Nyheter

Nyheter

Vil ta opp innkjøpsmoral på VA-konferanse

Hele den vestlige verden bannlyser Russland for invasjonen i Ukraina. Her hjemme skal vi bygge stadig mer bærekraftig. Stål og byggevarer kjøper vi gjerne fra India, Kina og Tyrkia, mye av det produsert med energi og råvarer kjøpt billig fra Russland. – Er det greit? Hvor bærekraftig er det, spør VA-bransjenestor Christen Ræstad. Nå tar han dilemmaet opp i nyoppsatt tema på en fagkonferanse.

Inviterer til s(l)amarbeid

13 kommuner i Drammensregionen, Vestfold og Grenland har startet en felles prosess kalt «Sammen om slambehandling». Nå ønsker de dialog med markedsaktører og kunnskapsleverandører i søken etter riktig retning for fremtidig bærekraftig slambehandling.

Gebyr til den som ikke monterer vannmåler

Fristen for å få på plass vannmåler gikk ut for ett år siden, men fortsatt er det mange i Sarpsborg som ikke har montert. Nå haster det for alvor å få jobben gjort. Ca 2000 abonnenter risikerer nå dagsbøter på 500 kroner.

Krav til kalibrering av vannmålere

Fra 1. januar 2023 stilles det krav til nøyaktighet for vannmålere også under bruk, og ikke bare ved salg. Dette betyr at kommunene heretter er pålagt å ha rutiner med å sjekke at vannmålerne er nøyaktiget. Justervesenet vil føre tilsyn med at kommunene har et system for å ivareta dette.

Oslo VAV sparer energi i vannforsyningen

Rehabilitering av de fem største pumpestasjonene er et av mange viktig tiltak Oslo VAV har gjennomført for redusere energibruken i vannforsyningen. Innsatsen settes inn på flere nivåer i det som er landets største og trolig mest komplekse vannforsyningssystem. Målet er å få ned det totale energiforbruket med 15 % innen 2030.

Lite støtte å få til avløpsgebyrer

De kommunale gebyrene på vann og kloakk har økt kraftig i enkelte byer på grunn av stort etterslep. Gebyrene kan øke ytterligere flere kommuner på grunn av nye EU-krav. Regjeringen mener imidlertid at «forurenser må betale», og vil ikke være med og betale for miljøinvesteringene.

Oslo sikrer vannforsyning mot syd

Den nye overføringsledningen går fra Skullerud vannbehandlingsanlegg og ligger i en 3,3 kilometer lang tunell som har tatt litt over tre år å bygge. Hvert år sender Oslo i snitt 2,5 millioner kubikkmeter vann til over 30 000 innbyggere i Nordre Follo kommune. 

VA-folket har fått sin møteplass

Årets VA-Messer går mot ny rekord i antall besøkende. Et tegn i tiden at rådgiverne også er innom for en fagprat og å studere nye tekniske løsninger og smarte produkter. Alle utstillere kan melde om stor interesse, høyt antall direkte henvendelser og engasjement fra både entreprenører og fremoverlente fagfolk i kommunene.

Lanserer brannvannstank med trykkøkning

En komplett brannvannstank med trykkøkningsstasjon vil kunne forbedre brannsikkerheten og gi bedre rømningstid for mennesker og beskytte verdier på en mer effektiv måte, enten det gjelder næringsområder, boligområder, sameier eller hyttefelt.

Problembakterier funnet i kloakk

Forskere fant de samme resistente og sykdomsfremkallende bakteriene i kloakken som er rapportert fra sykehusene. Noen av bakteriene var i tillegg multiresistente, som betyr at de er motstandsdyktige mot tre eller flere ulike grupper av antibiotika. Funnene er bekymringsverdige til tross for et lavt forbruk av antibiotika i Norge.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com