Vil du være med og utvikle Lørenskog kommune? Vi søker Prosjektleder Vei og VAR

  0

  Nettside Lørenskog Kommune

  Lørenskog kommune har ca 38670 innbyggere og 2300 ansatte som hver dag jobber for å levere gode tjenester til kommunens innbyggere. Lørenskog er en kommune i Akershus, og grenser til Skedsmo i nord, Rælingen i øst, Enebakk i sør og Oslo i vest. Kommunen har de siste 30 årene gått fra å være en jordbrukskommune til å bli en urban forstad til Oslo, og er en trivelig kommune i sterk vekst. Vi har et unikt oppdrag ved at vi både skal utvikle demokrati og deltakelse, være samfunnsutvikler samtidig som kommunen er ansvarlig for de grunnleggendevelferdstjenestene og for å sikre innbyggernes rettigheter. Vi vil ha folk med ambisjoner – både på egne og samfunnets vegne. Som ansatt i Lørenskog kommune skal en oppleve å gjøre en forskjell.

  Lørenskog kommune søker Prosjektleder Vei og VAR. Prosjektvirksomheten skal planlegge og gjennomføre prosjektporteføljen til rett tid, kvalitet og økonomi.

  Rollen er å utvikle gode prosjekt med beskrivelser som grunnlag for politisk beslutninger, gjennomføre, følge opp og overlevere prosjektene i tråd med dette og sikre god dialog med kundene gjennom hele prosessen.

  Hovedarbeidsoppgaver:
  Prosjektledelse med spesiell vekt på prosjektledelse i forprosjekt- og gjennomføringsfasen, som inkluderer;

  • Organisering og fremdriftsplanlegging
  • Balansere og håndtere mål og krav i henhold til prosjektets mål
  • Utarbeide beslutningsunderlag for prosjekteier/styringsgruppe og politikere
  • Sørge for god kommmunikasjon i og rundt prosjektet
  • Håndtere innkjøp i samarbeid med kommunens innkjøpsseksjon/juridisk rådgiver
  • Ansvar for utarbeidelse av konkurransegrunnlag for rådgiver- og entreprisekontrakter
  • Kontraktsoppfølging av rådgivere og entreprenører
  • Håndtere avvik, endringer og usikkerhet og foreslå eventuelle korrigerende tiltak
  • Rapportere fremdrift, SHA, økonomi og kvalitet i henhold til kommunens prosjektstyringsmetodikk
  • Overlevere prosjektet til prosjekteier/kunde, samt oppfølging av reklamasjoner i garantitiden

  Utdannelse/formelle krav:
  Relevant utdannelse på Masternivå, fortrinnsvis innen tekniske fag relatert til bygg og/eller vei og var, men vi er også åpne for andre relevante kombinasjoner av fagutdannelse og praktisk erfaring.

  Kompetanse/erfaring:

  • Erfaring fra prosjektledelse for tverrfaglige prosjekter i planleggings- og gjennomføringsfasen
  • God kontraktsforståelse og erfaring med unike entrepriseformer
  • Kjennskap til kommunale planprosesser
  • Kjennskap til offentlige anskaffelser
  • Kunne manøvrere i skjæringspunktet fag og politikk
  • God norsk fremstillingsevne, både muntlig og skriftlig

  Det er ønskelig at prosjektlederen også er engasjert, analytisk og målrettet med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.

  Personlige egenskaper og lederstil:

  • Personlig egnet for å lede komplekse prosjekter
  • Motivere og forventningsstyre medarbeidere
  • Samarbeide godt, sette krav og være strukturert og effektiv
  • Lyttende, tilpasningsdyktig og løsningsorientert
  • Ta eierskap til virksomheten og ansvar i arbeidet
  • Være trygg i beslutningsprosesser
  • Kunne organisere seg selv og andre hensiktsmessig gjennom å delegere med ansvar
  • Være proaktiv

  Lørenskog kommune tilbyr:

  • En spennende stilling, i en kommune i vekst, hvor du blir sittende tett på beslutningstaker
  • Rolle som samfunnsbygger med bidrag til å utvikle viktig teknisk infrastruktur i lokalsamfunnet
  • Gode prosjektstyringssystemer med god forankring som gir fremdrift og effektive beslutninger
  • Komme inn i en kultur hvor ledelsesutvikling og videreutvikling står i fokus
  • Spennende prosjekter og oppdrag med tydelige fysiske resultater
  • God arbeids- og fleksitidsordning, samt gode pensjons- og forsikringsordninger
  • Helsefremmende aktiviteter og velferdsgoder som blant annet firmahytter
  • IA-bedrift
  • God barnehagedekning

  Søknadsinformasjon:
  Frist: Snarest og innen 3 juni 2018
  Arbeidssted: Lørenskog
  Kontraktsform: Fast ansettelse

  For ytterligere spørsmål rundt stillingen eller prosessen, kontakt Experis ved;

  • Seniorrådgiver Steinar Instefjord, mobil: +47 948 57 202 / e-post: steinar.instefjord@no.experis.com
  • Seniorrådgiver Terese Skeide, mobil: +47 903 67 814 / e-post: terese.skeide@no.experis.com

  Søk på stillingen

  Klikk Søk Stilling for å komme til vår hjemmeside hvor du kan registrere din CV og søke stillingen.

  To apply for this job please visit recruit-engineering.experis.no.