Nyheter

Nyheter

Drikkevann i krig og krise

For at hele Sverige skal få rent drikkevann også i krise- og krigstid, må heretter enhver produsent av drikkevanns ha en plan for hvordan de skal sikre det. Som støtte for det arbeidet har Livsmedelsverket nylig gitt ut en håndbok.

Optiske sensorer til bærekraftige renseanlegg

Verdens avløpsrenseanlegg er i sterk forandring, og for de fleste fremoverlente er fokus flyttet fra å hindre utslipp ved hjelp av kjemiske prosesser, til å bygge nye bærekraftige løsninger. Både prisene på kjemikalier, høye energikostnader og kostbar slambehandling har gradvis fått bransjen til å gå nye veier. Et økende behov for gode karbonkilder og stigende priser gjødselvarer har også aktualisert gjenvinning i økende grad.

Den digitale vanninfrastrukturen

21-24 juni arrangeres Kongsberg Agenda, en unik og sjelden mulighet til å se teknologi på nært hold. Den 21-22 juni vil Ulefos sammen med Xepto invitere til det første VannTech seminaret med tema «den digitale vanninfrastrukturen», der bærekraft og framtidens løsninger for samfunnskritisk vanninfrastruktur står på agendaen.

Skal løfte Hach innen VA

Hach er høyt representert på instrumentsiden i Norge og allerede innarbeidet i VA-bransjen. I lengre tid har det imidlertid vært ønske om større kapasitet på service og mer kompetanse på segmentet. Ved å ta eierposisjon i Aqua Optic ønsker nå representanten Øwre-Johnsen å satse sterkere innenfor VA.

Horten tester Hias prosessen

Nylig ble den fjerde piloten med Hias-prosessen satt i drift ved Falkensten renseanlegg (RA) i Horten. Tidligere er det kjørt piloter ved Veas, Fuglevik og Hias. Målet er å teste om avløpsvannet fra Falkensten er egnet for biologisk fosforfjerning. Piloten i Horten er et samarbeid mellom Falkensten RA, Hias How2O, Hias IKS og Biowater Technology.

En pumpestasjon etter ønsket standard

Asker kommune har fornyet Petersrønningen pumpestasjon etter moderne krav til tekniske løsninger, arbeidsmiljø og sikkerhet. Resultatet er blitt en velfungerende, trygg og moderne installasjon der alle krav er innbakt og alle hensyn er tatt. Petersrønningen vil trolig bli en gjeldende standard for andre pumpestasjoner i kommunen.

Kommunene fører ikke tilsyn

Tre av fire kommuner fører ikke systematisk tilsyn og oppfølging med mindre sanitære avløpsanlegg. Det ble avdekket under tilsynsaksjonen som Statsforvalteren har gjennomført i 25 kommuner.

Lanserer løsning for å overvåke mikroplast

Automatiske prøvetakere og analyseinstrumenter er viktig for styring av renseprosesser, dokumentasjon og varsling av uønskede hendelser. Nå lanseres en ny oversikt innen feltet samt en analyseenhet som blant annet kan spore mikroplast.

Stopper partikler og regulerer vannmengder

Under snøsmelting eller kraftig nedbør kan avløpssystemene fort bli belastet med fremmedvann, noe som fører til at kloakk i verste fall kan ende i overløp, med forurensning til vassdrag, oversvømmelser og skader på infrastruktur som resultat. Dersom overløpet er ubehandlet vil det dessuten kunne føre med seg sjenerende toalettpapir, sanitetsbind, ekskrementer mm ut i vassdrag og terreng.

Nye ansikter hos Krohne

For å møte økende etterspørsel fra kundene og styrke bredden i kompetanse har Krohne Norway nylig ansatt to nye medarbeidere.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com