Nyheter

Nyheter

Nye reglar for handtering av overvatn

Eit våtare og villare vêr gjer at vi må tenkje annleis om korleis vi byggjer. Nytt regelverk gjeld frå 1. januar 2024. Dei nye krava om handtering av overvatn gjeld for heile landet, men berre viss kommunane ikkje har vedteke eigne krav i arealplanane sine.

Bildekk lekker til bekker

En ny rapport viser at en rekke miljøskadelige kjemikalier fra bildekk havner i naturen. Forskerne finner bildekkstoffene i nærliggende vannmiljøer. Stoffene tilsettes bildekk blant annet for å øke slitestyrken og gi bedre veigrep.

Laila lager hovedpulsåre fra øst til vest

En gigantisk tunnelboremaskin begynner nå å bore tunnelen som skal frakte Oslos nye reservevann ut til hele byen. Fra 2028 vil tunnelen gi en tryggere vannforsyning til innbyggere, bedrifter og institusjoner i hovedstaden.

Bekymret for sikkerhet i anlegg

1. januar skjerpes kravene til kommunikasjon og språkferdigheter i bygg- og anleggsbransjen. Formålet er å hindre at kommunikasjonsproblemer skal utgjøre en sikkerhetsrisiko.

Vil bygge smartere med BIM

Vann- og avløpsetaten i Oslo øker farten i digitaliseringen av sitt fagområde. Det skal gjøre dem i stand til å utvikle og forvalte digitalt med høy grad av automasjon.

Foreslår tiltak for bedre vannstatus

Norconsult Sverige har utviklet et program over tiltak for å forbedre statusen i sjø og vanndrag i Göteborgsområdet. Oppdraget er utført på bestilling av Miljöforvaltningen på Göteborgs Stad og fokuserer på miljøproblemer, miljøgifter, fysisk påvirkning og overvann.

Sprekker med 13 milliarder

Prosjektet, som blant annet inkluderer en 14 kilometer lang avløpstunnel mellom Bromma og Sickla, ville ifølge den første budsjettplanen fra 2014 koste 6 milliarder svenske kroner. Siden den gang har kostnadene for prosjektet blitt justert flere ganger – senest i 2017, da den planlagte kostnaden var på 9,2 milliarder svenske kroner.

Innfører buffertanker på pumpestasjonene

Romslige buffertanker sikrer mot overløp og utslipp. Ved alle de tre hovedpumpestasjonene har man montert store buffertanker. I tillegg har man installert etappetanker som også er med å buffre tilstrømming til renseanlegget, som forøvrig gjennom hele sin driftsstid ikke har hatt utslipp eller har overtådt rensekravene.

Fortsetter det gode samarbeidet

Nettverkstreffet har som mål å skape fellesskap mellom læringsinstitusjonene og vannbransjen, for å se hvilke utfordringer bransjen har og hvordan utdanningsinstitusjonene kan bidra til å møte disse.

Stor interesse for sikkerhet i kum

Det er store krefter i sving i vannkummer. Både god oppbygning med forankring samt driftsmessige hensyn krever fortåelse og aktsomhet. Stor interesse for nettkurs i emnet.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com