Ålesunds nye vannverk er under bygging

Fremmerholen skal levere rent vann til ca 70 000 innbyggere i Ålesund, Sula og reservevann i Giske. Anlegget vil bestå av vannbehandlingsanlegg, pumpestasjon og ledninger til overføring og har planlagt drift fra høsten 2026. Vannbehandlingen skal leveres av Sterner.

0

Byggearbeidet på Fremmerholen Vannbehandlingsanlegg er allerede godt i gang. På tomta til vannbehandlingsanlegget har det første betongarbeidet startet, mens på tomta til råvannspumpestasjonen er forberedende arbeid som avskoging og prøveboring påbegynt. 

Sterner har kontrakten på selve vannbehandlingen, med en verdi på ca. 85 millioner. Denne innebærer maskin og prosess, rør, pumper og filter i tillegg til igangkjøring av anlegget. Arbeidet vil bli utført i samarbeid med Momek Services AS.

Prosessanlegget bygges med koagulering og filtrering i tremediefilter med jernbasert fellingskjemikalie (Moldeprosessen). Rentvannsanlegget inneholder rentvannsbasseng og rentvannspumpestasjon
Dimensjonerende vannmengde på prosessanlegget 510 l/s (1836 m3/h). Til anlegget leveres og monteres det også 4 stk Wedeco Spektron 2000e, hver med en kapasitet på 456 – 1145 m3/h ved gitte vannkvaliteter.

  Sterner har en utførelsesentreprise E61 Maskin og prosess. Prosjekteringen er gjort av Asplan Viak i forkant.

  Prosjektleder for Fremmerholden Vannbehandlingsanlegg, Marthe Therese Strømme, forteller at de var i forhandlinger med flere leverandører, men at Sterner hadde det beste tilbudet på både kvalitet og pris. 

  – Vi er glade for å ha fått Sterner med på laget i bygginga av vassbehandlingsanlegget, og er svært fornøgde med utstyr og komponentar som dei har valt ut og som skal takast i bruk i vassbehandlingsanlegget, sier Strømme.

  Hoveddelen av leveransen fra Sterner kommer i 2025, men selskapet skal allerede fra våren 2024 levere deler som må støpes og bygges inn i bygget. I tillegg vil produksjonen av utstyret som skal leveres begynne om kort tid. 

  Bjarne Pettersen, administrerende direktør i Sterner, sier at kontrakten er betydelig for selskapet, og forteller at de ser frem til å fortsette det gode samarbeidet med kommunen.

  – Denne kontrakten beviser at vår satsning gjennom flere tiår på det kommunale drikkevannsmarkedet har satt oss i en solid posisjon for å levere både store og små vannbehandlingssystem til kommune-Norge. Fremmerholen Vannbehandlingsanlegg vil være imponerende prosessteknisk, og anlegget vil sikre forsyningen av rent vann til Ålesund-regionen fremover. Vi er naturligvis svært stolte over å få levere et så spennende prosjekt, og vi er takknemlige for tilliten Ålesund kommune har vist oss gjennom denne prosessen. 

  Sterner skal levere: Innvendige røranlegg for prosess, ventiler og armatur, instrumentering, pumper, UV anlegg, klorproduksjonsanlegg, doseringsanlegg for fellingskjemikalie, CO2 doseringsanlegg, polymer doseringsanlegg, marmor doseringsanlegg