Med betydelig vekst de siste årene satser Hallingplast i økende grad å levere komplette systemer av rørprosjekter. Samtidig minner man om at sammenføyning om montasje krever fagfolk med erfaring fra byggeplass. Det kan også være en god investering for ledningseier å følge med og sjekke at prosedyrer følges og kontroller gjøres.
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com