Tar merkingen over i det digitale rom

0
Tradisjonell merking av bakken utvides nå til å bli digital.

Mange skader på ledninger oppstår nettopp ved gravearbeid, og slike skader kan få store økonomiske konsekvenser. Før gravingen starter er det viktig å få påvist hva som finnes av infrastruktur under jorda, og merket dette tydelig. Men i noen tilfeller oppstår skader selv om man har gjort et grundig forarbeid. Det kan skyldes uforsiktighet, eller at merkene forsvinner på grunn av graving, vær eller trafikk i området.

I tillegg til fysiske merker kan man nå få digitale merker levert rett inn i styresystemet som maskinene arbeider etter. Det forenkler gravearbeidet og bidrar til å redusere antall skader.

Ved å få digitale, korrekte merker inn på maskinstyringen sikrer man en sikker og effektiv graveproses.

Ved å kartlegge og merke infrastrukturen med spray eller merkepinner hjelper Geomatikk graveentreprenører med å klarere graveområdet. Nå utvider man altså tjenesten med å levere digitale merker.

– Vi jobber kontinuerlig med å utvikle nye og bedre metoder for å beskytte det viktige nettverket av ledninger og kabler som befinner seg under overflaten. Et resultat av dette arbeidet er den nye tjenesten «Digital påvisning til maskinstyring», sier markedsdirektør Magne Kippervik til VANytt.

Alt klart

Når en gravemelding registreres i kundeportalen www.gravemelding.no/kundeportal gis det enten klarsignal, sendes ut kart eller det foretas kabelpåvisning av en felttekniker. Ved påvisning vil man heretter kunne velge å få merkene målt inn med centimeterpresisjon (CPOS), slik at merkene kan overføres til maskinstyringssystemet. Det vil samtidig være mulig å søke om utvidet gyldighetsperiode utover 30 dager.

Våre feltteknikere lytter opp traseene og markerer dem med spraymerker som måles inn med moderne høypresisjons GNSS-utstyr (GPS). Så fort målingen er gjennomført og godkjent blir dataene tilgjengelig i kundeportalen, og kan lastes ned til maskinstyringssystemet i DFX- eller LandXML-format.

Når graveren kan følge med på hvor merkene til enhver tid befinner seg, blir gravearbeidet mer oversiktlig. Skaderisikoen reduseres, og man slipper å bruke tid på å bevare merkene. Dersom det oppstår en skade, vil de digitale merkene bidra at man unngår diskusjoner om merkenes posisjon.

Fordeler
– Digital påvisning til maskinstyring fra Geomatikk gir en rekke med fordeler for alle parter. Det gjør arbeidet mer effektivt og oversiktlig for graveren, gyldighetsperioden på 30 dager kan utvides, det reduserer antall skader på infrastruktu og forenkler prosessen når skaden er oppstått, presiserer Kippervik, som oppfordrer de som skal du i gang med et graveprosjekt, og som vil benytte deg av digital påvisning til maskinstyring til å ta kontakt.

– Registrer din gravemelding på www.gravemelding.no, eller ta kontakt med oss for mer informasjon via kundeportalen eller kundesenteret.

Om Geomatikk har som oppdrag å beskytte nedgravd infrastruktur. Selskapet forebygger uforutsette driftsforstyrrelser på nettene for el, tele, internettrafikk, vann og avløp som ellers risikerer å få alvorlige konsekvenser for samfunnet.