Sveinung Sviland, virksomhetsleder bydrift i Sandnes kommune.

Videreutdanner seg innen overvannshåndtering

Større kommuner går i bresjen for å skape gode og miljøvennlige overvannsløsninger i urbane strøk. For å skaffe seg kompetanse velger enkelte å gjennomføre studier i emnet. En fordel med det praktiske studiet er at man kan kombinere det med jobb eller andre prosjekter.

0

Lokal overvannsdisponering (LOD) er et raskt voksende fagområde med stort nedslagsfelt i byer og tettsteder. Klimaendringene har som kjent ført til perioder med mye nedbør, men også lange tørkeperioder. 

Sandnes kommune

En som har sett behovet for mer kompetanse for egen del er Sveinung Sviland, virksomhetsleder bydrift i Sandnes kommune. Sviland har driftsansvar for vei, grøntområder og idrettsanlegg. Han er utdannet anleggsgartner med Mesterbrev, og har nylig fulgt et deltidsstudium i emnet “Lokal overvannsdisponering”(LOD) ved Norges Grønne Fagskole(Vea) på Moelv. Et nytt studium som ble intodusert høsten 2018.

– LOD-tiltak gjør at miljøet blir bedre i både by og land. Det skaper hyggelig og naturlige omgivelser, biologisk mangfold og er forebyggende mot naturskade, sier LOD-tiltak og faglærer Magnus Nyheim ved Vea på Moelv.

-Studiet var for meg praktisk nyttig fra dag en, sier Sviland. Jeg fikk innspill til å benytte grønne tak og vegger da vi skulle bygge ny brannstasjon. Og jeg fikk tips om tiltak for et parkområde som var mye utsatt for oversvømmelser. Med LOD-tiltak kan en skatepark tåle å bli oversvømt et døgn, for så å være klar til bruk neste dag. Et annet tiltak er kjørbare, permeable dekk på parkeringsplasser. Normale regnmengder slipper da ned i grunnen, så tar slukene det overskytende. Jeg synes LOD-studiet fungerte veldig fint slik det var lagt opp, pluss at lærerne var tilgjengelige slik at vi kunne snakke med dem underveis, sier Sviland, som synes han har fått veldig godt faglig utbytte. Sviland synes også det var kjekt at man tok i bruk offentlige utredninger, veiledere og Norsk Standard på en god måte i undervisningen. Diskusjoner, samarbeid og nettverksbygging med de andre studentene var også veldig nyttig.

Eksempel på bruk av overvann som miljøskaper

Fleksibel utdanning

Kommunene ser utfordringer med overvannshåndtering med mangler egen kompetanse. Å skaffe seg mer kompetanse innen overvannshåndtering er en god ide, sier LOD-tiltak og faglærer Magnus Nyheim ved Vea på Moelv.
Særlig i urbane strøk har overvannsdisponering et stort potensiale å skape bymiljø, møteplasser og brukermedvirkning. Fremtidens byer har stort søkelys på blågrønne triveselselementer i sine hovedplaner for byutvikling, men også i ander urbane strøk er overvann viktig.
LOD-tiltak gjør at miljøet blir bedre i både by og land. Det skaper hyggelig og naturlige omgivelser, biologisk mangfold og er forebyggende i forhold til naturskader. At det også har en stor og god påvirkning på folkehelsa, gjør at LOD-tiltak er tiltak du ikke kommer utenom å prosjektere, sier LOD-tiltak og faglærer Magnus Nyheim ved Vea på Moelv.
Nyheim forteller at studiet omfatter blant mye annet planlegging og bygging av tiltak der overflatevann brukes som ressurs i blå-grønne løsninger med fokus på vann og vegetasjon.
Vea ønsker å bidra til at anleggsgartnere, VA- ingeniører, kommunalt tilsatte og andre aktører som jobber med overvann skal få økt kunnskap og god forståelse for hva LOD er.
– Studiet foregår på deltid fra august og har 6 samlinger spredt jevnt utover høst/vinter. Intensjonen er at man fint kan kombinere studiet med jobb eller andre prosjekter. Det første året hadde vi 14 studenter, i år er det fortsatt ledige plasser, sier Nyheim.