Nyheter

Nyheter

Varer i minst hundre år

En ny europeisk metastudie om levetiden til plastrør for trykk- og ikke-trykkapplikasjoner har bekreftet gjennom uavhengige funn at faktisk levetid kan forventes å være godt over 100 år.

Fremtiden ser lys ut

Med 120 års i ryggen ser selskapet fremover med optimisme og entusiasme. I 2024 lanseres ny netthandel og ny butikk på Jessheim åpnes på selveste jubileumsdagen 13 mai. I januar ble en ny butikk åpnet på Nesttun i Bergen, og til høsten planlegges en ny butikk på Lillehammer.

Vellykket samspill for ny avløpsledning etter skred

En av konsekvensene av leirskredet på Gjerdrum var blant annet at en avløpsledning ble revet tvers over. Et viktig tiltak for Midtre Romerikes Avløpsselskap (Mira )var dermed å få på plass en provisorisk løsning i løpet av kort tid. Takket være en handlekraftig kommune og godt samspill mellom konsulent, entreprenør og Mira fikk har man også fått på plass en god permanent løsning.

Interkommunal elitegruppe på lekkasjesøking

De er spesialister på å fange opp og lokalisere lekkasjer på rørnettet. Takket være teft, lang erfaring, måledata, overvåkning og avansert lytteutstyr kan man arbeide effektivt. Nylig ble Larvik den sjette kommunen som slutter seg til det interkommunale samarbeidet.

Hias med pilot på nitrogenrensing

Rensemetoden som skal testes bruker 75 prosent mindre energi enn tradisjonelle metoder, og målet er å klare kravet uten å tilsette kjemikalier. Prosessen som skal testes vil trolig slippe ut 80 prosent mindre lystgass enn teknologier som brukes mest i dag. Lystgass har et klimafotavtrykk som er 300 ganger kraftigere enn CO2.

Starter reisende podkaststudio

For at folk skal velge å lytte til I bunn og grunn i en jungel av underholdning og innhold, sitter humoren og snippen løst. Med et omreisende og ambulerende podkaststudio oppsøker Brage og kollegene i Pipelife Norge folk som brenner for VA-faget og lar de snakke uformelt om seg selv og bransjen.

Et snev av optimisme

Det var en sliten, men også stolt og fornøyd arrangørstab og møteledelse som takket 170 deltakere for oppmøtet og ønsket velkommen igjen neste år. Nå skal VA-dagene 2024 evalueres grundig, før planleggingen av VA-dagene 2025 tar til.

Fra avløp til kretsløp, hva skal til?

Avløpsbransjen er i ferd med å endre fokus fra miljøtiltak til å dreie seg om ressursgjenvinning. Hvor står Norge i forholde til krav og forventinger, og hvilke type flaskehalser er det som kan hindre en bærekraftig og fornuftig utvikling. Dette er noen av spørsmålene man har som ambisjon å besvare under vignetten "Sirkulær praksis", som går av stabelen 14.-15. mai.

En egen dag om gravefri rørfornying

Det rigges opp utstyr og kjøres demonstrasjoner av ulike metoder for rørfornying – fra innvendige avløpsrør i bygg og videre gjennom hele ledningsnettet. Som vanlig satser man på å tilby et lærerikt og uformelt arrangement med både faste stasjoner og ulike aktiviteter.

Våtmarker i samfunnets tjeneste

Våtmarker har vært brukt i Sverige siden begynnelsen av 1990-tallet til rensing av spillvann og renset avløpsvann. En ny rapport samler eksisterende kunnskap med analyse av data fra 2010 til 2022. Resultatene viser at våtmarker reduserer næringsstoffer og har potensiale for å redusere mikroforurensing.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com