Nyheter

Nyheter

Vannsenteret er åpnet

Vannsenteret er et høyt etterlengtet møtested for opplæring, forskning og utvikling i vannbransjen. Byggetrinn 1 er nå fullført, 10 år etter at ideen om et slikt senter ble tatt opp til en bred diskusjon i bransjen. Hit kommer brukere i vannbransjen for å lære, opparbeide ny kunnskap, dele erfaringer og utvikle nye produkter og tjenester for distribusjon av vårt viktigste næringsmiddel: Vann. 

Gjenvinner gategods

Furnes Jernstøperi vil i løpet av 2024 innføre en ny returordning for gjenvinning av gategods. Returmaterialene vil bli separert, sortert og gjenvunnet i ulike strømmer. Ordningen vil gjøre utslag innenfor EPD og utslippstall (CO2) for Furnes samt redusere den totale påvirkningen på miljøet.

Nå i hele Norden

Hallingplast etablerte seg i Sverige i 2015 og høsten 2023 ble kontoret i Finland åpnet. Nå står Danmark for tur. Det er særlig rør til vann og avløp det skal satses på. I tillegg er det store utbygginger på gang i fornybar energi fra blant annet hav-vindmøller som skal føres frem i ledningsnett under bakken.

Mer vanlig med delte høydebassenger

Norske kommuner velger stadig oftere å bygge doble høydebassenger, og flere vil trolig dele opp ytterligere. Både av hensyn til sikkerhet, vedlikehold og drift er det fordeler med å ikke ha alt vannet lagret på ett sted. Byggemessig kan store bassenger også være utfordrende.

To kommuner renser for legemidler

Nabokommunene Vilhelmina og Storuman i Västerbotten er i gang med rensing av legemidler ved de sentrale renseanleggene i løpet av sommeren.

Blir nabo med Alna

Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune har signert en ny leieavtale med Entra. Avtalen omfatter nesten 10.000 kvadratmeter med næringslokaler i Brynsengfaret 6. Alnaleva renner rett forbi eiendommen.

Skal lage en ny gass fra avløpsslam

Yorkshire Water vil se nærmere på en ny teknologi som skal hygienisere og rense kloakkslam ved hjelp av en metode som kalles forgassing. Prosessen produserer fire ganger så mye fornybar energi fra slam som dagens anaerobe prosesser, og skaper enorme besparelser på karbon og energi. Man håper den vil bidra til å bryte ned forurensninger, gi et bærekraftig alternativ til deponering av slam på land, og bidra til den sirkulære økonomien ved å produsere bærekraftige og brukbare biprodukter.

En hel dag viet rørfornying

Blant framoverlente kommuner og årvåkne borettslag er rørfornying blitt en del av verktøykassa, et velprøvd og rimelig alternativ til å skifte ut rør. De siste årene har metodene og produktene innen rørfornying utviklet seg med rekordfart. Nylig viet Olimb Rørfornying i Råde en hel dag til emnet, med både praktiske demonstrasjoner og foredrag om fordelene.

Dimensjonering av små avløpsrenseanlegg

Veiledningen beskriver nye anbefalinger for dimensjonering av mindre avløpsanlegg. Veiledningen gir grunnlag for bestemmelse av anleggsstørrelse som skal sikre nødvendig hydraulisk kapasitet og tilstrekkelig behandlingskapasitet for organisk stoff, samt tilstrekkelig slamlagringskapasitet for mindre avløpsanlegg i spredt bebyggelse.

Ettermontering av overløpsmåling

Siden overløp er kilde til forurensning, er kommunene pålagt å registrere sine overløps-utslipp volumetrisk. Med ettermontering av en profil som kontrollerer utslippet, en nivåmåler og kalibrerte profiler kan vannføring i overløp beregnes, registreres og dokumenteres. Data sendes til skyen via GPRS.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com