AVK etablerer et nytt kurstilbud ved hovedkontoret i Sandefjord. Målet er å formidle kunnskap, presentere nye løsninger og invitere til faglige diskusjoner blant kunder, brukere og rådgivere.