Nyheter

Nyheter

Moss kommune en pioner i bruk av PP

Helt siden de nye materialene PE og PP ble introdusert på 80-tallet har Moss kommune hatt en klar oppfatning om hva man vil bruke i VA-nettet. Innen utfasing av PVC er man dermed å regne som en pionerkommune.

Danske kommuner faser ut avløpsør i PVC

Flere danske kommuner nekter å bruker PVC-rør i VA-installasjoner. Det er hovedsaklig miljøhensyn og at det finnes gode alternativer i PE og PP som er årsaken. Ingen norske kommuner har foreløpig gjort dette.

Veidekke skal bygge kloakkrensing i Stjørdal

Veidekke Entreprenør har fått i oppdrag av Stjørdal kommune å bygge nytt avløpsrenseanlegg for Stjørdal sentrum, Lånke og Skatval. Kontrakten til Veidekke er verdt 110 millioner kroner ekskl. mva.

Godt besøkt praktisk dag på Kalnes

Fjorten leverandører viste fram varene i låven på Kalnes vgs. i Sarpsborg. Den som ville kunne få testet sine praktiske ferdigheter. Brødrene Dahl sto for skuet i samarbeid med lærerkrefter ved skolen.

Økte investeringer i infrastruktur i vente

Regjeringen foreslår å bevilge 60,2 milliarder kroner til samferdselsformål i statsbudsjettet for 2016. Regjeringen øker dermed veibevilgningene med 4,9 milliarder kroner.

Vannledningsnettet: Noen tanker om kvalitet og om fremtiden

Det er der og det kommer i rikelige mengder – vannet. Ut av dusjen, kjøkkenkranen, hageslangen; ja de aller fleste av oss tar vannet for gitt. Og ikke er det dyrt heller – i hvert fall ikke om vi ser hele kretsløpet og de prosesser som ligger bak produksjon og distribusjon av disse livgivende molekylene som består av to hydrogenatomer og ett oksygenatom – H2O.

Vil løfte yrkesfaget et hakk høyere

Lærlingtilskuddet økes med 2 500 kroner pr kontrakt, gapet mellom tilskuddet og kostnadene for en skoleplass tettes dermed ytterligere. NHO tolker dette som at lærebedriftene og opplæringskontorer verdsettes.

Biovac vil plassere mer under bakkenivå

Driftsbygningen ved renseanlegg plasseres under bakken, dermed blir det kun er behov for et mindre prefabrikkert prosesshus over nedstigning.

Veidekke kjøper Leif Grimsrud

Veidekke Entreprenør har inngått intensjonsavtale om å kjøpe 80 % av aksjene i anleggs­entreprenøren Leif Grimsrud i Halden, med datterselskapene Leif Grimsrud Entreprenad og Øst.

KOFA: Haster med sanksjonsordning som fungerer

Det haster med å få på plass en sanksjonsordning som fungerer i praksis. KOFA mener det er fornuftig at de får tilbake sanksjonsmuligheten ved ulovlige direkteanskaffelser.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com