Etter snart tre år i markedet har Innva kommet over de største utfordringene med å etablere seg. Startfasen faller spesielt krevende ut for en ny bedrift med kapitalkrevende produkter. Nå ser man framover med gode forventninger.