Annonsørinnhold

VAnytt Brandstory er et annonseprodukt produsert etter gjeldende retningslinjer

Morten Ulriksen, salgsingeniør hos Sulzer i Sandvika og serviceleder Marius Larsen, som har stått for montasjen av Muffin Monster i pumpesumpen.

Sulzer: Avløpskvern hindrer problemkaker i pumpesump

I en kjeller i Sandvika ligger en av kommunens største pumpestasjoner. Hit kommer store deler av avløpsvannet fra Sandvikaområdet. Herfra pumpes vannet videre til en tunell som tar med seg alt spillvann fra vestsiden av hovedstaden og fram til renseanlegget til Veas på Slemmestad.

Kay Stenseth og Bengt Backe var de som vanligvis måtte rykke ut for å ta på seg jobben med å fjerne problemet i sumpen.

 

 

 

 

 

 

 

Inntil for to år siden hadde avdeling Vann og avløp i Bærum kommune i lang tid slitt med et tilbakevendende problem ved denne pumpestasjonen. Stadig utviklet det seg nemlig store flytende kaker av fett og filler i pumpesumpen. Disse besto særlig av våtservietter og lignende materiale, som filtret seg sammen og ble marmorert med fett, noe som resulterte i at de flytende kakene etterhvert bygde seg opp til betydelig størrelse.

Bygget seg opp

– Det kunne virke som om alskens materiale av fiber som ikke løses i vann hektet seg sammen og dannet store tovede kaker. Disse besto særlig av våtservietter, som sammen med annet lignende materiale og fettrester dannet nærmest en fullkommen konstruksjon. Fettet gjorde at stadig mer la seg lagvis på, med q-tips osv. Kakene ble liggende og drive omkring i overflaten i sumpen. Når pumpene skulle tømme sumpen ble ikke materialene som hadde akkumulert seg i flytelaget pumpet videre, forklarer Bengt Backe, som sammen med Kay Stenseth var de som vanligvis måtte rykke ut for å ta på seg jobben med å fjerne fillene.

Pumpesumpen slik den ser ut i dag, Muffin Monster er blå enhet øverst i bilde

 

 

 

 

 

 

 

Jevnlig førte dannelsen av flytelaget til komplikasjoner for driften av pumpestasjonen. Det kunne være et par ganger i måneden, og man måtte ta i bruk kommunens sugebil. – Det er to kamre i sumpen, med hver sin tilhørende pumpe. Dette gjorde det mulig å stenge en sump av gangen for rengjøring, og la den andre være i drift. Det pleide som regel ta en hel dag å få alt til å fungere som normalt igjen, med spyling og rengjøring av sumpen og det som hører med, forteller Bengt.

Konstant bekymring

Siden dette var et tilbakevendende problem ble det også til en konstant bekymring for VA-etaten. – Frykten var alltid til stede for at dette skulle resultere i at vi måtte rykke ut i helgen, noe som både er ressurskrevende og dessuten går utover generell beredskap i kommunen. For å være føre var pleide vi ukentlig å være innom denne pumpestasjonen for å få sjekket forholdene. I sum betydde dette at vi hver måned måtte bruke mange timer på å følge opp og vedlikeholde denne pumpestasjonen. Det føltes som betydelig sløsing med tid! Vi var derfor konstant på jakt etter en løsning på dette problemet, forteller Bengt.

Det var forøvrig tidligere installert en omrører i sumpen. Denne ble imidlertid etterhvert fjernet siden det heller ikke bidro til å bedre forholdene. Selve røremekanismen ble nemlig utsatt for de samme infiltrasjonene av tekstiler. – Hovedproblemet besto i at det stadig kommer materiale i avløpsvannet som hadde en tendens til å filtre seg sammen. Her kunne det også være bleier, moppeservietter, ulike typer kluter, filler og annet, det hele sammen med fett, forteller Bengt. Kommunen fryktet i verste fall at man skulle bli nødt til å foreta en kostbar ombygging på et sted det allerede var svært trangt om plassen. Pumpestasjonen ligger nemlig et godt stykke under kjellernivå i en garasje i Sandvika, og kostnadene forbundet med en ombygging ville sannsynligvis ha blitt svært omfattende.

Kjent kutter

Etter først å ha forsøkt å endre avløpsvanene til innbyggerne med flere informasjonskampanjer fikk man kontakt med Sulzer, som er ett av firmaene som kommune hadde rammeavtale med. Kommunen bestemte seg deretter for å gjøre et forsøk med en avløpskvern fra Sulzer i Sandvika. Slike kverner var det tidligere gode erfaringer med i forbindelse med institusjoner der det var en utfordring å kontrollere hva beboerne kunne finne på å slenge i toalettet. – Vi hadde  et produkt som var utviklet for nettopp dette formålet. Et produkt om i mange år dessuten er brukt i mange typer industri for å kutte opp materiale. Produktet er en kvern med produktnavnet Muffin Monster. Den er både svært enkel i konstruksjon og har vist seg å jobbe ufortrødent år ut og år inn. Knivene kan enkelt skiftes ut, og automatikken er også svært grei. Kverna bruker lite strøm og går kontinuerlig. Hvis den mot formodning skulle kjøre seg fast, går den automatisk i revers før den prøver på nytt. Den monteres vanligvis i en åpen kanal. Teknisk sett er det en toakslet avløpskvern, som er lagret både oppe og nede. På akslingene ligger skarpe tannhjul som griper inn i hverandre samtidig som vannstrømmen passerer gjennom. Kverna fanger opp faste gjenstander og siden tennene hele tiden beveger seg havner problem-objektene inn mellom tannhjulene, forteller Morten Ulriksen, salgsingeniør hos Sulzer i Sandvika.

