Nyheter

Nyheter

VA-prosjekt blir en del av Axflow

I Norge består heretter Axflow-gruppen av selskapene Axflow i Oslo, Process Partner i Larvik, Safe Supply i Sandnes, Innva i Bærum og VA-Prosjekt Midt-Norge i Trondheim. Antall ansatte i gruppen er nå ca. 80 og omsetningen i 2023 forventes å nå ca. 640 millioner kroner.

Tigerstaden tar grep mot styrtregn

I møte med klimaendringene vil Oslo få mer intenst regn over korte perioder – derfor må byen tilpasses å kunne tåle mer vann. Her er noen av tiltakene som gjør byen bedre rustet for styrtregn, overvann og urban flom.

Oppfordrer innbyggerne til overvannstiltak

Uværet Hans var for mange en påminnelse om at vi må tilpasse oss og lære oss å leve med et nytt klimaregime. Som en del av en større satsing på avdempende tiltak oppfordrer Oslo kommunes Klimaetat innbyggerne til selv å gjøre enkelte smarte tiltak for å redusere virkningene av ekstrem nedbør

Ny leder for Wangen

Stefan Isberg ble nylig leder for Wangen Pumpen, og leder konsernledelsen sammen med Erik Sparby og Lorenz von Haller. Den 48 år gamle svensken er ansvarlig for Production Center Division (PC), som inkluderer produksjon, økonomi/kontroll, IT, HR, produktutvikling og innkjøpsavdelinger.

Uponor Infra utvider og spesialiserer

Uponor Infra er en bedrift i vekst som de senere årene har hatt fokus på en stadig bredere produktportefølje. Konsernet har ønsket å gå dypere inn i enkelte produktområder – spesielt overvannshåndtering. Dette har resultert i behov for å utvide virksomheten.

Bergen bakterie bekymrer

Har funne uventa antibiotikaresistens i bergenskloakken. Det nyfunne plasmidet med resistensgen stamma frå prøver frå reinseanlegget som handsamar sjukehuskloakken, noko som kan tyde på at plasmidet òg stammar frå sjukehuset. Det vart òg funne i reinsa kloakk som går ut i fjordane.

AxFlow utvider med produkter for lekkasjesøking

AxFlow har i en årrekke hatt en rekke anerkjente løsninger innen VA-bransjen med pumper, ventiler, pumpestasjoner, instrumentering og service. Nå utvider man produktspekteret i et spennende marked med produkter fra den britiske produsenten HWM-Water.

MBR: En mer kompakt avløpsrensing

I ni år (2013−2022) har teknologien med membranbioreaktor (MBR) vært testet og evaluert i pilotskala ved IVL Swedish Environmental Institute og Kungliga Tekniska Högskolans felles forskningsanlegg Hammarby Sjöstadsverk i Stockholm, før ombyggingen. Den første fullskala løsningen ble tatt i bruk ved ved Henriksdal i januar 2021. Nå er erfaringene samlet i en rapport.

Får hovedrolle i tung satsing på VA

Jonas Hegerholm (52) trer inn i en nyopprettet stilling som produktsjef VA i Hallingplast. Hegerholm har lang erfaring med VA-salg til de største entreprenørene fra grossistleddet. Nå blir han et viktig VA-faglig bindeledd i bransjen. Hegerholm peker allerede på særlig to endringer som vil prege bransjen tydelig fremover.

En miljøbetong med mindre sement

Loe faser inn en «ekstra bestandig og miljøgunstig resept» på sine produkter. Betongen har mindre sement, lavere CO2 fotavtrykk, og benyttes på rør og kumprodukter som merkes Varig.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com