Nyheter

Nyheter

Første byggetrinn skal gi 215. 000 KWh

– Vår ambisjon er å tilpasse oss det grønne skiftet. Solceller er et ledd i det. Da kan vi produsere strøm vi kan bruke selv på flatene vi har, sier daglig leder Sverre Tragethon i Hallingplast.

Utslippene til Oslofjorden må sees samlet

Både modellberegninger og simulering av kyststrømmer tyder på at Oslofjorden må sees på som en felles resipient. For å få en vesentlig bedring av økosystemet må derfor alle forurensere bidra.

Inviterer til oppstart med Betzy

Den 10 januar døpte Oslo Kommune den første tunnelboremaskinen i prosjektet inne i fjellet på Vefsrud ved Holsfjorden. "Betzy" er oppkalt etter politiker og kvinnesakskvinne Betzy Kjelsberg, som blant annet kjempet for arbeidernes rettigheter.

Kloakk uten filter på Hundvåg

Når det regner spyr det kommunale overløpet ut bleier, avføring, bind, tamponger, fiberkluter, porsjonssnus og sigarettsneiper. Det er også en offentlig badestrand rett innenfor overløpet, og der flyter det noen ganger med engangskluter, bind og kondomer.

NRVA IKS skal doble kapasiteten

I forbindelse med nye rensekrav og en sterk økning i befolkningen i regionen er NRVA IKS nødt til å påskynde sin utbygging av avløpsrenseanlegget. Innen ca. 20 år satser man på å ikke bare doble den hydrauliske kapasiteten, men også kapasiteten for blant annet nitrogenrensing.

Advarer mot digitale innbrudd

Vannforsyningen i norske kommuner ligger trolig for åpent tilgjengelig for cyberangrep og elektronisk sabotasje. Nasjonal Sikkerhetsmyndighet NSM advarer mot systemer som er for lett tilgjengelig – og folk som kan for lite. Norsk Vann bekrefter at det er en stor og aktuell trussel.

Ønsker å bidra til at samfunnet når viktige klimamål

Hun kommer fra stillingen som divisjonsdirektør for divisjon bygninger og har tidligere hatt både internasjonale og nasjonale stillinger i COWI.

Alger kan minske utslipp og skape nye verdier

For å redusere utslipp fra avløpsrenseanlegg og samtidig skape nye produkter har forskerne startet jakten på mikroalger som egner seg for dyrking i avløpsvann. Man skal både finne gode algestammer til oppgaven, kjøre forsøk og teste ut bruk av algemasse.

Ny IT- Direktør for Heidenreich

Som et ledd i Heidenreich sin vekststrategi ligger videreutvikling innen IT og digitale løsninger. I forbindelse med dette ønsket selskapet å tiltrekke seg ny kunnskap og erfaring, og James Bell Ocampo er derfor ansatt i en viktig og nyopprettet stilling som IT- Direktør i Heidenreich.

Gode erfaringer med full vannmålerdekning

Hvaler Kommune var en av landes første med smarte strømmålere fra alle hus og hytter, og etter for noen år siden å ha gjennomført et pilotprosjekt der vannmålere kommuniserer via strømmåler har man i dag etablert full dekning på vannmålere over hele øyriket.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com