Ulik hastighet

Selve kvernfuksjonen i Muffin Monster er to stabler av tannhjul i rustfritt stål som jobber inn mot hverandre. Tannhjulene har ulik hastighet på hver aksling, slik at en fille blir både strimlet og klippet i små stykker. Dermed deles våtservietter og filler opp i biter, som hver for seg ikke har mulighet til å filtre seg sammen. Løsningen som ble valgt var å montere kverna i en åpen kasse, i forbindelse med innløpet til pumpekummen.

Morten Ulriksen, salgsingeniør hos Sulzer i Sandvika og serviceleder Marius Larsen, som har stått for montasjen av Muffin Monster i pumpesumpen.

 

 

 

 

 

 

– Kverna som er montert i pumpestasjonen i Sandvika er en 30 K Muffin Monster med 17 tenner på hvert hjul, disse er best egnet til å ta våtservietter, forteller Ulriksen. Avløpskverna har pr dato gått kontinuerlig i to år. Etter at Muffin Monsteret kom på plass, har man ennå til gode å se at det dannes flytelag i sumpen. Pumpene pumper i dag avløpsvannet fint videre, og stasjonen driftes stabilt. Siden produktet er både robust og enkelt i konstruksjon har det heller ikke vært behov for service utover rutinemessig vedlikehold.

– Vi har blitt kvitt både et problem og en bekymring. Kverna tygger avfallet opp i passende biter, som lett kan pumpes og vil dermed følge med avløpsvannet til Slemmestad, der det fanges opp i ristene ved renseanlegget. Vi må derfor kunne si oss svært fornøyd med løsningen, sier Bengt.

Frigjort kapasitet

Kommunen driver aktivt informasjonsarbeid for å forklare både privatpersoner og virksomheter om hva som kan kastes i toalettet, men det er ikke til å stikke under en stol at det er vanskelig å få alle de tusen toaletter til å følge anmodningene. Man har også god kontroll på utslipp av fett med krav om fettutskillere fra restauranter og storkjøkken, derfor regner man med at det meste av fettet som havner i pumpesumpen  har sin opprinnelse av husholdningene. – Det er en evig kamp å informere innbyggerne om gode kjøkken- og toalettvaner. En ting er i alle fall helt sikkert, installasjonen av avløpskverna har vært en lønnsom investering for oss, da vi har fått frigjort kapasitet og nå kan bruke våre folk og sugebil på andre arbeidsoppgaver i kommunen, avslutter Ann-Katrin Dale, overingeniør ved avdeling for vann og avløp drift og beredskap i Bærum kommune.


To eksempler på Muffin Monster, versjonen til venstre av samme type som i Sandvika

Dette er avløpskvernen som ble valgt: Muffin Monster modell 30 K for åpen kanal. Toakslet avløpskvern, lagret både oppe og nede. Den har 450mm. høy stabel med knivtannhjul. Hvert hjul har 17 tenner med Wipes Ready-teknologi. Da kuttes våtserviettene både i bredden og i lengderetningen slik at de gjenværende bitene er så små at de ikke kan knyte seg sammen til klumper igjen. Hvert knivhjul har en diameter på 120 mm og er laget i en herdet stål-legering. Ved slitasje leveres en komplett ny stabel med knivhjul, i form av en komplett kassett som byttes ut raskt og enkelt. Kverna har en 4 kW motor som er i IP68-klasse så den tåler å stå permanent neddykket. Den er også ATEX godkjent(Eksplosjonssikker). Den har et reduksjonsgir med ratio 25:1 som reduserer hastigheten og gir et veldig høyt moment. Automatikkskapet gir automatisk styring og overvåking og bestkytter kvernen fra dyre tilstoppinger og skader fra metallgjenstander og lignende. Automatisk belastningsmåling og reversering reduserer blokkeringer og optimaliserer ytelsen. Kverna har kapasitet til å håndtere over 60 liter pr. sekund, men Sulzer leverer kverner for langt større kapasiteter. Sulzer kjøpte i 2018 det amerikanske selskapet JWC, som står bak produktet. Med over 35 000 installasjoner har Muffin Monster dokumentert legendariske egenskaper når det gjelder å gi løsninger for de stadig strengere driftskraven i industrien.

Sulzer er én av verdens ledende pumpeprodusenter, og tilbyr et bredt spekter av produkter for konfigurerte og standard pumpeløsninger, samt tilhørende utstyr. Vi er kjent for våre kvalitetsprodukter, driftssikkerhet og effektive løsninger. Les mer om vårt pumpe utvalg her:https://www.sulzer.com/nb-no/norway/products/pumps

 

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com