Nyheter

Nyheter

Inngikk kontrakt med oligark eiet firma

Askøy kommune har forsøkt å si opp en kontrakt på 160 millioner med Nordic Water Products, med henvisning til at den russiske oligarken Viktor Vekselberg er på eiersiden i selskapet. Vekselberg er underlagt sanksjoner fra USA, Australia og Storbritannia.

Åpner Hovinbekken med ny park på Klosterenga

Hovinbekken gjenåpnes og blir et sentralt element i en ny park med vann i renner og fall bygget av naturstein. En ny etappe i å få Hovinbekken tilbake til dagslys er dermed snart tilbakelagt. Foruten Oslo VAV er parkvesen og kulturetaten med i prosjektet.

Et vakkert vannverk med rom for framtidig vekst

Med inntak fra 250 meters dyp i Mjøsa og vannbehandling etter velprøvde prosesser har Hias VBA i Sandvika lagt til rette for god og sikker vannforsyning i lang tid. Oppgradering og fornyelse av både pumpestasjon og vannledninger til eierkommunene er også med å legge til rette for vekst på østsiden av Mjøsa.

Vannpris til dedikert rådgiver fra Fredrikstad

Vinner av Vannprisen 2022 er kåret. Prisen går til Tom A. Karlsen som gjennom et langt yrkesliv i har bidratt til kompetanseheving særlig innen materialvalg og sjøledninger i tillegg til å heve rådgiverbransjens anseelse generelt.

Oslos vannforbruk kan true Akerselva

Oslo er inne i en usedvanlig tørkeperiode, og Oslos befolkning oppfordres til å spare vann. Det er blitt stilt spørsmål om man ikke «bare» kan redusere vannføringen i Akerselva. Men redusert vannføring i Akerselva kan få store konsekvenser.

Går videre med 98 soner med fare for kvikkleire

Høsten 2021 utførte NVE en kartlegging for å sjekke tilstanden langs elver, bekker og raviner i utvalgte kvikkleiresoner i kommunene Nannestad, Ullensaker og Gjerdrum. Befaringsrapportene er klare, og disse danner grunnlag for at NVE nå går videre med forenklet utredning av totalt 98 kvikkleiresoner.

Fem vannverkseiere fikk varsel om tvangsmulkt

I fjor kontrollerte Mattilsynet drikkevannsbassengene hos 566 vannverkseiere. Av 1 013 kontrollerte systemer fant man avvik hos 390. m Man fant flest mangler i farekartleggingen og planene for kontroll og vedlikehold av bassengene.

Hias VBA Sandvika er bygget for vekst

Hias og eierkommunene har jobbet i 10 år med planlegging og bygging av anlegget. Hias har nå to vannbehandlingsanlegg som er reserveforsyning for hverandre. Hias VBA Sandvika er bygd med tanke på vekst i regionen.

En liten flom av midler til klimatilpasning

Formålet med tilskuddsordningen er å heve kunnskapen om hvordan dagens og framtidens klimaendringer berører kommunens ansvarsområder, og hvordan de best kan tilpasse seg og forebygge negative virkninger av klimaendringer.

Kompakt løsning for fordrøyning av overvann i Sofienberggata

For å holde tilbake vannet fra flere hustak og fasader i strøket etableres en kombinasjonsløsning av regnbed, fordrøyningstanker og kontrollert påslipp til overvannsnettet. På tross av svært begrenset plass lot det seg gjøre å etablere en løsning etter kommunens krav.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com