Nyheter

Nyheter

Veibygging skal bli mer langsiktig enn tidligere

I går la regjering og partiene Venstre og KrF en ny reform innenfor veisektoren; etableringen av et eget utbyggingsselskap. Selskapet skal planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde bestemte veier.

Vianova kjøper svensk geoteknisk it-selskap

Etter å ha bidratt til å stifte og eie 35% av Vianova Geosuite AB siden 2005, overtar Vianova Systems AS selskapet 100%. Nå venter en ny satsing på selskapets ledende GeoSuite Toolbox.

Laveste tilbud 9 millioner – høyeste tilbud 20 millioner

Eivind Engseth skulle ha 9 millioner for VA-jobben, mens Tune Graveservice skulle ha 20 millioner for samme jobb.

Powel inviterer sine brukere til Trondheim

For 24. år på rad inviterer Powel til Gemini Brukerkonferanse, som er Powels årlige konferanse for brukere av Powels Gemini programvare. Man legger opp til et aktuelt, variert og faglig godt program.

Venter utålmodig på endringer for KOFA

Noe av det siste den rød-grønne regjeringen gjorde før de rømte kontorene var ta brodden av KOFA. Konsekvensen har vært at leverandørene i stor grad har gitt opp å vinne fram med klager.

Ozonanlegg ferdig testet i container

Kampen om å levere ozon for drikkevannsrensing til norske vannverk hardner til. En av de siste som har meldt seg på i kampen om kontraktene er Ålesundfirmaet Normex, som også leverer anlegg ferdig i container.

Stanser lekkasjer under fullt trykk i ledningen

Innva presenterer en løsning for reparasjon av vannledninger under fullt trykk. Metoden gir mindre behov for graving og gjør det unødvendig å kappe røret, som betyr kort montasjetid og lave kostnader.

Velger trygghet framfor olje

KarriereBarometeret 2015 viser at studentene søker seg bort fra de konkurranseutsatte bransjene og over i det trygge. Teknologistudentene har blitt mer positive til arbeid i det offentlige.

Jakter fremmedvann med nivåmålinger i kummene

Fet kommune intensiverer jakten på fremmedvann. Man plukker ut de mest belastede områdene og overvåker kummer med nivåmålere. Utfra dette finner man det rørstrekket som er rammet og setter inn tiltak.

Gravefri rørlegging: Grenser sprenges.

Det er snart ingen grenser for installasjon av rør i jomfruelig terreng. Om det er løsmasser, fjell eller kombinasjonsmasser, har man i dag tilgang til boreutstyr og teknikker til alle slags grunnforhold.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com