Annonsering

Annonsering på VANytt
Gjennom et godt redaksjonelt produkt ønsker vi å kunne være en interessant markedskanal for leverandørene i bransjen ut til våre lesere. Det er mange muligheter til en meget synlig og god profilering: Bannerannonsering, logoannonsering, annonsering med intro, stilling ledig, produktkataloger osv.

Redaksjonell profil:
VANytt ønsker å være en viktig nyhets- og informasjonskanal for alle som på en eller annen måte jobber og beskjeftiger seg med VA – bransjen i Norge. Vi kommer til å formidle nyheter, fagstoff, reportasjer og all annen relevant informasjon som vi håper bransjen finner interessant. VANytt vil ha en leservennlig profil med vekselvis korte og lengre artikler/saker som skal være lettleste og engasjerende.

Trafikktall:
VANytt er eneste rene nyhetskanal innen VA på nett i Norge. (Faktisk er vi størst i Norden også). VANytt har årlig ca 30 000 brukere og ca 90 000 sidevisninger.

Priser fra 01.01.2022

Vi har mange muligheter på vår nettside, vi anbefaler at du tar kontakt med våre salgs og medierådgivere slik at vi kan komme frem til en pakkeløsning som passer ditt firma i den digitale verden.

Stilling ledig:
1 stk. oppføring under siden Stillinger:
kr. 2.000,- pr. oppføring
1 stk. oppføring under siden Stillinger + rullende loop på Forsiden:
kr. 3.000,- 
1 stk. oppføring under siden Stillinger + rullende loop på Forsiden + nyhetsbrev:
kr. 4.000,-

Innholdsmarkedsføring:
VANytt kan tilby betalt redaksjonelt innhold, såkalt innholdsmarkedsføring.
Det presenteres gjennom BRANDSTORY som vises i to bolker på Forsiden av VANytt
som er merket VABRANDSTORY.

Her står kunden fritt til å presentere eget redaksjonelt materiale.
Det kan være produktnyheter man ønsker å løfte frem med egen tekst,
det kan være et case, løsninger eller referanse prosjekter/leveranser
man ønsker mer oppmerksomhet rundt.

Eksempler på hvordan sidene kan bygges opp.
Priser markedsføring- redaksjonelle artikler – Brandstorys:
1 stk. artikkel – 1 uke –  1 plass kr. 5.000,- pr.uke.
1 stk. artikkel – 2 uker – 1 plass kr. 4.500,- pr.uke
1 stk. artikkel – 3 uker – 1 plass kr. 3.500,- pr.uke
1 stk. artikkel – 4 uker – 1 plass kr. 3.000,- pr.uke.

Ta kontakt med oss for ytterligere info.

Teknisk annonseinfo VANytt:

Annonseformater:
Annonseformater er gif, jpg, flash og html (alt materiell må leveres med korrekte HTTPS URLer).
– Ved Flash-/html-annonser må det tilrettelegges for at linken åpnes i et nytt vindu.
– Flash-annonser må ha en clickTAG inkludert.
Klikk her for informasjon om hvordan clickTAG integreres.
Hvis det ikke benyttes clicktag, og url hardkodes i annonsen, vil
vi ikke kunne telle klikk på annonsen.

Antall annonser per annonseplass:
Vi legger inn maksimalt tre rullerende annonser per annonseplass.

Størrelser (kB)
På desktop kan bannerne være på maks 100 kb per banner.
På mobil gjelder maks 60kb.

Kontaktinfo:
Stig Grindahl – mob. 480 68 283. E-post: stig@vanytt.no
Ketil Sterner – mob. 957 66 566. E-post: marked@vanytt.no