Nyheter

Nyheter

Borer i fjell og dekker med betong samtidig

Vannet skal renne direkte gjennom tunnelen uten rør innvendig. Det blir montert betongkledning i tunnelen. Tunnelboremaskinen monterer kledningen som en tett ring underveis i boringen.

Viktig at kommunene tar ekstra ansvar

I en periode med økende råvarepriser og anleggskostnader bør kommunene vise fleksibilitet og verne om sine betrodde entreprenører. Tiden er dessuten overmoden i å verdsette grønne kvaliteter i anbudene.

Skal tilby renset avløpsvann i kiosk

I høst starter VA Syd byggingen av den første vannkiosken som tilbyr tilby resirkulert avløpsvann til både offentlige og private aktører. Målet er å utvikle nye metoder for å spare drikkevann. Prosjektet er finansiert av fylkesmyndighetene og er ett av flere nye prosjekter som skal sikre fremtidens drikkevannsforsyning.

Skreddersøm i kummer og til overvann

Plast-Tech har i over 30 år produsert skreddersydde avløpsrenner i PVC og PP til plass-støpte betongkummer, ved siden av røroverganger og spesialkonstruksjoner. I midten av juni ble Plast-Tech innlemmet i MFT.

En alge-varslings app for alle

Ser du grønt vann i sommer? Ny app lar deg melde fra om potensielt skadelige oppblomstringer. Innbyggere over hele Norge oppfordres til å hjelpe med å rapportere inn potensielt skadelige oppblomstringer av cyanobakterier, også kjent som blågrønnalger.

Avløpskvern hindrer problemkaker i pumpesump

Kampen mot de store kakene som oppsto i pumpesumpen er vunnet. De siste to årene har en avfallskvern sørget for å kutte opp tekstiler i småbiter, og pumpene har fått de beste arbeidsforhold. Bærum kommunes vedlikeholdsavdeling slipper utrykning og bekymring og kan konsentrere seg om viktigere gjøremål.

Fortsetter veksten og kutter kostnader

Effektivisering av arbeidsprosesser innen sentrallagervirksomheten og øvrige funksjoner har bidratt. Høy fyllingsgrad på bilene, effektiviseringer innenfor transport og fokus på miljøvennlige transportløsninger ivaretar både miljø og begrenser transportkostnadene.

Ny kapital og vekstplaner for Sterner

Sterner ønsker å styrke sin posisjon innen markedene drikkevann og avløp i Norge. I årene fremover har selskapet en ambisiøs vekstplan for disse segmentene, og den nye kapitalen i selskapet sørger for at man skal kunne realisere disse planene.

Først inne med elektrisk pilot

Pilotrørsboring er en NoDig-metode som egner seg godt til boring i løsmasser, på oppdrag med strenge krav til nøyaktighet. Olimb Anlegg har anskaffet Norges første elektrisk drevne pilotrørsborerigg.

Fungerer også på fortynnet avløpsvann

Pilot for biologisk fosforfjerning hos Veas har levert over forventning. Med oppholdstid på fire-fem timer har gjennomsnittlig fosfatfjerning vært 98 prosent gjennom 4 måneder. I tillegg til fosfat, vil det også være noe fosfor i partikler i avløpsvannet, slik at utløpsverdiene for totalt fosfor vil være høyere enn for fosfat.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com