Nyheter

Nyheter

Inviterer til debatt om vannsparing

Er Breeam-Nors premiering av vannbesparende tiltak langt bortenfor norsk virkelighet, eller er tiden moden for å stimulere til vannsparing, ny teknologi og framtidsrettede løsninger også i norske bygg? Norwegian Green Building Council(NGBC) inviterer til frokostmøte om temaet den 9. juni.

Utskifting av gamle vannmålere

Prosessen med utskifting av eldre vannmålere varierer fra kommune til kommune. Større kommuner har flere ressurser og har kommet lengre i prosessen vannmålerutskiftingen.

Vellykket Gemini konferanse av stabelen i Trondheim

Årets Gemini konferanse var rekordstor, med rundt 340 deltakere, inkludert mange fra VA-etater rundt om i landet. Arrangementet var for brukere av Powels programvare for kommunalteknikk og entreprenørsektoren.

Mer nøyaktig måling av mengde slam i vann

Sigum Fagerberg utvider nå sitt instrumentprogram for VA-bransjen ved å presentere den nye Pulsar Prosess Sludge Finder 2. Dette er et ultralydapparat beregnet på måle grensesnittnivået mellom vann og slam.

Mindre utslipp og endringer i Nordsjøen og Skagerrak

2014 var et varmt år i Nordsjøen og Skagerrak, ikke bare i overflaten men gjennom hele vannsøylen. De fleste fiskeslagene i havområdet er i bra stand, mens sjøfuglbestandene blir mindre.

De seks dødsrisikoene

Denne uken arrangeres verdens største globale sikkerhetskampanje i Skanska for 58 000 egne ansatte og mer enn 200 000 ansatte hos underentreprenører og samarbeidspartnere.

Historisk tørke gir rasjonering av vann i California

Brunsvidde gressplener. Dusjing på rekordtid. Forbud mot spyling av gult i toalettet. En alvorlig tørke har rammet California tungt, og delstaten går inn i en periode med hard rasjonering av vannet.

Bruker 225 mill ekstra på riksveier og sikring mot naturkrefter

Regjeringen reviderte denne uken sitt nasjonalbudsjett for 2015. Forslaget innebærer blant annet 225 millioner kroner i tilleggsbevilgninger til veiformål. Av dette går 198 mill. til riksveier.

Powel og Microsoft skal samarbeide i skyen

Powel, en stor leverandør av programvareløsninger og tjenester til VA-bransjen inngår et samarbeid med Microsoft ved å ta i bruk Microsoft Azure, for mer fleksible, relevante og tilgjengelige løsninger.

Emerson tar Fisher Ventiler inn i sitt norske program

Som del av en langsiktig strategi har Emerson besluttet å la Fisher Ventiler bli en del av Emerson Norge. Strategi er allerede gjennomført i resten av Europa.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com