Nyheter

Nyheter

Etterlyser tydeligere miljøkrav

For lav kompetanse blant norske kommuner en av årsakene til at miljøkravene ved offentlige anskaffelser ikke utnytter potensialet i innovasjon og næringsutvikling. Det fokuseres i stedet ensidig på enkelte elementer i stedet for på helheten - inkludert valg av materialer og produkter. Kravene må konkretiseres bedre med hensyn til sektor og fagområde, for eksempel gjennom standardiserte minimumskrav.

Styrer nødoverløp utenom bekk og brygge

For hverken å forurense en sjøørretbekk eller sjenere båtfolket legger Råde kommune betydelige ressurser i å legge ny overløpsledning til utslipp på dypet. Både grøfting, boring og rørtrekking benyttes for å skåne kystidyllen i Makrellrød.

Gjennombrudd for Høgevarde 

Etter en lengre tids saksbehandling hos Statsforvalteren i Oslo og Viken har Høgevarde nylig fått utvidet sin utslippstillatelse til inntil 4000 pe. Løsningen ble en utvidelse av eksisterende kjemisk- biologiske renseanlegg, med tilleggsrensing i åpne sandfilterbassenger. Med ny utslippstillatelse følger også krav om akkreditert prøvetaking.

Ingen kloakk fra fritidsbåter i Oslofjorden

Den alvorlige økologiske tilstanden i Oslofjorden har store konsekvenser for dyre- og plantelivet i fjorden. Regjeringen forbyr nå fritidsbåter å slippe ut kloakk i fjorden fra 1. juli i år.

Bestiller fem pumpestasjoner

Giske kommune har inngått avtale med Tekken om levering av fem avløpspumpestasjoner. Leveransen inneholder komplette pumpestasjoner i PE-materiale med overbygg.

Utstyr for trygg ferdsel i kum

Nytt norsk system for sikker nedstigning og evakuering i vann- og avløpskummer. Systemet består av en rekke kompatible komponenter som skal fikseres i kummen og som til sammen gjør arbeidsdagen sikrere og enklere.

Rammeavtale for tre år

Gjennom årene har Heidenreich og Skanska samarbeidet på flere av Norges mest betydningsfulle veiprosjekter, og dette partnerskapet styrker ytterligere deres felles engasjement for å levere kvalitet og bærekraftighet til det norske samfunnet.

Sverige får unntak i avløpsdirektivet

EUs avløpsdirektiv vil inneholde et unntak for den såkalte Weserdommen. Svenskt Vatten og tilsvarende part i Finland, VVY, har jobbet hardt for en løsning som muliggjør utvidelse av renseanlegg uten at netto utslipp minsker. Dette arbeidet har igjen banet vei for forhandlingene i EUs ministerråd. Svenskene er lettet over at unntaket nå er på plass og understreker viktigheten av å ikke straffe land som allerede har en effektiv behandling.

På tredje året

Rangeringen av Norges mest attraktive arbeidsgivere blant studenter ble offentliggjort under Universum Awards i går. Rundt 11 000 studenter har sagt sin mening og kåret Norconsult til beste rådgivningsselskap for tredje året på rad.

Slik bygges grønne tak

Flere grønne tak og fasader bidrar til at naturen får mer plass i byene våre. Ikke minst har grønne tak stor evne til å håndtere overvann, noe som er viktig når vi går et våtere klima med mer styrtregn i møte.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com