Nyheter

Nyheter

Vil varsle flommer bedre

NVE har nylig satt i gang et prosjekt for at kommuner bedre kan nyttiggjøre seg av regionale flomvarsel i håndtering av flomhendelser lokalt. Kunnskap om lokale konsekvenser ved en forventet flomstørrelse blir sentralt, en utvikling mot såkalt risiko- eller konsekvensbasert varsling.

Andel elektriske oppunder 70 % i salgskorpset

Man har en målsetning om å redusere sine utslipp med minimum 70% innen 2030. Nullutslippsløsninger innenfor transport er et av de viktigste tiltakene for å redusere de totale utslippstallene. Bl.a innførte man i fjor muligheten for levering av fossilfri transport med skapbil og kranbil direkte til kunder i Oslo, Lillestrøm, og opp til Gardermoen.

Har klare rutiner på praktisering av selvkost

Høyere krav til forsyningssikkerhet for drikkevann og rensing av kloakkutslipp fører til økende kostnader på vann og avløp. Som forventet er det derfor oppmerksomhet omkring hvordan kommunene praktiserer selvkost. Mens enkelte små kommuner slår sammen både vei, vann og kloakk i samme utgiftspost er det i større kommuner klare grenser for hvordan utgiftene skal fordeles.

Tegnet kontrakt om renseanlegg

AF Gruppen har nå signert kontrakt med FREVAR KF for fase 2 (prosjektering og utførelse). Kontraktsverdi for fase 2 er MNOK 1 081 ekskl. mva. annsynlighet for å unngå overskridelse), mens P85 (med 85 prosent sannsynlighet) er på 2.145 milliarder. 

Renset avløpsvann kan brukes som drikkevannskilde

Renset avløpsvann oppfyller kravene til ferdig drikkevann for metaller, men ikke for bakterier. Vannet ble vurdert til å ha tilstrekkelig kvalitet for vanning og som råvann til drikkevann. Konsentrasjonene av mikroforurensninger var i samme størrelsesorden som i svenske drikkevannskilder, og dermed også på nivå med råvann til drikkevannsberedning.

Godt fornøyd med VA-dager

VA-Bransjen tørster fortsatt stort etter felles fora for faglig fordypning. Nylig gikk VA-dagen av stabelen i regi av PAM-Norge. Totalt sto 125 personer på deltakerlista. Arrangøren er godt fornøyd med både deltakerantallet og at konferansen nå ser ut til å være trygt etablert som en faglig møteplass av stor betydning. 

Ny direktør på plass i Norsk Vann

Denne uka er ny direktør på plass i Norsk Vann. Ragnhild Aalstad (57) tar over rollen etter Thomas Breen, som sist sommer ga styret signal om at han ønsket seg tilbake i politikken.

Utfordrende VA-prosjekt graveløst over kvikkleire

Skaun kommune bygger ny hovedforbindelse for vann og avløp mellom Eggkleiva og Børsa. Strekningen inneholder blant annet kryssing av kvikkleire, rørtrekking dypt under en lakseelv og gjennom en myr. Underveis gjøres gode landskapsmessige grep, som å sikre krikkleiresone, stramme opp veilegemet og omplassere en bekk.

Vant vanndråpe og reise

Vannprisen Dråpen deles ut av PAM Norge som en honnør til representanter for den unge generasjonen fagfolk i VA-bransjen. Prisen ble delt ut på konferansen VA-dagene. Årets tildeling er den aller første, og PAM Norge ønsker å gjøre prisutdelingen til en årviss tradisjon på konferansen. 

Gryab tester tre piloter

I 2036 skal ny kloakkrensing på ny grunn stå klar og Ryaverket skal ha blitt oppgradert med blant annet ny innløpspumpestasjon. Arbeidet foregår i Nya Rya-prosjektet, som er i ferd med å se på hvilken type behandling som skal innføres på den nye grunnen. I tillegg til undersøkelser av ulike metoder, har Gryaab i løpet av året kjørt tre piloter for vannrensing.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com