Infrastruktur

Infrastruktur

Tar kommunikasjon med publikum til nye nivåer

Porsgrunn kommune går i bresjen for en tettere dialog med innbyggerne, mer effektiv saksbehandling og smart informasjonsflyt internt. Både gjennom egne bidrag og i tett samarbeid med andre kommuner har man bidratt vesentlig under utviklingen av den nye versjonen av Powel Melding.

Videreutdanner seg innen overvannshåndtering

Større kommuner går i bresjen for å skape gode og miljøvennlige overvannsløsninger i urbane strøk. For å skaffe seg kompetanse velger enkelte å gjennomføre studier i emnet. En fordel med det praktiske studiet er at man kan kombinere det med jobb eller andre prosjekter.

Bekken fra fortiden fikk livet tilbake

Ilabekken (nedbørfelt 9,7 km2) har sitt utspring i Trondheim Bymark, med utløp ved Ilsvikøra vest for bykjernen. De nedre deler av bekken ble lagt i rør fra tidlig på 1900-tallet, først ca. 100 m og senere ytterligere 600 m på 1950-tallet. Vannkvaliteten på den lukkede strekningen har vært svært dårlig i mange tiår med store tilførsler av urenset kloakk.

Utvider perspektivet til å omfatte hele samfunnet

Forskningsinstituttet Sintef Byggforsk endrer i dag navn til Sintef Community, som skal utvikle fremtidens løsninger for det bygde samfunn der mennesker møtes, lever og arbeider, og der man ferdes når man flytter seg fra ett sted til et annet.

Olimb Rørfornying vant i Drammen

Olimb Rørfornying har inngått avtale med Drammen kommune om strømperenovering av cirka tre kilometer avløpsledninger i løpet av 2019, fordelt på 18 ulike delprosjekter. Kontraktssummen er på 8,6 millioner.

Foreslår kommunalt gebyr på overvann

Å ta hånd om overvann medfører kostnader i forbindelse med planlegging og utbygging av offentlig infrastruktur. I dag finansieres dette gjennom avløpsgebyrene. Miljødirektoratet foreslå at det heller gjennom lokal forskrift skal kunne pålegges eiere av faste eiendommer et årlig gebyr for overvannet som sådan.

Hurtig bygging av førti meter fordrøyningsmagasin

De kom med ferdig påsveiste løftekroker og med ditto endestykker. Med lav vekt var de lette å løfte. Takket være enkle midler for sammenføyning tok det entreprenør Kjeldaas bare to og en halv time å heise de på plass og montere førti meter fordrøyningsmagasin.

Bygger pumpestasjonen to ganger

Oppgraderingen av spillvannsnettet med pumpestasjon på Øya setter ny standard for teknikk, miljø og arkitektur. Med ny samordningmodell for infrastruktur bygger man først anlegget i 3D, og så i virkeligheten. En BIM modell av pumpestasjonen betyr enklere og rimeligere FDV.

Kristiansand går inn for flytende kumtopper

Etter lengre tids forsøk og uttesting har Kristiansand kommune bestemt seg for å bygge kummer som blir utsatt for tung trafikk etter nye og bedre prinsipper. I første omgang har man kjøpt seksti flyteringer til denne jobben.

Rekordlang tunnel for overvann gjennom kvikkleire

Høydepunktet innen oppgradering av VA-forbindelsene på Sluppen i Trondheim er en overvannstunnel på 375 meter gjennom kvikkleire. I samme område trekkes også ledninger for spillvann og drikkevann. Gode geotekniske grep sikrer gjennomføringen. Å få åpnet deler av Fredlybekken kan imidlertid henge i en tynn tråd.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com