VA

VA

Flyttet tidlig fokus over på ressurser i avløpsvann

Flere renseanlegg kommer til å bli underlagt strengere rensekrav. Samtidig blåser det en vind for gjenvinning over landet. Å bygge for både krav og gjenvinning krever fagkompetanse og langsiktig planlegging. Allerede for fem år siden la IVAR IKS* i Rogaland til rette for ressursgjenvinning.

Vannkvalitet på minuttet i elver og bekker

NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) og Statens vegvesen går grundig til verks når de holder helsetilstanden til vassdragene tett på Sollihøgda-prosjektet under kontinuerlig oppsikt i hele anleggsperioden. Man bruker automatiske målestasjoner i elver og bekker langs veganlegget i tillegg til en rekke andre målepunkter.

Anton Svanberg går i land

Krohne Norway har nylig ansatt Anton Svanberg som serviceingeniør. Svanberg kommer fra stilling i Altera Infrastructure der han har jobbet på plattformen...

Tyske renseanlegg får ikke nok kjemikalier

De tyske renseanleggene har store problemer med tilgjengeligheten av fellingskjemikalier til avløpsrensing. Renseanleggene risikerer å ikke klare å oppfylle utslippskravene for fosforreduksjon og ønsker nå å få lettelser i regelverket. Det tas til orde for økt anvendelse av Bio-P.

Grossist kjøper pumpeleverandør

Ahlsell Norge AS har inngått avtale om kjøp av samtlige aksjer i Intec Pumper AS. Oppkjøpet er en del av Ahlsells satsing innen vann, avløp (VA) og bygg.

Et renseanlegg for de store anledninger

Kleivstua er stedet når noe stort skal feires eller når store grupper ønsker arbeidsro. Når hundre gjester drar i snora samtidig er det imidlertid viktig at stedets renseanlegg fungerer som det skal. Mens Krokskogens tusser og troll tusler rundt husveggene i natten, jobber renseanlegget jevnt og trutt, slik at utslippskravene overholdes.

Skal prøve flere strømper i vinter

Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune (VAV) jakter på flere muligheter til å fornye vannledninger uten å grave. I vinter skal man blant annet teste en robot som freser og tetter i anboringer. Målet er å gjøre det mulig med NoDig-fornyelse av vannledninger ned til 150 mm.

Nummer 26 er under planlegging

Både flertallet av deltakerne og hallingene ønsker å møtes i januar. Hallingtreff arangerers i samarbeid med Rørinspeksjon Norge og NoDig-organisasjonen Scandinavian Society for Trenchless Technologies (SSTT).

Sparer 800 tonn CO2 ved gjenbruk av ledning

Hias gjenbruker inntaksledningen (Ø900 mm PE) fra Hamar VBA ved det nye vannbehandlingsanlegget på Nordsveodden i Ottestad. Ledningen er nå hevet ved Hamar VBA/Nedre Furuberget og slept til anleggsområdet ved Hias. Om ikke lenge skal ledningen senkes for ny anvendelse.

Samspillet er i gang i Fredrikstad

Det er inngått avtaler om samspill med samtlige leverandører i prosjekt FARA (Fredrikstad Avløpsrenseanlegg). Samspillsfasen vil vare ut året, og blir dermed viktig fase for at partene sammen skal kunne finne gode og gjennomførbare løsninger som baseres på parameterne bærekraft, kvalitet og økonomi. Samspillet skal bidra til at mål og ambisjoner for prosjektet oppnås. Anlegget skal være klar til drift i 2026. 
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com