VA

VA

Romerike slukker tørsten for femti år framover

Med stor vekst i regionen kommer det nye vannverket som bestilt. En robust og moderne prosess og et godt planlagt anlegg vil sørge for rikelig med drikkevann for flere tiår framover. Realisering av Hurdalssjøen Vannbehandlingsanlegg er en gammel visjon som endelig har gått i oppfyllelse.

Godt foreberedt på nye krav til oljeutskillere

Stadig flere kommuner reviderer sine krav og åpner for å ilegge ekstra avgift dersom utslipp fra oljeutskillere bryter med miljøgrensene. For å slippe ekstra kostnader gjelder det å ha valgt riktig utskiller.

Prisen for årets Master innen vann og miljøteknikk utdelt

Thea Ingeborg Skrede, som nå jobber i Norconsult fikk i går utdelt prisen for beste Masteroppgave innenfor sektoren vann og miljøteknikk.

Tredje generasjon Sundquist går digitalt

Alt handler om effektiv prosjektgjennomføring og god dataflyt for familiebedriften Oscar Sundquist AS. Datainnsamlingen i felt er blitt mye enklere enn før. Omlegging til digital drift har vært helt nødvendig for å holde konkurransekraften på topp.

Et lekkasjetall som sier seks

I 2011 forsvant 48 prosent av vannet på vei til abonnentene. Men de siste årene har FjellVAR as, som er heleid VAR selskap av Fjell kommune utenfor Bergen, jobbet systematisk med lekkasjesøk, og er nå nede i en lekkasjeprosent på seks. Ingen andre kommuner i Norge kan vise til tilsvarende lav lekkasje i sitt ledningsnett.

Nytt renseanlegg til Drevjamoen

Drevjamoen leir er tilhaldsstad for HV-14. Til dagleg er det berre eit 10-tals personar som driftar Drevjamoen leir, men når Heimevernet har øving er det mange hundre heimevernssoldatar til stades i leiren. Dette krev eit anlegg som kan ta unna avfall frå ei stor mengd menneske.

Tegner ny studentby i blågrønne farger

Ås kommune stiller strenge krav, blant annet krav til at så mye av overvannet som mulig skal håndteres over bakken. Det betyr at man ikke sender alt vannet ned i sluk på rør, men at man heller skaper regnbed, forsenkninger i terrenget og vannrenner, som forsinker og fordrøyer vannet.

Hundre meter tunnel som kulvert til flom og gytefisk

Tunnelering med betongrør som presses inn i bakken er en effektiv metode for å bygge kulvert under en eksisterende vei. På Årum, nord i Fredrikstad, gir en ny kulvert plass til å transportere mer vann, og det rette røret vil også gjøre det lettere for sjøørreten å komme fram til sine gyteplasser.

Kjeftsluk og regnbed svelger unna i Drammen

Når det regner som verst er det viktig å få vannet vekk fra veibanen. Med nytt kjeftsluk og smart regnbed har man prøvet ut en ny og bærekraftig løsning i byens paradegate, der man også forsker på ulike veksters trivsel og toleranse.

Det offentlige bruker mer på miljøvern

I 2017 brukte offentlig forvaltning over 34 milliarder kroner til miljøvern. Dette er 3 prosent mer enn året før, men en betydelig mindre økning sammenliknet med tidligere år.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com