunale veier, vann- og avløpsnett og bygninger. Avdelingen har mange spennende utbyggings og renoveringsoppgaver inne VA-faget de kommende årene.

  Arbeidsoppgaver:
  – Prosjekteringsoppgaver knyttet til vei, vann og avløpsanlegg
  – Utarbeide anbudsbeskrivelser
  – Oppfølging av kontrakter med entreprenører og innleide rådgivere
  – Være prosjektleder og byggeleder på større og mindre anleggsprosjekter
  – Kontakt med publikum og saksbehandling
  – Bistå andre på avdelingen med oppgaver tilknyttet drift og administrasjon av eksisterende vei, vann og avløpsanlegg/prosjekter

  Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen

  Kvalifikasjoner:
  Vi søker en person med ingeniør/ fagskoleutdanning innen anleggsfaget samt bred arbeidserfaring innen kommunalteknikk
  – Kjennskap til relevant lovverk
  – Ønskelig med kjennskap fra arbeid med offentlig forvaltning
  – I tillegg til formelle kvalifikasjoner vil det bli lagt vekt på personlige egenskaper som gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper, kreativitet og «stå-på-humør»
  – Vedkommende må ha førerkort for bil klasse B
  – Må beherske norsk språk muntlig og skriftlig

  Vi tilbyr:
  – Ett spennende og utviklende arbeidsfelt
  – Ett trivelig arbeidsmiljø
  – God pensjonsordning gjennom KLP
  – Lønn etter avtale

  To apply for this job please visit hr.frana.kommune.no.