Nyheter

Nyheter

Fem dager om pumper og mekaniske tetninger

Godt vedlikehold av pumper reduserer driftsavvik og gir god økonomi. Feilsøking og havarinanalyse er viktig for å senke levetidskostnadene. Norsk Forening for vedlikehold arrangerer kurs i drift og vedlikehold av pumper og mekaniske tetninger.

Norkart samler og styrker VA- satsningen

Vann og avløp omtales som den nye vekstnæringen. Samtidig er ledningsnettet gammelt og kommunene sliter med å fornye det i takt med forfallet. Mobile løsninger og et godt datagrunnlag, sammen med kommunenes fagkompetanse, vil bli viktige verktøy for å møte disse utfordringene.

Stort behov for ingeniører og fagarbeidere

Til tross for nedbemanninger i enkelte næringer er det fortsatt mange bedrifter som sliter med å få tak i den kompetansen de trenger. Rundt 40 prosent melder at mangel på kompetanse gir alvorlige konsekvenser, som tap av markedsandeler og at utvidelse av virksomhet må utsettes eller skrinlegges.

Skal pre-kvalifisere alle sine underentreprenører

Som et ledd i kampen mot useriøse aktører i bygg- og anleggsmarkedet har Veidekke Entreprenør besluttet at alle underentreprenører som kontraheres etter 1. mars skal være prekvalifisert etter egne strenge kriterier

– Vi synes saken er kjedelig

Movar er nødt til å forholde seg til det konkurransegrunnlaget som foreligger, og vil også i framtiden være nødt til å avvise tilbud som ikke er levert i tråd med de krav i regelverk og i konkurransegrunnlag

Anbudsregler lite egnet for et vidstrakt land

På tross av at Norrens hadde sendt tilbudet rekommandert før fristen forkastet Movar det. Posten hadde nemlig klart å rote vekk anbudet. En firkantet formulering i konkurransegrunnlaget gjorde at heller ikke klage til Kofa vant fram.

Yara bygger vannforsyning i svært krevende terreng

Yara fornyer vannforsyningen til fabrikken i Glomfjord med 1,8 kilometer PE 1000 mm trykkrør i klasse inntil SDR10 med veggtykkelse min. 100 mm. Ekstremt krevende terreng, begrenset infrastruktur og høyeste krav til sikkerhet fordrer spesialkompetanse og planlegging utenom det vanlige.

Den store kommunereformen

Antall kommuner som forhandler om sammenslåing passerte denne uka 200. Flere intensjonsavtaler er nylig blitt vedtatt i kommunestyrene. Det går mot en massiv sammenslåin i kommunenorge.

Ser for seg å bygge bydeler langs jernbane

15. 000 boliger og 7. 500 nye arbeidsplasser. Asplan Viak og ordførerne i Voss og Vaksdal har gjennomført en helt ny mulighetsstudie, som viser hvilke muligheter som ny jernbane kan gi.

En riktig og vellykket fusjon

Både kunder, leverandører, ansatte og eiere er tilfreds med fusjonen mellom Sigum og Fagerberg. Et år etter sammenslåingen er det meste på plass og man ser gevinstene av å forene firmaene.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com