Søk

PFAS - søkeresultat

Hvis du ikke er fornøyd med resultatet, vennligst søk igjen

Foreslår å forby PFAS

PFASer er noen av de mest helse- og miljøskadelige stoffene som finnes, og de forekommer i en rekke kilder til drikkevann. Norge og fire andre land lanserte i dag et forbud mot alle disse stoffene.

Ingen erstatning etter PFAS i blodet

Lagmannsretten endrer tingrettens dom om erstatningsansvar vedrørende PFAS i drikkevannet, for Ronneby Miljö och Teknik AB. Lagmannsretten anser ikke at de som fremmet erstatningskrav i lagmannsretten har bevist at de er påført personskade.

Anaerobe kulturer kan bryte PFAS forbindelser

Under anaerobe forhold, som i råtnetanker for biogass eller i aktivt slam, kan vanlige bakterier bryte den ultrasterke karbon-fluorbindingen som finnes i PFAS.

Storskala forsøk i å rense PFAS-forurenset natur i Tullinge

Det starter nå store feltforsøk for rensing av PFAS-forurenset vann i Tullinge, Botkyrka kommune. Feltforsøkene er utført av Rise-prosjektet Testbed PFAS. Testbed PFAS har også vært vellykket i å evaluere PFAS-frie brannslukkemidler.

Alt ferskvann rundt flyplassen er forurenset med PFAS

I mange år ble det brukt brannskum med det helse- og miljøskadelige stoffet perfluoroktylsulfonat (PFOS) og andre perfluorerte stoffer (PFASer) ved norske flyplasser. Miljødirektoratet varsler at man vil pålegge Avinor å rydde opp i 2022.

Rensing av drikkevann for PFAS testes i storskala

En ny teknologi for rensing av drikkevann fra PFAS har vist svært gode resultater i laboratorieforsøk. Nå testes teknologien i større skala på IVL og KTHs felles forskningsanlegg i Hammarby.

Ny renseteknikk fjerner PFAS – forbindelser

En ny svensk rensemetode skal fjerne mer enn 99 prosent av flere hormonforstyrrende PFAS-stoffer fra vann, viser en ny studie fra det statlige forskningsinstituttet Rise. Behandlingsteknologien Selpaxt er utviklet av innovasjonsselskapet Chromafora, delvis eid av Ragn-Sells.

Plasmatron teknikk lovende mot PFAS forbindelser

Å bryte de sterke perfluor-forbindelsene i PFAS molekyler krever en helt spesiell form for energi. Forskere ved Drexel Universitet in Pennsylvania har utviklet det som kalles en 'plasmatron' -teknologi som de hevder bryter ned PFAS-forurensninger, i stedet for å filtrere dem ut.

Varer i minst hundre år

En ny europeisk metastudie om levetiden til plastrør for trykk- og ikke-trykkapplikasjoner har bekreftet gjennom uavhengige funn at faktisk levetid kan forventes å være godt over 100 år.

Parlamentet og Rådet har talt

Mer gjenbruk av renset avløpsvann for å forhindre vannmangel. Bedre overvåkning av miljøgifter, virus og bakterier samt kontroll med utvikling av resistens. Produsenter av legemidler og kosmetikk må være med å finansiere kostnader til tilleggsbehandling av avløpsvann
- Advertisement -
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com