Nyheter

Nyheter

Renseanlegget fyller femti år

Etter 50 år er planen for 40 nye år vedtatt. At dagens renseanlegg på Vinterbro skal utvides for å dekke fremtidige behov synes å være den beste løsningen. I perioden frem mot 2080 er det antatt en dobling av befolkningen som skal knyttes til anlegget .

Skal sprenge og bore seg opp til Holmenkollåsen

Det er fare for at energibrønner kan bli skadet permanent eller midlertidig av anleggsarbeidet. Man skal sprenge ca. 700 meter med fjelltunnel fra Bogstad parkeringsplass, og borre ca. 400 meter borhull i fjellet ved Voksenkollveien. Den nye overføringsledningen vil også forsyne et nytt høydebasseng ved Tryvannstårnet.

Ny nestleder i VVP skal ta seg av digitalisering

Han har det siste året vært avdelingsleder i Norsk Byggtjeneste. Der har han hatt hovedansvaret for driften av NRF-databasen i Byggtjeneste (NOBB-VAVVS). Før dette var han daglig leder av Norske Rørgrossisters Forening (NRF). Innen sommeren skal han være på plass hos VA- og VVS Produsentene. 

Har startet VA sanering og sørger for solide krysningspunkter

Rakkestad Kommune har lenge slitt med uforholdsmessig mye overvann i spillvannsnettet. Nå tar man fram det grønne grepet og innleder en storoffensiv innen sanering, både for å skille overvann og spillvann, fornye vannforsyning og legge nye rør for kommunikasjonskabler.

Styrker laget innen vann og avløp

For å møte en stigende etterspørsel etter komplette skreddersydde løsninger innen vann og avløp har Norsk Wavin det siste året foretatt en rekke gode signeringer. Ambisjonene er høye innen innovasjon, digitalisering, miljø, kvalitet og teknisk kompetanse.

Prøvetiden er over for Ronald

Fra 1. januar 2022 er Ronald Christenhusz daglig leder i Wallax. Han har 11 års erfaring med inspeksjon av vann- og avløpssystemer og kommer fra Wallax egne rekker. 41-åringen er opprinnelig fra Nederland og er utdannet maskiningeniør fra Høyskolen i Haag.

Alle bør være forberedt på tilsyn

Råvannskildene danner grunnlaget for at befolkningen skal ha tilgang til nok og trygt drikkevann. Med klimaendringer og voksende befolkning kan stadig nye områder komme under press, og hensynet til drikkevannet kan bli skadelidende. Det er et viktig prinsipp at drikkevannet bør komme fra kilder som er lite påvirket av forurensning, og med god vannkvalitet.

Rekordlang fullisolert vannforsyning uten kummer til Skjomendalen

Til sammen legges mer enn syv kilometer med ny isolert vannforsyning, som består av  rør, isolerte ventiler og isolerte servicepunkter. Innbyggerne i dalen får oppgradert vannforsyningen, som tilpasses kalde vintre og legges etter lokale forhold.

Bot til kommunen i etterkant av Askøysaken

Stats­advokat Kristine Herrebrøden ved Hordaland, Sogn og Fjordane statsadvokatembeter hadde den endelige påtaleavgjørelsen, og hun beslut­tet å ilegge Askøy kommune et forelegg på 1 000 000 kroner. Størrelsen på boten gjen­speiler sakens alvor og ble ansett påkrevet for å hindre tilsvarende hendelser både på Askøy og ellers i landet.

Oppgraderer renseanlegg med membraner

For å imøtekomme Stockholmsregionens befolkningsøkning og høste stordriftsfordeler bygger man ut Henriksdals renseanlegg, som blir et av verdens mest moderne. Satsningen innebærer bruk av membranteknologi, mindre slamtransport i boligområder og lavere utslipp til Østersjøen.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com