Brandstories fra Biovac

VAnytt Brandstory er et annonseprodukt produsert etter gjeldende retningslinjer

Biovac

Biovac har gått offensivt til verks under pandemien

Biovac gikk offensivt til verks under korona pandemien

Biovac skaffer seg full kontroll i Sverige

I løpet av få år har Biovac`s produkter hatt betydelig framgang i Sverige. Nå blir den svenske distributøren av Biovac, BRA Miljöteknik Sverige AB, helt og fullt eiet av det norske morselskapet.

Utfordrende å levere renseanlegg på nesten to tusen meters høyde

Juvasshyttas nye renseanlegg er etter alt å dømme Europas høyest beliggende anlegg basert på biokulturer, noe det i utformingen av anlegget også er tatt høyde for.

Biovac : Sertifiserer stadig flere forhandlere

For å sikre at kundene får god veiledning og hjelp til å velge riktig renseløsning har Biovac satt igang et omfattende arbeid med å sertifisere sine lokale forhandlere. Opplæring og sertifisering foregår nå gjennom kurs over hele landet.

– Vi har levert vårt første Biovac SBR anlegg til Kina

Samarbeidet med lokal partner i Kina har vært godt forberedt gjennom et par år, og nå er det første anlegget (Biovac SBR0110N) klart for forsendelse fra selskapets hovedkontor på Frogner i Sørum. Anlegget skal monteres og settes i drift i Anhui-provinsen.

Biovac® renseanlegg er et meget bra miljøvennlig alternativ for rensing av avløpsvann for de som ikke har kommunalt avløp. Teknologien som brukes er basert på en naturlig og biokjemisk renseprosess. Samtlige Biovac® minirenseanlegg er godkjent etter NS-EN 12566-3. Dette er standarden alle kommuner har som minstekrav. Biovac® minirenseanlegg finnes i en rekke forskjellige utførelser og har derfor en høy fleksiblilitet ved plassering og klarer alle typer gunnforhold og tomteforhold. Anleggene kan enten graves ned eller plasseres i et frostfritt rom over jorden.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com