Petter Mellquist, CEO i Biovac Environmental Technology AS og Terje Skaarnes, tidligere eier i BRA Miljöteknik Sverige AB

Biovac skaffer seg full kontroll i Sverige

I løpet av få år har Biovac produkter hatt betydelig framgang i Sverige. Nå blir den svenske distributøren av Biovac, BRA Miljöteknik Sverige AB,  helt og fullt eiet av det norske morselskapet.

0

Det svenske firmaet BRA Miljöteknik Sverige AB(BMS) har gjennom effektiv markedsføring av Biovac produkter i løpet av bare fem år klart å etablere seg som en av topp tre leverandører i Sverige.

– Selv om de ikke har vår 35 år lange historie så har de vært ekstremt gode på å bygge merkevaren Biovac i Sverige. Det har de gjennom hardt arbeid og vellykket markedsføring mot målgruppen igjennom sosiale medier, filmer, egenproduserte aviser, kompetansebygging etc, forteller Terje Wilhelmsen, COO i Biovac Environmental Technology AS til VANytt.

Gjennom å investere alt overskudd fra driften i markedskommunikasjon har svenskene oppnås rekordlignende vekst og framgang.

– På tross av hard konkurranse har man ignorert billigleverandørene og kjørt knallhardt på kvalitet, «made in Norway» og benyttet høy pris som konkurransefortrinn, forteller Wilhelmsen.

Biovac har i mange år hatt en fordel av å være størst i Norge. Å skaffe seg et solid fotfeste i Sverige er en del av strategien for å kunne kjempe imot de største aktørene i Europa.

– Å ha et solid grep om Norden mener vi er en god strategi. I fjor etablerte vi Biovac Danmark, vi har allerede tilstedeværelse på Island/Grønland og Finland kommer en gang neste år, sier Wilhelmsen. 

BMS ble grunnlagt i 2011 av Terje Skaarnes, og selskapets fundament var og er distributøravtalen med Biovac for det svenske markedet. Siden da har en kompetansedrevet organisasjon med ekstremt fokus på teknisk salg opparbeidet en sterk og ledende posisjon i Sverige, inklusive en betydelig serviceportefølje.

Biovac Environmental Technology AS kom inn som medeier i november 2014 med en andel på 33,5%, som en konsekvens av et felles ønske om et tettere samarbeid mellom selskapene. Denne andelen er pr 25. januar 2019 økt til 100%.

Vi har alltid hatt lokal forankring som en av våre bærebjelker, og med et ønske om et solid fotfeste for Biovac-gruppen i hele Skandinavia er dette oppkjøpet en naturlig del av vår videre strategi. BMS er et veldrevet selskap med et godt rennommé. Med vår erfaring og gjennomføringsevne skal vi løfte selskapet videre til et nytt nivå, forteller CEO for Biovac-konsernet, Petter Mellquist.

Biovac Environmental Technology AS og BRA Miljöteknik Sverige AB vil etter oppkjøpet ha en samlet omsetning på i overkant av 200 millioner kroner og ca 60 fast ansatte. I tillegg kommer et hundretalls serviceteknikere og flere hundre forhandlere av konsernets produkter og løsninger.

Jeg er veldig stolt over hva jeg sammen med mine kolleger i Uddevalla og resten av Sverige har bygget opp siden 2011, med Biovac-produktene som utgangspunkt for det hele. Men alt har sin tid, og nå kjentes det riktig å overlate den videre utviklingen av selskapet til Biovac. Det har vært en fantastisk reise, og jeg følger spent med på selskapet i fortsettelsen også, sier gründer og tidligere aksjonær Terje Skaarnes.

Med dette oppkjøpet posisjonerer Biovac seg ytterligere som Skandinavias ledende leverandør av små og mellomstore avløpsrenseanlegg. Det vi gjør i Biovac, gjør vi med tanke på fremtiden, avslutter Petter Mellquist.

Biovac Environmental Technology AS er en ledende leverandør av vann- og avløpsløsninger til offentlige og private kunder gjennom kjente merkevarer som Biovac®, Haco® og Fluidtec®.Selskapet omsetter for ca. 150 millioner i det norske markedet og ca. 45 millioner i det svenske. Med mer enn 13.000 leverte anlegg av ulik størrelse og mer enn 25.000 årlige gjennomførte servicebesøk har Biovac Environmental Technology AS en unik kompetanse og erfaringsbase.