Nyheter

Nyheter

Risikerer bøter for i alt 23 millioner

Kommunen vil søke om utsettelse for fire av de seks gjenstående tidsfristene som Statsforvalteren har satt. Skylder indirekte og delvis på at samarbeidet med Sarpsborg gikk i vasken. Man valgte også en tomt som ikke var stabil.

Vurdere å bruke energi fra pyrolysen til tørking av avløpsslam

- Vi skal doble kapasiteten til dette avløpsrenseanlegget og samtidig ønsker vi å se fremover med tanke på vår slamhåndtering. Et av utgangspunktene for slamhåndtering er at næringssalter resirkuleres/kommer til dyrkbar mark.

VA Tour endrer navn og rulles ut i mars 2022

Covid 19 satte håndbrekket på VVPs VA Tour, men utstillerne er klare for å rulle ut igjen. Nå er planen klar for neste år. Man bytter navn til VA Messene, og tilbyr som tidligere en stor utstilling av teknologi ved siden av seminarer med aktuelle tema, casestudier og praktiske løsninger.

Fosforlinje nummer to er under oppstart ved Hias

Den andre av to renselinjer fylles nå opp med biomedium, som blir bakterienes bolig når de flittig skal fange fosfor fra avløpsvannet. Biokulturene skal bygges opp fram til påske, og til sommeren skal gjenvinningen av konsentrert fosfor i form av struvitt starte opp.

Bygger pilotanlegg for tørking og pyrolyse av slam

Testbed Ellinge skal sette opp et pilotanlegg for tørking og pyrolyse av slam fra kommunal avløpsrensing, for å teste metodene på ulike kvaliteter og typer avløpsslam. Prosjektet skal vise muligheter og skaffe erfaringer for hvordan infrastrukturen for slamhåndtering kan se ut i fremtiden.

Kan være mørketall omkring smitte fra drikkevann

Masteroppgaven «Nasjonalt estimat over sykdom fra drikkevann i Norge basert på Kvantitativ Mikrobiell Risikoanalyse (QMRA)» kaster nytt lys over potensiell smitte fra drikkevann. Oppgaven kan ha praktisk nytte for rådgivere og bør være av interesse både for kommuner og vannverk.

Blyforgiftningen i Flint. 626 millioner dollar i erstatning

En amerikansk dommer har fastsatt et oppgjør på 626 millioner dollar til ofrene for blyvannkrisen i Flint, Michigan i 2014-15. Mesteparten av pengene skal gå til byens barn som er blitt utsatt for å drikke forgiftet vann, berørte voksne, bedriftseiere og alle som har betalt for vannet.

Kumlokkpoesien har strømmet til Skåne

Kumlokkspoesi startet som et prosjekt innenfor Rain Gothenburg, et av Gøteborgs initiativ i forkant av byens 400-årsjubileum. Nå har også VA SYD kastet seg uti vannstrømmen. Malte Persson er den tredje kumlokkdikteren som er utnevnt, og den første som også er å lese i sørvestskånske kumlokk.

Satser på avvanning av slam i container

Økende produksjon av biogass og større grad av gjenvinning av kloakkslam betyr mer behov for avvanning. For de som vil kjøre tester, eller til midlertidige installasjoner, har NorRens nå ferdigstilt en komplett pakkeløsning for avvanning av slam i container for utleie.

Batteridrevet vannmåler med IoT-node – trådløst til kommunens overvåkning

Ved hjelp av en ekstern IoT transmitter kan batteridrevne vannmålere kobles trådløst til kommunes kontrollsystemer. Løsningen åpner for lavere kostnader, flere målepunkter, bedre oversikt over forbruk og lekkasjer samt mer sanntids data.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com