Nyheter

Nyheter

Tre nye muffefittings og en blindflens – med gjengefrie uttak

Nye produkter i Supa Lock  serien  med gjengefrie anboringer uten inngrep i selve røret: Levetiden til anboringen blir dermed den samme som for røret. Muffene kan også leveres som strekkfaste.

Første bakkekran i messing med push-fit på plass

Med gjengefri push-fit montering uten behov for støttehylse får rørleggeren en enklere jobb som tar kortere tid med mindre behov for verktøy. En klassisk jobb, som ofte er litt ukomfortabel for rørlegger, er blitt mye enklere.

Skal doble kapasiteten på nitrogenfjerning

Med bakgrunn i økende bosetting i Nordre Follo og gjeldene krav om nitrogenrensing til Indre Oslofjord skal Nordre Follo Renseanlegg doble sin kapasitet på nitrogenfjerning. Planen er å sette opp et tilsvarende anlegg som det man i dag har, men i en mer moderne utforming. 

Sverige dømt for dårlig avløpsrensing

Som ventet ble Sverige dømt i EU -domstolen for utilstrekkelig kloakkrensing, nærmere bestemt brudd på EUs kloakkdirektiv. Dommen fra EU -domstolen som kom 2. september har blitt avventet etter generaladvokatens uttalelse i vår.

Vann og avløp som rør i rør under et naturreservat

De siste par årene er det satt i gang en rekke arbeider for å knytte vann og avløp fra spredt bebyggelse til kommunens nett. Gevinstene er flere: Økt komfort til hus og hyttefelt gjennom bedre vanntrykk, mindre utslipp til bekker og skjærgård og dermed beskyttelse av et følsomt naturområde og et vakkert kystlandskap.

Utvikler nytt verktøy for å håndtere styrtregn og flom

Bærum kommune i dansk-norsk samarbeid med spesialister på klimaendringer og overvannshåndtering. Ambisjonen er å utvikle nytt verktøy som blant annet kan simulere effekten av ulike flomtiltak og løsninger i et gitt område. Løsningene som utvikles skal være overførbare til andre kommuner. 

I dag dobles kapasiteten ved Bekkelaget RA

Når Bekkelaget avløpsrenseanlegg i dag åpner sin utvidelse, betyr det en dobling av anleggets kapasitet. Utvidelsen er avgjørende for å bedre kvaliteten på vannet som slippes ut i Oslofjorden.

Bekkene er nyttige verktøy i kampen mot økt overvann

Gjenåpning av bekker som er lagt i rør reduserer risikoen for oversvømmelse, men bekkeåpning er en omfattende prosess med flere fallgruver. Sintef og Trondheim kommune har derfor utviklet en veileder for planlegging og gjennomføring.

Slamtørke for minirenseanlegg der slamhenting er en utfordring

På steder der henting av slam er en utfordring kan man likevel installere minirenseanlegg. Med en ny type slamtørke kan slammet tas ut som fast stoff. Det tørkede slammet hentes ved service og leveres til kommunalt deponi.

Kommuner oppgraderer sine høydebassenger

Bømlo kommune har som en av flere kommuner nylig bestilt nytt høydebasseng fra Brimer Servitech, som har opplevd sterk etterspørsel eller høydebassenger de siste par årene. Bassengene som leveres har ulikt utstyrsnivå, fra enkle bassenger til totalentrepriser på basseng med trappetårn, ventilhus og alle relaterte løsninger. 
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com