PromagW400
Promag W400

Gode målinger uten krav til rettstrekk

Elektromagnetisk mengdemålere er velegnet til måling av mengdestrømmen i ledende væsker. En av svakhetene med dette prinsippet er installasjonskravet om nok rett strekk både før og etter mengdemåleren. Nå lanseres en løsning som måler strømning uavhengig av strømningsprofil og monteringssted.

0
Promag W er Verdens første magmeter som måler strømning uavhengig av strømningsprofil og monteringssted

I vann- og avløp er høy målenøyaktighet uunnværlig for optimal prosesskontroll og dokumentasjon. En rekke påvirkninger, for eksempel et tett sammensveiset rørledningsnettverk eller hindringer i røret, vil kunne forårsaker turbulenser i strømninger, som igjen påvirker nøyaktigheten.

Promag W fra Endress+Hauser har alternativet “0 x DN full bore”, en løsning for denne utfordringen som er den eneste i sitt slag i verden: maksimal måleytelse uten rørbegrensninger og dermed uten trykktap. Promag W er dermed verdens første magmeter som måler strømning uavhengig av strømningsprofil og monteringssted.

Den induktive mengdemåleren er basert på Faradays lov om induksjon. I målerøret er det to magnetiske spoler som genererer et magnetfelt. Væsken som beveger seg gjennom målerøret skaper en elektrisk spenning som deretter måles av to eller flere måleelektroder. Den målte spenningen er proporsjonal med strømningshastigheten til væsken og omdannes til volumenhet i signalomformeren.

Siden volumberegningen bestemmes av de målte verdiene fra elektrodene, er strømningsprofilen avgjørende for en optimal målenøyaktighet. Rørbend eller endring av rørdiametre skaper turbulens som igjen svekker ytelsen. I mange år har bransjepraksis for utjevning av strømningsprofilen vært å installere målerøret med minst fem rørdiametre (5 x DN) før målerøret, og to etter (2 x DN). Dette er både plasskrevende, dyrt og utfordrende å få til. 

Produktansvarlig Promag, Paul Bøe

Utfordringen øker med størrelsen på rørledningen. For eksempel trenger en DN200-installasjon 1,75 m og en DN300-installasjon 2,6 m totalt rett strekke før måler. Det er ikke bare rørledningen som må tas i betraktning, men også lengden på selve målerøret. Mange kjenner seg nok igjen i diskusjonene som kan oppstå mellom mekanikere og elektro/instrumentering om kravene for riktig installasjon. 

Promag W 400 gjør det mulig å installere målerøret rett etter et rørbend, og du kan designe rørsystemer som er mindre plasskrevende og med større frihet – helt uten diskusjon om krav til rettstrekk før og etter måler.

Fordeler med Promag 300/400/500 

• Plassbesparende 0 x DN – fjerner behovet for ekstra rett strekk før og etter måler 

• Tåler høye TS-konsentrasjoner – bedre signalhåndtering for vanskelige medier

• Digitale målerør – enkel tilkobling med standard installasjonskabel

• Klar for Industry 4.0 – kan utstyres med de nyeste PROFINET/Ethernet IP- Ethernet-APL protokollene 

• Heartbeat-teknologi – Software for selvsjekk, sporbar verifisering og forebyggende vedlikehold