Fra montering av utstyr. Alle Foto: Rise

Storskala forsøk i å rense PFAS-forurenset natur i Tullinge

Det starter nå store feltforsøk for rensing av PFAS-forurenset vann i Tullinge, Botkyrka kommune. Feltforsøkene er utført av Rise-prosjektet Testbed PFAS. Testbed PFAS har også vært vellykket i å evaluere PFAS-frie brannslukkemidler.

0
Forsker og prosjektleder Tove Mallin ved Rise. Foto: Rise

– Det er så gledelig at vi nå kan starte forsøkene i større skala ved å teste flere rensemetoder i Tullinge. Det ligger flere år med hardt arbeid bak og det er et stort fremskritt for prosjektet, sier prosjektleder Tove Mallin ved forskningsinstituttet Rise* til VANytt. 

Samarbeid 

Testbed PFAS er et samarbeidsprosjekt mellom Rise, det svenske forsvaret, det svenske försvarets materielverk og det svenske festningsverket. 

Målet er å finne en løsning på problemet med PFAS-forurensninger i jord og vann. PFAS er syntetisk fremstilte stoffer som er svært vanskelige å bryte ned og mistenkes for å være helseskadelige for mennesker og dyr. Stoffet finnes i mange produkter, blant annet et brannskum som er effektivt til å slukke væskebranner. 

Ny fase 

Med de store feltforsøkene i Tullinge starter neste fase av forskningen innenfor Testbed PFAS-prosjektet. Prosjektet startet i 2020 og forskningen gjennomføres i to parallelle spor.

På den ene siden vil forskerne finne fungerende renseteknikker for forurenset jord og vann, og på den andre siden skal PFAS-frie slokkemidler vurderes for å erstatte dagens helse- og miljøskadelige brannskum. Så langt har forskning på renseteknikk fokusert på tester og evaluering ved RISE-laboratoriet i Borås.

Testene har identifisert en rekke arbeidsteknikker for å rense jord og vann, noen ganger i kombinasjon med hverandre. Tre av disse renseteknikkene testes nå i reell skala under feltforsøkene i Tullinge. 

Alternativer 

Fra testing av brannslukkemidler uten PFAS

I det andre sporet innen Testbed PFAS jobber prosjektet med å evaluere nye alternative PFAS-frie slokkemidler. I løpet av de to første årene av prosjektet er det gjennomført rundt hundre tester. Resultatene fra testene brukes av Försvarets Materielverk (FMV) for å finne et erstatningsprodukt for brannslukningsmidler som inneholder PFAS.

FMV fikk i fjor i oppdrag å anskaffe et PFAS-fritt slokkemiddel til de nye redningsbilene som skal leveres til det svenske luftforsvaret i 2022. 

– For FMV sin del har resultatene fra branntestene utført innenfor Testbed PFAS gitt mange nye innsikter i ytelsen til PFAS-frie slokkemidler i forhold til testmetodene som er brukt. Kunnskapen fra resultatene av brannprøvene tar FMV med seg for fremtidig anskaffelse av PFAS-fri slokkevæske til Forsvaret, sier Dennis Norin, systemingeniør i FMV til VANytt. 

Fra testing av brannslukkemidler uten PFAS

* Sveriges forsknings­institut RISE Research Institutes of Sweden är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle.