Nyheter

Nyheter

Ny HR – leder på plass

Andrea Nybakk-Simjak begynte i stillingen som HR-sjef for Xylem Norge 1. september. Nybakk-Simjak kommer fra The Adecco Group der hun har vært en...

På tide å redusere nitrogenutslippene

Ytre Oslofjord har store utfordringer og årsaken er hovedsakelig norske utslipp. Å komme i gang med å redusere nitrogenutslipp haster. I tillegg til overbelastning på grunn av fosfor- og nitrogenutslipp har hundre år med tråling skadet den naturlige havbunnen.

Lager markedsplass for overskuddsmasser

I forbindelse med samferdselsutbygging og andre anleggsarbeider oppstår det store mengder overskuddsmasser av ikke-forurenset jord, stein, betong og asfalt. I dag nyttiggjøres overskuddsmassene i liten grad, og praksisen med uttak av nye masser, forbruk, deponering og lange transportveier fører til store klimautslipp og negative effekter på lokalmiljø.

Den store digitale dugnaden

Å gjøre all informasjon om produktene digitalt søkbar vil bety rasjonalisering gjennom hele verdikjeden. Å velge komponenter fra ulike leverandører etter f.eks. kvalitet, garanti eller miljøegenskaper vil kunne gjøres med et tastetrykk. Konstruksjon, bestilling, salg, transport, montasje vedlikehold og gjenvinning, vil skje innenfor en felles informasjonsflyt.

Første levering med fossilfri kranbil

Heidenreich lanserer nye kutt i utslipp, nå gjennomfører man et tilbud med nullutslippslevering med skapbil og fossilfri levering med kranbil.

Nytt filtermateriale kan stoppe tungmetaller

Større overflate og bindingskapasitet samt regenereringsegenskapene, gjør det godt egnet til å absorbere løste tungmetaller i avløpsvann. Til nå har det vært begrenset i hvor stor grad det er mulig å rense tungmetaller, men med HMR kan også løste tungmetaller suspendert i vann fanges opp.

Vil spare millioner på gjenbruk av avløpsvann

Ved Alvim RA regner man med å kunne gjenbruke 1 % av avløpsvannet. Årlig regner man med å kunne spare ca 1,5 millioner kroner på gjenbruk. Blant annet skal bruktvann kunne være til nytte til spyling av vannledninger.

Akseltrykk på agendaen på Voss

Voss herred har i lang tid lagt akseltrykket på veien fram til hytta som begrensning for om man kan få installere minirenseanlegg. Nå er det sterke krefter i sving for å åpne for minirenseanlegg til alle med brukbar vei.

Erfaringer med gode tiltak i et viktig vassdrag

Da Vansjø svaiet på en økologisk knivsegg gikk kommunene sammen om en storstilt dugnad for å berge både en viktig drikkevannskilde og en rekreasjonsperle av de sjeldne. I bakspeilet ser man at det har vært mulig å snu utviklingen. Nå skal en konferanse oppsummere erfaringene.

Voss åpen for minirenseanlegg til fritidsbolig

Voss Herad har nylig godkjent bruk av minirenseanlegg til fritidsbolig. Det kan virke som om det har skjedd en endring innen saksbehandlingen i byggesaksavdelingen, selv om man fastholder at det ikke er noe ny praksis.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com