Nyheter

Nyheter

Enklere hjulskift på traktoren

Ulike rør og forhold krevet forskjellige "veigrep". Med et nytt patentert adapter kan man enkelt skifte hjulene på rørinpeksjonstraktoren, uten ekstra hjelpemidler.

Historisk utbygging av VA-nett med trykkavløp

Aremark kommune bygger VA med trykk-avløp i spredt bebyggelse. Fullt utbygget vil tilsammen ca 700 nye abonnenter være med i den nye offensiven. Valg av pumpeløsning falt på Skandinavisk Kommunalteknikk.

Forenklingsforslag til plan- og bygningsloven

- Det er positivt at regjeringen foreslår forenklingstiltak for raskere saksbehandling i byggesaker og bedre næringsutvikling, sier NHO-advokat Andreas Pihlstrøm.

Mange vil eie en bit av Rørkjøp

På Rørkjøps landsmøte i april vedtok generalforsamlingen å åpne for å utstede flere aksjer i den medlemseide rørleggerkjeden. Emisjonen er gjennomført i løpet av de siste ukene og ble raskt fulltegnet.

Veileder på damsikkerhet – Sikring av vassdragsanlegg

For å forebygge ulykker og ivareta sikkerheten rundt vassdragsanlegg, gir NVE ut en veileder til hjelp for eiere, drivere og andre som utfører arbeid med vassdragsanlegg.

Lager droptanker av XL rør

Nylig ble en droptank bestående av av fem stk. Wavin XL-rør montert i Størsrudveien på Sørum i Akershus. Rørene hadde innvendig diameter på 1600 mm og lengde på 6 meter.

Skanska utvikler Sørkedalsveien 8 for Stor-Oslo Eiendom

Skanska har signert kontrakt med Stor-Oslo Eiendom om rehabilitering av Sørkedalsveien 8 sentralt i Oslo. Kontrakten har høye miljøambisjoner, og en verdi på ca. 450 millioner kroner.

Ønsker fortstatt et forbud mot forhandlinger

For å redusere unødvendige avvisninger av tilbud bør det heller innføres bestemmelser som gir utvidet rett til å avklare feil i tilbudet og ettersende eventuelt uteglemt dokumentasjon.

Mye interessant under Norsk vanns fagtreff til høsten

Norsk Vanns fagtreff i oktober vil i år ta for seg nyere vannbehandlingsprosjekter, gravefrie løsninger i ledningsnettet. I tillegg arrangeres det workshop knyttet til vannforbruk og et forum for sikker, bærekraftig og klimarobust drift av koaguleringsanlegg.

Ny viktig standard rundt avstandskrav for ledninger i grunnen

En ny norsk standard for samordning av ledninger i grunnen, NS 3070 del 1, ble lansert 1. juli. Standarden setter krav til plassering av parallell og kryssende infrastruktur.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com