Prøvetaking kan programmeres til å skje ved faste tidspunkter, ukedager, mengdeproporsjonalt eller ved spesifiserte hendelser.