Annonsørinnhold

VAnytt Brandstory er et annonseprodukt produsert etter gjeldende retningslinjer

Leder Jens Morten Johannesen er sterkt engasjert i produksjon og produktutvikling, her på inspeksjonsrunde med HMS ansvarlig Javier Sanchez

Kingspan Water & Energy: Flytter produksjonen av Biosafe

Hos Kingspan Water og Energy i Andebu er aktiviteten på et svært høyt nivå for tiden. I løpet av en dag foretok man ansettelse av syv personer og stadig flere produkter for VA og VVS strømmer ut fra produksjonen.

Slik er Biosafe 1 bygget opp

– Vi opplever stor etterspørsel, samtidig som vi gjennomgår omstilling til grønn drift på flere nivåer. Når vi rapporterer til våre eiere, er de to første punktene alltid HMS og miljø. Deretter kommer de harde tallene! Det magiske er jo at når man setter mennesker og miljø øverst, ja da kommer gode tall også, forteller Jens Morten Johannesen, grunder og daglig leder med stort engasjement etter mer enn tredve år i bedriften.

Fra Aston til Andebu

Som en del av en framtidig satsing på å bygge ut virksomheten i Andebu kunne da også fadder Jens Morten nylig ta imot ni nyfødte minirenseanlegg av typen Klargester Biosafe 1  fra produksjonen, altså de første norskproduserte eksemplarene av en ny generasjon minirenseanlegg. Les mer om Klargester Biosafe 1 her

Konsernet har nemlig valgt å flytte denne produksjonen fra Aston (London) til Andebu, der bedriften har ligget siden starten. Samtidig som det satses i Andebu er man i gang med en total omlegging til bærekraftig produksjon.

Produksjonsleder Alexander Hansen viser fram innmaten med blant annet biofilter i de første norskproduserte Biosafe 1

– Jeg er stolt av at vi i Kingspan har en felles filosofi om bærekraft og at konsernet ser de menneskelige kvalitetene hos våre trofaste medarbeidere her i Andebu, vi har nemlig en effektiv produksjon som bygger mye på solid håndverk i små serier. At vi kan heise det norske flagget i en levedyktig og miljøvennlig bedrift er en fjær i hatten og et viktig bidrag til å sikre arbeidsplasser, forteller Johannesen, som mener at dette ikke er tilfeldig. Det bygger på en bevisst strategi fra langt tilbake.  Et bevis på dette er at man lenge har produsert renseanlegg for søsterselskapet Baga i Sverige.

Kompetanse

Virksomheten i Andebu er en videreføring av Vestfold Plastindustri som for fire år siden ble en del av Kingspan Water and Energy. Det var nettopp material og produksjonskunnskapen ved siden av  kompetansen om ulike løsninger og markeder som gjorde at Kingspan ønsket å satse i Andebu.

– Vi startet som en ren produsent av glassfibertanker, men fort fant vi ut at jo mer vi hadde av kompetanse og kunnskap om kundens behov, desto bedre løsninger kunne vi levere. Vi ønsker i utgangspunktet å håndtere kundens behov, fra salget og helt fram til hvordan service skal drives på .eks. en pumpestasjon. Kan vi for eksempel bygge den slik at service kan gjøres av en person i stedet for to, eller legge til rette for utvidelse og utbygging, ja da er vårt design bærekraftig, forklarer Johannesen.

Med årene har man stadig videreutviklet egne løsninger, for fettutskillere, oljeutskillere, pumpestasjoner, renseanlegg, slamavskillere og en rekke andre produkter, i et stort modellutvalg.

– Man kan alltid forbedre et produkt ved å sette seg i kundens sted, og være tro mot dette, samtidig som man selv jobber effektivt utfra egen produksjon. Mange av våre arbeidstegninger som vi har laget for kunder finner vi igjen i beskrivelsene fra konsulentene, det er vi stolte av, understreker Johannesen.

Mer effektiv transport

Et eksempel på en slik gjennomtenkt og unik løsning fra eget bryst er den nye VPI Baga slamavskilleren på 4 m3, som nå er i en smalere modell, som gir en mer effektiv transport for kunden på anleggsområdet. Men slamavskilleren har også unike egenskaper.

Ny VPI Baga 4m3 slamavskiller

– En sirkulær tank gir bedre hydraulikk enn en liggende. Dette handler særlig om driftssyklusen. De fleste slamavskillere fungerer bra når de er fulle. Når de tømmes må man imidlertid fylle de opp med vann for at de skal virke, men ikke vår. Det er ingen hemmelighet at slamtømmere tar lett på dette med å fylle på vann. Og kunden har heller ikke videre lyst å bruke store mengder rent vann hver gang den skal tømmes. Det koster penger, og ikke særlig ressursvennlig. Vår slamavskiller fungerer like bra i alle faser av driften, fordi den renser både synkeslam og flyteslam. Utslippstall viser 0,03 mg/liter, mens kravene ofte ligger på 10 ganger høyere, sier Johannesen.

