Nyheter

Nyheter

Oslofjorden er i ubalanse

Siste rapport viser tydelig at arbeidet med å få Oslofjorden på fote ikke går raskt nok. Vannområdene inviterer derfor til lokalpolitisk vekkelsesmøte med fokus på både fjord og ferskvann.

Færder forut for forskriften 

Et viktig tiltak for å redusere utslipp til Oslofjorden er å få kontroll med septik fra fritidsbåter. Mens det i dag er lov å slippe ut septik 300 meter fra land legger en ny forskrift opp til et totalforbud i Oslofjorden. Enkelte kommuner har allerede begynt å bygge mottaksanlegg, og her stikker Færder seg ut med til sammen seks mottaksanlegg.

Mikroplast fra bildekk i vann og sjø

Tidligere undersøkelser har påvist at mikroplast finnes overalt i miljøet – i elver, kystvann, innsjøer, luft og nedbør. Resultatene fra den nye miljøovervåkingen stemmer overens med tidligere antagelser om at bildekk er hovedkilden.

En til med aerob granulært slam

Kungsbacka følger i Strömstads fotspor og blir Sveriges andre renseanlegg som bruker såkalt aerobt granulært slam, AGS. Metoden gir energibesparelser og beregnes være igang 2027. AGS er både mer energieffektiv og kreve mindre plass enn andre metoder.

Utvider ordningen med nye 20 mill.

Miljødirektoratet lyste ut 12 millioner kroner med søknadsfrist 1. desember 2023. Fordi rammen for ordningen har blitt utvidet med 20 millioner kroner, åpnes det for flere søknader med søknadsfrist 4. februar 2024.

Mattilsynet vil prioritere drikkevann

Det er registrert at flere drikkevannskilder fortsatt ikke har fastsatt hensynssoner med bestemmelser i de kommunale planene. Med bakgrunn i de siste års hendelser vil Mattilsynet prioritere kontroll med visse områder innen drikkevannsforsyningen i år.

To nye til Sigum Fagerberg

Kanita Sehic er bosatt i Våler og startet hos Sigum Fagerberg 1. januar, og skal arbeide som ordrebehandler i industriavdelingen. Sehic har...

Gamle hus ble grøftefyll

Mesta vant kontrakten da Bodø kommune skulle oppgradere kum- og avløpssystemet i veiene fra Bodø flyplass. 1540 meter vei skulle få nye rør, fra Hernesveien og veiene rundt i området fra flyplassen og ned mot Bodø sentrum. Arbeidet var omfattende, med blant annet nedsetting av et 16 m langt overløp med diameter på 3 meter.

Tar grep mot flom

Utredningen kommer som en respons på behovet for å håndtere klimaendringene. Prosjektet tar sikte på å utvikle fleksible og kostnadseffektive løsninger som vil gi muligheten til å tilpasse seg fremtidige vannstandsforhold. Utredningen vil ferdigstilles sommeren 2024.

Oslo VAV med uvanlig anbudspraksis

Oslo VAV skal inngå rammeavtale på måleinstrumenter til vannverkene. I anbudspapirene står det at man ønsker kun et bestemt fabrikat og at man ønsker bare en leverandør i syv år. Mange reagerer på denne framgangsmåten, som i stor grad vil kunne begrense konkurranse.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com