Nyheter

Nyheter

Vannverk kreves for løsepenger

Det britiske vannforsyningsselskapet Southern Water melder personopplysningene til en rekke av kundene deres ble stjålet av en løsepengegjengen som angrep systemene deres i januar 2024.

VA-Messene vokser videre

Årets mobile møteplass for VA-bransjen fyller stadig større arenaer. I år kommer man med flere utstillere enn noen gang og det er Kristiansand, Stavanger, Oslo og Trondheim som man skal innom for en dag. Påmeldingene har allerede begynt å ta seg opp og man forventer som vanlig en god økning i fra fjoråret.

Opp fra 1,6 til 2,3 milliarder

Etter at Fredrikstad ikke ønsket et gjensidig samarbeid med Sarpsborg har man stadig måttet revidere kostnadene. Høsten 2022 økte prisanslaget for renseanlegget med nærmere 400 millioner, fra 1,63 milliarder til drøye 2 milliarder (2,015 milliarder). Dette inkluderte prisregulering frem til 31.12. 2022. Nå er summen oppe i cirka 2,3 milliarder og det er usikkert om det stopper der.

Kan spare 1-2 milliarder 

Ved å gå i samarbeid med Vestfold vil Movar kunne redusere sine investeringer med mellom 1-2 milliarder kroner. I tillegg kommer årlige besparelser i driften på mange millioner. Spørsmålet er bare om politikerne på begge sider av fjorden klarer å bli enige.

Sparer 1300 liter drikkevann pr dag

Kollektivboligen Röda Oasen i Malmö er den første svenske flermannsboligen som bruker renset overvann fra det kommunale hovedledningen til vask og toalett. Teknologien som brukes for å rense vannet er en membranrensing som gjør vannet fritt for bakterier og partikler. Løsningen sparer 475.000 liter drikkevann i løpet av et år.

Ormen Lange er fylt opp

For seks år siden ble den første konferansen arrangert i Sandefjord under samme vignett. Den gode oppslutningen og de tydelige tilbakemeldingene har inspirert til å gjenta øvelsen, nå blir den enda større og i Tønsberg. Utstillerområdene er fullbooket, og stadig flere hotellrom fylles opp. Målet om 400 deltakere er allerede i syne. 

Bergen legger ned to og utvider et

Garnes renseanlegg i Arna skal bygges nytt for å håndtere fjerning av organisk stoff gjennom kjemisk eller biologisk rensing, også kjent som sekundærrensekravet. Samtidig skal to mindre anlegg, Ytre Arna og Hagardsviken, overføres til det nye anlegget, som vil stå ferdig i 2027.

Hvem har den reneste bekken?

Kystkommunene ved Oslofjorden er i ferd med å låne flere titalls milliarder kroner på å innfri nye krav til avløpsrensing. Men skal fjorden tilbake i balanse må også andre tiltak settes i verk, i hele nedslagsfeltet og på vers av alle sektorer. Dette var det klare budskapet lokalpolitikerne fikk servert av Vannområdene øst for fjorden i lokalpolitisk verksted nylig.  

En ny betong er født

Når brent blåleire erstatter minst halvparten av sementen i betong får betongen lavere surhetsgrad. Dette gjør at man både kutter CO₂-utslippene (sement er den store CO₂-driveren i betong), men også at man kan erstatte armeringen av stål med aluminium.

Æresmedalje for 30 års innsats 

I 1994 var Tom Skrøvje den fjerde som ble ansatt ved Kristiansand-filialen til Xylem, som i alt består av ni filialer fordelt over hele Norge, den gang som prosjektingeniør. Senere ble han salgsingeniør, før han trådte inn i rollen som filialsjef for 15 år siden.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com