Komposthaugen til IVAR ga betydelig avrenning av forurenset vann til lokalt vassdrag. Naboer stiller nå spørsmål om IVARs håndtering av organisk avfall er forsvarlig og om Miljøvernavdelingen i Rogaland kan ha godkjent praksisen.
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com