Foto: BD

Gabionmadrasser beskytter mot flom

I kampen mot flom er gabionmadrasser et fleksibelt hjelpemiddel som kan bidra til å beskytte elvebredder, kanaler og andre områder mot skade. Deres motstandsdyktighet mot erosjon, fleksibilitet og estetiske appell gjør dem til et attraktivt valg for flomkontrollprosjekter.

0

Tidligere nedbygging av naturlige flomsoner og endringer i klima gjør at vann noen ganger kommer i mengder og til steder der det ikke er ønskelig. Da risikerer man betydelig skade på eiendommer, infrastruktur og mennesker. En gabionmadrass vil være en meget god løsning på denne utfordringen. Den består av fleksible, porøse strukturer laget av gabioner – altså små nettverk av metalltråder som er fylt med stein – som brukes til å beskytte elvebredder, kanaler og andre områder mot flomskader. De kan ha forskjellige størrelser og former, avhengig av behovene til det spesifikke prosjektet. Gabionene fylles deretter med naturlige steiner, vanligvis granitt eller kalkstein, som gir strukturen styrke og stabilitet.

Hvordan fungerer gabionmadrasser i flomkontroll?

Gabionmadrasser er designet for å motstå erosjon og flomvannstrykk. Når de brukes langs elvebredder eller kanaler, fungerer de som en barriere som forhindrer at vannet oversvømmer og skader de omkringliggende områdene. Den porøse strukturen tillater også drenering av overflatevann, og reduserer risikoen for oppsamling av vann bak madrassen. Dette bidrar til å opprettholde stabiliteten og integriteten til gabionmadrassen under oversvømmelser og flom. Det kan også være lurt å ha en fiberduk under gabionmadrassen for å holde tilbake finere partikler.

Fordeler med gabionmadrasser i flomkontroll

Det er en rekke fordeler med bruk av gabionmadrasser for å demme opp for oversvømmelser og flom:

 • Høy motstandsdyktighet mot erosjon
  Gabionmadrasser er motstandsdyktige mot erosjon på grunn av deres sterke nettverk og fyll av steiner. Dette gjør dem ideelle for å beskytte elvebredder og andre områder som er utsatt for kraftig vannstrøm.
 • Fleksibilitet og tilpasningsevne
  Gabionmadrasser kan tilpasses til variert terreng og topografi, noe som gjør dem svært fleksible. De kan enkelt tilpasses og installeres selv på ujevne eller kronglete overflater.
 • Miljøvennlig
  Gabionmadrasser består av naturlige materialer som stein og galvanisert ståltråd, noe som gjør dem miljøvennlige. De tillater også gjennomstrømning av vann, noe som er viktig for å opprette de naturlige vannstrømningene der de benyttes.

Gabionmadrassens estetiske appell

I tillegg til sine tekniske fordeler har gabionmadrasser også en estetisk appell. De naturlige steinene som brukes til å fylle gabionene gir et vakkert og naturlig utseende, som blender seg naturlig inn i landskapet. Dette gjør dem til et populært valg blant landskapsarkitekter og byplanleggere som ønsker å kombinere flomkontroll med visuelt uttrykk.

Andre bruksområder for gabionmadrasser

Gabionmadrasser har vist seg å være svært allsidige og kan brukes i forskjellige sammenhenger utover flomkontroll. Noen av disse bruksområdene inkluderer:

 • Skråningsbeskyttelse – gabionmadrasser kan brukes til å stabilisere skråninger og forhindre erosjon.
 • Kystsikring – de kan brukes til å beskytte kystlinjer mot erosjon og bølgepåvirkning.
 • Dambygging – de kan brukes i konstruksjonen av mindre dammer og reservoarer.
 • Vegetasjonsstøtte – de kan også brukes som støttemurer for å skape terrasserte områder for vegetasjonsvekst.

Fleksibelt hjelpemiddel

I kampen mot flom er gabionmadrasser et fleksibelt hjelpemiddel som kan bidra til å beskytte elvebredder, kanaler og andre områder mot skade. Deres motstandsdyktighet mot erosjon, fleksibilitet og estetiske appell gjør dem til et attraktivt valg for flomkontrollprosjekter.
I tillegg til flomkontroll har gabionmadrasser en rekke andre bruksområder, som skråningsbeskyttelse, kystsikring og dambygging. Med deres mange fordeler og allsidighet er gabionmadrasser et verdifullt verktøy i innsatsen for å redusere flomrisikoen og beskytte samfunnet vårt mot flomskader.

Les mer her