Annonsørinnhold

VAnytt Brandstory er et annonseprodukt produsert etter gjeldende retningslinjer

Slik er biomodulen bygget opp. Avløpsvannet renner ved selvfall gjennom den sentrale ledningen (blå) og fordeler seg i en åpne biomodullen slik pilene viser

Kingspan Water & Energy: Forsterker infiltrasjon med biomodul

Der grunnforholdene ligger til rette er infiltrasjon en bærekraftig metode for rensing av avløpsvann. I Norge er forholdene flere steder velegnet for infiltrasjon og det anbefales derfor alltid å vurdere dette som første alternativ. Kingspan Water & Energy har utviklet et velprøvd system for infiltrasjon med slamavskiller og luftet biofilter som har vist seg å øke renseeffekten betraktelig. Behovet for areal kan derfor reduseres.

Første trinn i opplegget er en Baga slamavskiller, som kan velges med løsning som demper vannstøt.

Naturbasert rensing bruker naturlige prosesser og er derfor et gunstig valg for miljøet, og myndighetene har historisk sett anbefalt å vurdere dette når forholdene ligger til rette. I henhold til  EUs program for bærekraftige løsninger tar man også til ordet for at naturbaserte systemer (NBS) i størst mulig grad bør vurderes.

Takket være store naturlige forekomster av jord- og grusmasser her til lands er forholdene mange steder gunstige for naturbasert rensing, og infiltrasjon er den mest brukte metoden. En ofte oversett fordel ved infiltrasjon er at man får en effektiv og naturlig smittebeskyttelse. I dag er mer enn 100 000 infiltrasjonsanlegg i drift for hytter og hus. Infiltrasjon er med stort hell også brukt ved rensing av organiske industriutslipp.

Infiltrasjonsanlegg for avløpsvann dimensjoneres og utformes etter størrelsen, type utslipp og kvaliteten på grunnforholdene, med støtte i VA/Miljøblad 59. Som regel vil det være nødvendig med en form for slamavskiller som første trinn og jordmasser av ulike grader av finhet. Etter hvert har bruk av støtbelaster og sprederør blitt brukt for å fordele avløpsvannet likt over hele filteroverflaten.

 

 

 

 

 

 

 

Hele systemet sett under ett
Kingspan, som har levert infiltrasjonsløsninger over flere år i Norge, har nylig tatt infiltrasjon et hakk videre, ved å introdusere et komplett system for infiltrasjon, også kalt forsterket infiltrasjon. Kingspans forsterkede infiltrasjon kan dessuten gi mulighet for arealreduksjon opp til 3 ganger. I tillegg til at Baga slamavskiller gir høyere renseevne enn tradisjonelt slamavskiller.

Første trinn i løsning er en slamavskiller* som leverer tilnærmet null partikkelutslipp, noe som forlenger levetiden av infiltrasjonsgrøft. Ved valg av Baga Slamavskiller er det mulig å integrere en støtbelaster i slamavskiller. Det gir en kompakt løsning for slamavskiller og støtbelaster i en tank.

Det innovative med det nye systemet fra Kingspan er effektiv luftet biotrinn etter slamavskiller. Takket være tilgang på oksygen i en bioflm, vil nitrogen og CO2 fra avløpsvannet gå over i atmosfæren. Dette skjer gjennom et luftesystem som også forsyner infiltrasjonsmassene med oksygen, slik at prosessen blir såkalt aerob, på linje med andre biologiske renseanlegg.

Tverrsnitt av systemet, med forsyningsrør (blått) som fordeler over i 58 rør i biomodulen og med fordelingsplate under.

Smittebeskyttelsen er også forbedret da en høy oksygenering i kombinasjon med infiltrasjon gir både en mer effektiv nedbrytning og en effektiv barriere der bakterier har vanskelig for å passere.

Systemet er testet over tid med dokumentert effekt og man har vist at en ny spredeplate sørger for lang levetid på infiltrasjonsgrøften, ved å forebygge at massene tetter seg. Sprederplatene øker kapasiteten ved å fordele vannet over hele infiltrasjonsgrøften. Spredeplaten utnytter infiltrasjonsflaten med over 90%, sammenlignet med f.eks. pukk som utnytter mindre enn 50%.  Dette er fordi planten fordeler vannet horisontalt.

Med det nye oppsettet kan man oppnå at 80 % av rensingen skjer i slamavskilleren og biofilteret. I følge Kingspan kan man ved målt jordklasse 2 eller bedre kunne legge anlegget rett på en infitrasjonsflate, altså naturlig grus eller sand f.eks. Et infiltrasjonsanlegg vil dermed bli på ca 8-12 meter x 2 meter bredde. Alternativt kan man legge et lag med infiltrasjonsforsterkende masser under spredeplaten.

Dimensjonering av anlegget gjøres etter miljøblad VA/Miljøblad 59.

* Slamavskilleren kan utstyres med renseutstyr som oppfyller det økte kravet til fosforreduksjon, 90 %. Slamavskilleren med biofilter oppfyller da de høyeste miljøkravene ved utslipp til resipient.

Kontakt Kingspan

Et lufterør som løper gjennom hele infiltrasjonsanlegget sørger for at biomodulene luftes.
Kingspan Group, som har sitt hovedkontor i Kingscourt i Irland, er blitt en global teknologileder innen sitt fagfelt. I 1974 lanserte selskapet den første renseenheten med Biologis Rotorteknologi (RBC). I dag leverer selskapet produktene sine i 93 land, har flere enn 100 produksjonsanlegg i 65 land og har flere enn 10 000 ansatte over hele verden. Årsomsetningen for 2016 var 3,1 milliarder euro. Det norske avdelingskontoret ligger på Kolbotn i Akershus. Nettside: https://www.kingspan.com/no/nn/
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com