VA

VA

Fem kommuner vil samarbeide om tilsyn

Fem kommuner i Vestland fylke ønsker å finne fram til en felles ordning med samarbeid på tilsyn med avløpsrenseanlegg i spredt bebyggelse. Viktige årsaker til initiativet er å sikre kompetanse og kontinuitet, samt sørge for en uhildet oppfølging av anlegg både til fastboende og fritidsboliger.

Neste 50-årsflom kommer ikke om 50 år 

Ekstremværet Hans har forårsaket flom- og jordskred, med store materielle skader og fare for folks sikkerhet. NVEs statistikk for flom viser en urovekkende økning de siste ti årene. Det bør endre hvordan vi regner på klimatilpasning.

Godt forberedt på krav om digitale miljødata

Med regulatoriske endringer på gang fra EU som forventes å stille strengere krav til digitale miljødata for byggenæringen, er det flere som lurer på hvordan man skal være best mulig forberedt. Pipelife Norge er blant dem som har vært tidlig ute.

Borer i bløtt under vei og elv

Vannledningsprosjektet Sandbekken-Sørlihavna på Lørenskog er nå under utførelse. Det er et ledd i et kontinuerlig arbeid Nedre Romerike vann- og avløpsselskap IKS (NRVA) gjør med oppgradering av drikkevannsforsyningen til eierkommunene Lørenskog, Rælingen, Lillestrøm, Nittedal og Gjerdrum. Når anlegget er ferdig skal det gi en viktig økning av kapasitet på NRVAs hovedstamme, og yte reservevann til og fra Oslo.

Overvann i arealplaner – en ny veileder

 Formålet med veilederen er å øke kvaliteten og etterprøvbarheten til kartlegginger av områder som er utsatt for fare fra overvann. Veilederen inneholder derfor også tekniske anbefalinger til hvordan kartleggingsmetodene GIS-verktøy og hydrauliske overflatemodeller kan brukes for å kartlegge faren fra overvann.  

Kumdagene på Ulefos: Duktilt, digitalt og praktisk

Kummene er nøkkelpunkter i styring og drift i vannforsyningen og derfor også stedet der digitaliseringen kommer til å skyte fart. Med Kumdagene vil Ulefos etablere et felles forum for kommunefolk, rådgivere og entreprenører der nyheter, nye løsninger og muligheter vil bli presentert.

Åpner sin tredje i Bergen

Heidenreich åpner snart butikk nr. 3 i Bergen og utvidelsen markerer et viktig skritt for selskapet i å møte utfordringene i et marked i nedgang, med mål om å være godt posisjonert for en vekstfase som vi vet vil komme. I denne nye butikken satses det på rørleggerne, man lover festemning i hverdagen ved å ha et bredt og spennende sortiment som dekker hverdagens behov.

Kloring av drikkevann kobles til tarmkreft

En stor befolkningsbasert studie av nesten 60 000 menn og kvinner i Midt-Sverige viser en sammenheng mellom eksponering for høyere nivåer av biprodukter fra klorering av drikkevann og økt risiko for tykktarms- og endetarmskreft.

Pumper 16 mill. euro inn i urinbedrift

Toopi Organics, pioner innen landbruksutnyttelse av menneskelig urin, har fått inn 16 millioner euro for å akselerere distribusjonen i Frankrike og Belgia

Vokser og styrker laget med to nyansettelser

Innva styrker sin satsing på markedssiden i takt med god vekst og et behov for å være enda tettere på kundene og markedet. Nylig ble Kennet Stovner og Line Løset ansatt som henholdsvis distriktsansvarlig region øst og som markedsansvarlig og salgskoordinator
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com