Dermed belaster den neste rensetrinn minimalt, enten det dreier seg om en infiltrasjonsanlegg, et gråvannsanlegg, et våtmarksanlegg eller minirenseanlegg, eller ut i  miljøet der det er tillatt. Man har også gått i detalj på en rekke forhold, som enkel transport, plassbehov og enkel montasje.

Framtidige behov

En ny dimensjon ved slamavskilleren er at den er laget slik at dersom rensebehovet skulle endre seg kan man bygge videre med den og øke dens bruksmuligheter.

– Hvis det skulle komme ytterligere krav om rensing eller man blir flere i huset, kan man enten bygge den ut med en støt-enhet og legge til rette med infiltrasjon, eller man kan legge til en biomodul som slamavskilleren spiller på lag med. Dette gjøres ved at man installerer en pumpe og en fellings-enhet i slamavskilleren, slik at den sender utslippet tilbake til biomodulen. Modulen kan f.eks. være et minirenseanlegg av typen Biosafe 1. Da har man en ny kombo der slamavskilleren fungerer som både fellingsenhet og etterpoleringstrinn for renseanlegget, forteller Johannesen.

All produksjon en preget av nøyaktig håndverk og små serier

Også Biosafe 1 kan på lik linje med andre minirenseanlegg installeres når det er høyeste krav til utslipp, etter gjeldende EU-krav og med slamkapasitet til årlig tømming.

– Med Biosafe 1 får man et minirenseanlegg som er dimensjonert for 6 personer. Om man ønsker mer kapasitet kan man bygge på med en slamavskiller, få mer kapasitet og rensegrad, hvilket jo dypest sett går ut på ett, forklarer Johannesen.

Planet Passionate 

Tankegangen om å kunne bygge videre på anlegg man har installert er et av flere elementer i konsernets grønne målsetting, kalt “Planet Passionate” der har man innledet en rekke tiltak i Andebu: Man er i gang med å skifte ut bilparken til elektriske kjøretøyer/hybrider, med ladestasjoner. Det skal installeres solceller på takene og man har begynt å samle regnvann, og bruker det i deler av produksjonen.

– Planet Passionate er Kingspan sin 10-årige bærekraftstrategi der vi bl.a skal samle inn 100 millioner liter vann fra alle våre anlegg, for gjenbruk eller og for bruk i lokalmiljøet. Nå i 2022 har vi allerede oppnådd 1/3 av dette målet totalt, forteller Johannesen.

Siden man leverer systemer som skal utføre miljøtjenester må tankegangen i bedriften bygge på bærekraft. Man har lagt om produksjonen til standard dimensjoner, og bygger så produktene rundt dette. Dermed er man konkurransedyktig i flere markeder med færre produksjonsmidler og linjer, noe som er en stor miljøgevinst, vi ble mer effektive i alle betydninger av ordet.

Ny VPI Baga 4m3 slamavskiller på lager

– Samtidig bygger vi våre anlegg slik at de skal kunne moderniseres og utvides med minst mulig utvidelser. Bærekraft må også skape miljøfordeler for kunden, ikke bare miljøet, ved å tenke grønt blir vi også effektive og lønnsomme, sier Jens Morten Johannesen, leder for i Kingspan Water & Energy Norge.

Om Kingspan Water & Energy:

Kingspan Water & Energy AS utvikler bærekraftige løsninger for anskaffelse, lagring og beskyttelse av vann og energi, innen håndtering av avløpsvann, lagring av vann og kjemikalier, industri- og prosesstanker og miljøvennlige energilagringsløsninger med produktmerker som VPI og  Klargester. De tilbyr også  servicepakker for alle produktene de leverer med pumpe- eller renseanlegg.

Kingspan Water & Energy er en divisjon av Kingspan Group. Kingspan Group er verdensledende på isolasjons- og skalløsninger for energieffektive lavutslippsbygninger. Målet for Kingspan Group er å fremskynde en fremtid med netto null utslipp der menneskers og planetens velvære står i sentrum. Kingspan Group ble grunnlagt i Irland på slutten av 1960-tallet og er nå en global virksomhet representert i over 70 land. Les mer om Kingspan Water & Energy her

Kingspan Group, som har sitt hovedkontor i Kingscourt i Irland, er blitt en global teknologileder innen sitt fagfelt. I 1974 lanserte selskapet den første renseenheten med Biologis Rotorteknologi (RBC). I dag leverer selskapet produktene sine i 93 land, har flere enn 100 produksjonsanlegg i 65 land og har flere enn 10 000 ansatte over hele verden. Årsomsetningen for 2016 var 3,1 milliarder euro. Det norske avdelingskontoret ligger på Kolbotn i Akershus. Nettside: https://www.kingspan.com/no/nn/
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com