Nyheter

Nyheter

Ønsker å levere smartere produkter

IoT-selskapet Xepto jobber med overvåkning, rapportering og alarmering i ekstreme rom. Spisskompetansen ligger innen vann/avløp og lager/logistikk, hvor de leverer batteridrevne produkter som sender data fra sensorer til egen skytjeneste via NB-IoT (NarrowBand IoT).

36 meter stikkrenne i ett løft

I den gamle stikkrenna hadde det ligget et gammelt spirorør som var korrodert og i ferd med å gå i oppløsning. I høst så Statens Vegvesen seg nødt til å finne en bedre løsning.

Senskader på tarmer etter dårlig drikkevann

Cryptosporidium kan forårsake helseproblemer 12 år etter smitte. Etter cryptosporidium-utbruddet i Östersund i 2010 har forekomsten av kroniske tarmsykdommer nemlig økt. Det viser ny forskning.

Krever tredjeparts kontroll på kummer

− Bakgrunnen for at Hias har lagt inn kravet er rett og slett at vi har sett for mye dårlig håndtering av særlig ventiler i kummer. Vi har fem års garanti knyttet til nyanlegg og bruker mye tid og krefter på å følge opp dårlig utført arbeid, sier Erik Bøhleng, programansvarlig sanering VA-ledningsnett i Hias.

Har kvalitetssikret arbeidsmiljøet

Arbeidsmiljøstandarden ISO 45001 skal dokumentere at bedriften har gode verktøy for å lede og styre arbeidsmiljøet, og gjennom dette forebygge og redusere jobbrelatert sykdom, skade og død. ISO 45001 erstattet i 2018 standarden som til da het OSAS 18001.

Bruker overvann som vannkilde

Til mange formål, som spyling av toaletter, vaskemaskiner og vanning av grøntområder trenger man ikke drikkevannskvalitet. Et forsøk med membranfiltrering av overvann har vist seg å være vellykket.

Framsynt storskala vannverk med ozon

Takket være en god råvannskilde, riktig valg av renseprosess og gode bygningsmessige grep har Skien i dag et robust vannverk med lave driftskostnader. Steinsvika Vannbehandlingsanlegg bruker ozon i renseprosessen og produserer derfor minimalt med slam, som forøvrig ikke krever spesiell behandling.

Fanger granulat i overvannskummer

En av Europas ledende produsenter av isolasjon, byggesystemer, spesialprodukter og emballasje, samler opp rester fra produksjonen med granulatfanger i kummene. Dermed hindrer man granulatet å komme inn i rørsystemet, og i verste fall i sjøen.

Det kan bli vannskader for 22 milliarder

Kostnadene for værrelaterte vannskader på bygninger og innbo alene vil kunne beløpe seg til om lag 22 milliarder kroner de neste ti årene. Det forsiktige anslaget, som er utregnet av Fremtind, viser en økning på nær 40 prosent sammenlignet med forsikringsutbetalingene det foregående tiåret

Renseanlegg kan få forkjølelse

Mikrobiologien på et renseanlegg fungerer dårligere dersom det blir infisert med virus. Flere viruspartikler gir økte utslipp av organisk karbon. Det viser en forskningsstudie publisert i Water Research X, av svenske forskere.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com