Anleggsvei lagt rett på torvmyr i Sørdalen

Geosynteter skåner naturen

Både til provisoriske og permanente veier og konstruksjoner i terreng kan geosynteter effektivisere byggingen samt redusere både kostnader og miljøpåvirkning betydelig. Med rette produkter kan man i dag bygge veier direkte på myr eller gjenoppbygge landskaper på eroderte områder.

0

Bruk av fiberdruk har på mange måter revolusjonert entreprenørbransjen. Stadig kommer det nye produkter med en rekke nye anvendelser. Et eksempel er bygging av vei på myr, som kan være en utfordrende oppgave på grunn av myras lave bæreevne og høye vanninnhold. Tradisjonelle metoder involverer ofte utgraving av myr og erstatning med mer stabile materialer. Imidlertid finnes det i dag alternative løsninger som kan bidra til å redusere både kostnader og miljøpåvirkning betydelig.

En slik metode er bruken av geosynteter som Televev armeringsduk og ett eller flere lag med jordarmeringsnett.

I Sørdalen ble det bygd en anleggsvei over torv med bruk av geosynteter, inkludert Televev armeringsduk og jordarmeringsnett. Prosjektet ble gjennomført av SINTEF og Statens Vegvesen i samarbeid med lokale entreprenører. Resultatene viste en dramatisk reduksjon i CO2-utslipp, med opptil 90% sammenlignet med tradisjonelle metoder. Prosjektet demonstrerte også forbedret stabilitet og bæreevne for veien.

Bruk av geosynteter som Televev armeringsduk og lag med jordarmeringsnett representerer en innovativ og miljøvennlig tilnærming til bygging av vei på myr. Denne metoden gir ikke bare økt stabilitet og bæreevne, men reduserer også miljøpåvirkningen betydelig. Gjennom nøye planlegging og korrekt installasjon kan geosynteter bidra til bærekraftige og kostnadseffektive veiutbyggingsprosjekter. Prosjektene på E6 Helgeland og anleggsveien i Sørdalen er gode eksempler på hvordan disse metodene kan implementeres med suksess.

På samme måte kan geosynteter brukes til å gjenoppbygge skadede landskaper og bidra til stabilitet der erosjon er et problem. I dag brukes geosynteter også som underlag i elver der gytegrusen er fjernet på grunn av endrede hydrauliske forhold etter tidligere inngrep.

Fordelene med geosynteter

Geosynteter, som geonett og armeringsduker, gir en rekke fordeler ved f.eks. veiutbygging på myr: Forsterkning og stabilisering: Materialene bidrar til å fordele belastningen over et større område, noe som reduserer risikoen for setninger og deformasjoner.
Miljøvennlighet: Ved å unngå utgraving av myra reduseres CO2-utslipp og inngrep i naturlige økosystemer.
Kostnadseffektivitet: Geosyntetiske materialer kan redusere behovet for dyre jordarbeider og transport av masser.

Televev armeringsduk

Televev armeringsduk er en geosyntet som fungerer som et alternativ til kombinasjonen av fiberduk og jordarmeringsnett. Televev armeringsduk kan plasseres direkte på myra, hvor den fungerer som en separasjons- og forsterkningslag. Over denne kan man legge ett eller flere lag med jordarmeringsnett, som gir ytterligere stabilisering.

Les mer her