Nyheter

Nyheter

– Ekstremvær krever mer av VA

Sintef Byggforsk kom nylig med en ny rapport hvor de påpekte kommunenes ansvar for at bygninger og infrastruktur skal tåle nye klimapåkjenninger. Sintef fremhevet at strengere lovverk ikke har ført til mer robuste løsninger hos kommunene. Gruppeleder for VA i Hjellnes Consult, Bjørgvin Thorsteinsson, synes fortsatt lovverket er ganske svakt.

Stadig færre tilknyttet avløpsanlegg som oppfyller rensekrav

Kun 27 prosent av innbyggerne var tilknyttet avløpsanlegg som oppfylte rensekravene i 2014, viser nye KOSTRA-tall. Det er en nedgang på 5 prosentpoeng fra 2013. Nærmere halvparten av den totale innbyggertilknytningen er koblet til anlegg hvor rensekravene ikke oppfylles.

Grundfos nytt medlem i VVP

Grundfos AS har meldt seg inn i VA og VVS produsentene VVP. Det skjer samtidig som pumpeleverandøren flytter til helt nye lokaler i Alf Bjerckes vei 30.

Sammen om opplæring av driftsoperatører for minirenseanlegg

Det har i lang tid vært et ønske fra myndigheter og bransjen selv om å kunne sertifisere driftsoperatører på minirenseanlegg. I dag stilles det ingen formelle krav til de som skal utføre service på disse anleggene utover den opplæring man får hos den enkelte leverandør.

Innkalte rørfornyerne til eksamen i strømpetrekking

Bærum kommune skal de kommende årene fornye sitt ledningsnett for flere hundre millioner kroner. For å få mer innsikt i utførelse innkalte de flere av de store entreprenørene til en testrunde.

KOFA må få mer makt

Mens høringsfristen for endringer for Klagenemnd for offentlige anskaffelser (KOFA) løper, avdekkes den ene skandalen etter den andre hvor oppdragsgivere tildeler kontrakter uten konkurranse.

Staten ønsker et strammere grep om VA-nettet

Sviktende kvalitet og i alt for stor grad lokale prioriteringer i VA-Norge, utslipp samt etterslep innen fornyelse av avløp er trolig årsaken til at det ønskes en oppstramming - gjennom en ny sektorlov.

Bærum kommune ligger i front på no-dig metoder

Den første strømpa ble installert i 1979 og rehabilitering av drikkevannsledninger har foregått siden 1999. Det har vært en klar strategi å bygge kompetanse internt og hele tiden ligge i forkant av utviklingen. Nylig kunne man legge bak seg nok et vellykket no-dig-prosjekt.

Én av tre liter drikkevann forsvinner

Det ble sendt 750 millioner kubikkmeter vann fra kommunale vannverk på drikkevannsnettet i 2014. Omtrent hver tredje liter forsvant i form av lekkasjer.

Norconsult overtar Provar

Norconsult AS overtok 1. juni alle aksjene i Provar AS og styrker dermed sin posisjon i Midt-Norge. Provar er rådgivende ingeniørfirma innen vann og avløp, Selskapet vil fortsette sin virksomhet som en integrert del av Norconsult. Alle ansatte fortsetter i sine stillinger etter overtakelsen.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com