Arbeidet med å realisere et nasjonalt senter for ledningsteknologi på Ås går videre. De første millionene er på plass og et interimsstyre er valgt.