Nyheter

Nyheter

300 påmeldt, men Hallingtreff-jubileum utsettes

Bransjefolk vil gjerne møtes til et fysisk treff for å oppleve sosial kontakt, men sosial samling med kohorter, munnbind og minst èn meters avstand er  vanskelig å gjennomføre, og vil ikke gi den samme kvaliteten.

Utslippene øker til Mjøsa

Mjøsa holder fortsatt god økologisk tilstand men enkelte indikatorer peker på negativ trend. De siste årene har mengden alger og plankton økt og det har vært oppblomstringer av cyanobakterier (blågrønnalger). Det meldes også om økt tilførsel fra landbruk, spredt avløp og kommunalt nett.

Storbritannia strammer inn lovgivning om utslipp

Storbritannia strammer inn miljølovgivningen etter en mengde ulovlige kloakkutslipp, overløp og dårlig fungerende renseanlegg. De private vannselskapene, som har ansvar for offentlig vann og avløp meldte om totalt 400 000 utslipp i 2020, men dette er anslått å være langt høyere.

Bekkene forteller om kvaliteten på VA-nettet

De ti bekkene ble valgt ut for flere år siden, og faktorer som menneskelig påvirkning i form av avløp, landbruk, næringsaktivitet i nedbørsfeltet og sjøørretbestand, samt helårs vannføring var faktorer for utvelgelsen.

Omrører på pidestall drevet med hydraulikk

Gjennom et pilotprosjekt har det vist seg at bunnmonterte agitatorer fungerer fint i å forhindre at slam og tilsetningsstoffer sedimenterer i bunnen av tankene. Nå går Vestfjorden Avløpsselskap (Veas) inn for å sette inn flere slike omrørere i de store utråtningstankene.

Lokalpolitikere strupet drikkevannsforskiften

Flere av paragrafene i drikkevannsforskriften var ikke fulgt. Politikerne i Askøy kommune hadde også satt et tak for hva vann- og avløpstjenester skulle koste for innbyggerne. Det gikk på både sikkerheten og helsa løs.

Risikerer bøter for i alt 23 millioner

Kommunen vil søke om utsettelse for fire av de seks gjenstående tidsfristene som Statsforvalteren har satt. Skylder indirekte og delvis på at samarbeidet med Sarpsborg gikk i vasken. Man valgte også en tomt som ikke var stabil.

Vurdere å bruke energi fra pyrolysen til tørking av avløpsslam

- Vi skal doble kapasiteten til dette avløpsrenseanlegget og samtidig ønsker vi å se fremover med tanke på vår slamhåndtering. Et av utgangspunktene for slamhåndtering er at næringssalter resirkuleres/kommer til dyrkbar mark.

VA Tour endrer navn og rulles ut i mars 2022

Covid 19 satte håndbrekket på VVPs VA Tour, men utstillerne er klare for å rulle ut igjen. Nå er planen klar for neste år. Man bytter navn til VA Messene, og tilbyr som tidligere en stor utstilling av teknologi ved siden av seminarer med aktuelle tema, casestudier og praktiske løsninger.

Fosforlinje nummer to er under oppstart ved Hias

Den andre av to renselinjer fylles nå opp med biomedium, som blir bakterienes bolig når de flittig skal fange fosfor fra avløpsvannet. Biokulturene skal bygges opp fram til påske, og til sommeren skal gjenvinningen av konsentrert fosfor i form av struvitt starte opp.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com