Annonsørinnhold

VAnytt Brandstory er et annonseprodukt produsert etter gjeldende retningslinjer

Strømperenovering er en god løsning for å tette, forsterke og øke vanngjennomstrømningen i stikkrenner. Mens stikkrennen blir rehabilitert går togtrafikken som vanlig over arbeidsstedet. Foto: Olimb

Olimb Rørfornying: Inviterer til åpen dag om gravefrie løsninger

Liten kommune? Trange budsjetter? Liten erfaring med gravefrie løsninger? Å tenke smart fornyelse av vann og avløp er ikke forbeholdt store byer og kommuner med store prosjekteringsbudsjetter. Kunnskap og råd om gravefri ledningsrenovering er tilgjengelig for alle som vil lære, og det vil være gode muligheter for å tilegne ny kunnskap når Olimb Rørfornying arrangerer åpen dag fredag 31. mai.

Norsk ledningsnett er i kritisk forfall. Til tross for at «alle» er enige om at fornyelsestakten på vann- og avløpsnettet må opp, går det fortsatt tregt i mange norske kommuner.

Det sier seg selv at å grave opp alle elendige ledninger er en håpløs oppgave. Grøftefri ledningsrenovering, eller NoDig, som det også kalles, er derfor en teknologi som er godt egnet til å få opp fornyelsestakten i VA-nettet.

NoDig får opp farten på fornyelsen

Med NoDig-metoder kan eksisterende ledninger fornyes og nye rør bli etablert med minimal inngripen i miljø og infrastruktur. NoDig-metoder har dessuten normalt en langt raskere gjennomføringstid enn tradisjonell graving.

– Ved å ta i bruk gravefrie metoder vil kommuner oppleve at farten på ledningsfornyelsen går opp, samtidig som kostnadene og utslippene holdes nede, sier Svein Rune Myhre, Salgs- og produktsjef for rørfornying offentlig VA i Olimb Rørfornying AS.

Svein Rune Myhre er Salgs- og produktsjef for rørfornying offentlig VA i Olimb Rørfornying AS. Foto: Olimb

Økt fornyelsestakt gir mer effektiv avløpsrensing

Nye avløpsdirektiv setter strenge krav til avløpsrensing. Innlekking av fremmedvann gjennom sprekker og brudd på ledningsnettet setter renseanlegg under stort press, og overløp av urenset avløpsvann kan havne i fjord og andre resipienter.

– Ved å få opp farten på ledningsfornyelsen reduseres mengden fremmedvann som blir fraktet til renseanleggene. Det gir mer effektiv rensing, mindre utslipp til resipienter og lavere kostnader til oppgradering av renseanlegg, sier Myhre.

Like aktuelt for små kommuner

Etter hvert som flere kommuner har fått øynene opp for de mange fordelene ved å minimere graving, har NoDig-metoder blitt mer vanlig i ledningsfornyelse og etablering av nye ledninger. Likevel er det mange kommuner som fortsatt har til gode å gjennomføre et eneste NoDig-prosjekt.

– Det er betegnende at det er store kommuner og de største byene som benytter seg mest av gravefrie løsninger i dag, men metodene og fordelene er minst like aktuelle for mindre kommuner og kommuner med spredt bebyggelse, forklarer Myhre.

Øykommunene Averøy og Aure er ikke store, men har norgesrekord i rørfornying. I løpet av noen få dager ble til sammen fire stikkrenner under fylkesvei fornyet med strømpeforinger som målte hele to meter i diameter. Foto: Olimb

 

Mangler kunnskap 

Kunnskap om grøftefri ledningsrenovering er en kritisk faktor for å få opp fornyelsestakten på vann- og avløpsnettet, men mange kommuner har liten eller ingen erfaring med grøftefri rørlegging. Det er også en også en utfordring å få tak i ingeniører som kan prosjektere og følge opp NoDig-prosjekter, spesielt i mindre kommuner.

– Vårt mål er at langt flere kommuner, uansett størrelse, skal tenke smartere ledningsfornyelse. Da må kunnskapen om mulighetene i kommunene økes, og terskelen for å prøve nye ting ned, fortsetter Myhre.

Deler gjerne kunnskap med ledningseiere

Som entreprenør og innovatør innen NoDig-faget i mer enn 50 år, har Olimb Rørfornying opparbeidet en betydelig kompetanse og erfaring når det gjelder gravefrie løsninger.

– For å øke nysgjerrigheten og senke terskelen for å ta i bruk NoDig-metoder i norske kommuner, deler vi derfor mer enn gjerne av vår kunnskap med ledningseiere, konsulenter og rådgivere. Kontakt oss om dere ønsker et lærerikt foredrag, lunsjtreff eller fagdag med gode råd om gravefri ledningsfornyelse. Hos oss er det lav terskel for å ta kontakt og spørre om det dere måtte lure på, smått eller stort, sier Myhre.

Demonstrasjon av installasjon av strømpeforing Ø300mm forrige gang Olimb Rørfornying arrangerte åpen dag. Foto: Olimb

Inviterer til åpen dag om gravefrie løsninger

Fredag 31. mai arrangerer Olimb Rørfornying åpen dag ved hovedkontoret i Råde. Her blir det rigget opp utstyr og kjørt demonstrasjoner av rørfornying i ulike brukssituasjoner – fra innvendige avløpsrør i bygg og videre gjennom hele ledningsnettet.

– Alle som vil lære mer om gravefrie løsninger er hjertelig velkomne. Det blir et lærerikt og uformelt arrangement med både faste stasjoner og tidsbestemte aktiviteter, og alle vil få god anledning til å stille spørsmål underveis. Hos oss er gode råd om ledningsfornyelse alltid gratis, avslutter Myhre.

Program og påmelding til åpen dag hos Olimb Rørfornying finner du her

 

 

Olimb Rørfornying AS er den største og eldste aktøren innen rørfornying i Norge. Siden Kristian Olimb installerte den første strømpeforingen i Norge i 1977, har vi spesialisert oss på å fornye vann- og avløpsrør med ulike metoder som gir minimal inngripen i omgivelsene. I stedet for å fjerne gamle rør og montere nye, rehabiliterer vi rørene på innsiden av det eksisterende rørnettet. Dette gir kortere installasjonstid og mindre belastning for folk, miljø og infrastruktur. Olimb Rørfornyings administrasjon, salg, produksjon, drift og lager samlet i moderne lokaler i Råde (Østfold). Herfra styres alle aktiviteter knyttet til rørfornying i offentlig VA og industri, samt privat rørfornying (bygg/borettslag/bolig) på Østlandet sentralt. Vi har også avdelinger i Trondheim, Bergen og Skien som utfører rørfornying for private oppdragsgivere. Fra og med 2022 er Olimb Rørfornying 100 % eid av danske Per Aarsleff A/S, som er bransjeleder innen rørfornying i Europa.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com