VA

VA

Skal jakte på løsninger for å redusere lekkasjer

Tretti prosent av drikkevannet lekker ut av rørene før det når vannkranene våre, og det koster enkelte kommuner store summer. Nå skal drikkevannsbransjen lete etter nye løsninger som reduserer lekkasjene og sikrer vannforsyningen.

VA-bransjen åpner igjen

Nylig gikk Praktisk Dag av stabelen i verkstedehallene til Kalnes Videregående Skole i Sarpsborg. Både leverandører, kommunefolk og rådgivere samlet seg for en dag i sola og for en prat om nye og smarte praktiske løsninger innen VA-Faget.

Ny nivåbryter klar for Norge

Nivåvipper er den vanligste og enkleste sensoren for nivåmåling i verden i dag og styrer pumper i størstedelen av landets pumpestasjoner. Nivåvipper er rimelige i innkjøp, enkle å montere, men er også følsomme for ytre, og særlig mekaniske forstyrrelser.

Sverige ønsker å få mer over i kretsløp 

Søta bror vil ha framdrift på ressursgjenvinning innen VA: Konkrete krav til kommunale anlegg, innblanding av gjenvunnet fosfor i landbruksgjødsel og større gjenvinning av nitrogen og slam. Man foreslår juridiske og politiske grep, samt å legge ansvar på de som selger ikke-nedbrytbare legemidler.

Optiske minatyrsensorer som ignorerer lysforstyrrelser  

Med en ny LED- og sensorteknologi har Baumer tatt fram en ny generasjon sensorer, som filtrerer vekk refleksjoner og lysforstyrrelser fra omgivelsene. De nye miniatyrsensorene finnes i mer enn 130 varianter, og egner seg for både å oppdage bevegelser, måle nivåer og avstander.

Langevatn er ferdig utvidet – styrker Stavangerregionen

Et av landets største vannbehandlingsanlegg er utvidet til fire ganger opprinnelig størrelse. Nye prosesser med ozonering og biofiltrering løser utfordringer med farge, lukt og smak. Utvidelsen har hatt en prosjektkalkyle på noe over 1 milliard kroner. Kapasiteten er 3500 l/s råvann og 3300 l/s rent vann.

Fredrikstad: Ber om utsettelse av fristen

Ifølge de siste beregningene blir prisen 1,8 milliarder kroner og man er forsinket med et halvt år. Bystyret har tidligere postert tre millioner kroner til å dekke eventuelle miljøbøter. Frevar nådde ikke rensekravene for fosfor verken i 2018, 2019 eller 2020.

Vellykket utprøving av en naturbasert flokkulant

Bekymring for mikroplast i miljø og jakt på sirkulære løsninger innen VA er bakteppet for at bransjen ønsker bærekraftige alternativer til plastpolymerer i vannbehandling. En masteroppgave ved NMBU viser at naturbasert kitosan er et godt alternativ.

Kostnader og årsaker til lekkasjer er sammensatt

Tretti prosent av drikkevannet forsvinner før det når fram til de som skal betale. Til sammenlikning har tapet hos danskene det siste tiåret ligget mellom 7,2 og 9,5 prosent, mens i Sverige er det beregnet til å være et sted midt i mellom. 

Bærekraft blir stadig viktigere for å få kommuneavtaler

Kundene etterspør stadig oftere miljøkvaliteter. På tross av stor strekk i leverandørkjedene har Heidenreich hatt god vekst hittil i år. Man venter økende fokus på miljø i anbud.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com