Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård var imponert over arbeidet Statens vegvesen og entreprenøren Bertelsen & Garpestad AS gjør med å bygge opp et myrdeponi på E39 Betna Hestnes i Heim kommune. Han fikk en gjennomgang av arbeidet med prosjektleder Odd Helge Innerdal og Inge Tonny Nås i Statens vegvesen og assisterende prosjektleder Per Livar Ramsli hos entreprenøren. Foto: Per Kollstad/Statens vegvesen

Flytter 45.000 m³ myr

I stedet for å bygge smart med geosynteter har entreprenøren gravet ut ca. 45.000 m³ myrmasser  sammen med jordmasser fra E39 Betna-Hestnes. Det er bygd opp en tre meter høy dam, for å holde myrmassene på plass. En bekk skal ledes inn i myrdeponiet, for å sørge for å opprettholde grunnvannstanden i myrmassene.

0

Statens vegvesen og entreprenøren Bertelsen & Garpestad har kjørt bort 4.500 lastebillass med myr fra vegprosjekt i Heim kommune til deponi på en nedlagt skytebane. Med hjelp fra NINA er målet å hindre store utslipp av klimagasser fra vegprosjektet.  

Slik legger man vei over myr skånsomt

Det er første gang dette gjøres i forbindelse med et vegprosjekt. I mer enn 60 år har bly fra skytebana på Klettelva i Heim kommune forurensa grunnen. Bertelsen & Garpestad har kjørt bort blyholdige jordmasser. Andre forurensa jordmasser er sikret på stedet. I stedet bygger Vegvesenet og entreprenøren opp et nytt myrområde for å redusere utslipp av klimagasser fra vegprosjektet E39 Betna Hestnes.

På et område på fire mål har entreprenøren kjørt inn ca. 45.000 m³ myrmasser  sammen med jordmasser fra E39 Betna-Hestnes. Det er bygd opp en tre meter høy dam, for å holde myrmassene på plass. En bekk skal ledes inn i myrdeponiet, for å sørge for å opprettholde grunnvannstanden i myrmassene. På det dypeste blir deponiet sju meter.

– Vi samarbeider med fagfolk i Norsk Institutt for Naturforskning (NINA). Vi tror vi skal få til en løsning som gjør at myra ikke slipper ut CO2, sier prosjektleder Odd Helge Innerdal i Statens vegvesen.

Han er forsiktig med å kalle det nye myrdeponiet for myr slik folk kjenner det.

– Vi skal prøve å reetablere det øverste sjiktet av myra med torvmose på et mindre område. Resten av myra vil nok gro ned med kjerr. Likevel tror vi myrmassene vil holde på CO2, sier Innerdal.

Han tror de har funnet fram til en rimelig og god metode for å beholde CO2 egenskapene i myrområder.

Viktig for å nå klimamål

Onsdag var samferdselsminister Jon Ivar Nygård på besøk for å se på arbeidet. Myrdeponiet i Halsa kommune er et av flere tiltak Statens vegvesen gjennomfører for å redusere utslipp av CO2 med 55 prosent før 2030.

-Dette er imponerende, sa statsråden i møte med vegvesenet og entreprenøren.   

Bertelsen & Garpestad har siden januar 2022 jobbet med den 12,8 kilometer lange vegstrekningen. Vegen skal etter planen åpnes til høsten.

Den nye vegen går gjennom et område med mye myr. Myr binder enormt store mengder CO2.  Det er beregnet at myrer i Norge binder like mye CO2 som Norges årlige utslipp av klimagasser i 66 år.

Tradisjonell vegbygging over myr vil som regel drenere og ødelegge myra med store utslipp av CO2 som resultat. Det er derfor viktig for Vegvesenet å finne metoder som reduserer utslippet av klimagasser.

Prøver å unngå myr

– Vi har etter beste evne prøvd å legge vegtraseen rundt de viktigste myrområdene. Der dette ikke var mulig har vi sammen med entreprenøren funnet en metode hvor målet er å minimere utslipp av klimagasser, sier prosjektleder Odd Helge Innerdal i Statens vegvesen.

Det var entreprenøren Bertelsen & Garpestad som lanserte forslaget om å flytte myrmasser fra vegstrekningen til den nedlagte Klettelva skytebane. I området ved standplass har entreprenøren fjernet den mest forurensede massen. Over et område på ca. to til tre mål forsøker vegprosjektet etablere ny myr. Dybden blir fire-seks meter djup.

– Vi skal deponere inntil 45.000 m³ myrmasser, sier Innerdal.

Det tilsvarer 4.500 lastebillass. For at myrmassene ikke skal tørke ut, har vegprosjektet lagt om en bekk for å heve grunnvannstanden.

Samarbeider med NINA

Vegvesenet samarbeider med Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) for å overvåke myra i fire år etter at prosjektet er ferdig.

– Vi er slett ikke sikre, men vi har trua på at det er mulig å ta vare på myrmassene uten at de blir ødelagt som CO2-bank, sier Innerdal.

Vegvesenet prøver også ut samme metode på E6 prosjektet på Helgeland ved Lille Majavatn.