Mette Hareide er HR ansvarlig hos Heidenreich og leder arbeidet med mangfold

Satser på den gode miksen

Et grunnleggende prinsipp er å verdsette kvaliteten i jobben den enkelte kan bidra med, uavhengig av for eksempel kjønn, religion, etnisitet eller legning. Alle skal ha like muligheter til å utvikle seg og bidra til selskapets suksess, og man jobber kontinuerlig med å skape et inkluderende arbeidsmiljø hvor alle føler seg verdsatt og respektert.

0

Heidenreich mener at et bredt spekter av perspektiver, bakgrunner og erfaringer beriker vår virksomhet og styrker vårt samlede potensial. Derfor jobber man aktivt med konkrete tiltak for å fremme mangfold i praksis.

– Dagens Heidenreich består av mange ulike bakgrunner, ikke bare med tanke på teoretisk og praktisk bakgrunn, men også hvor vår slekt kommer fra og hvordan vi lever. Vi er representert med ca. 30 ulike nasjonale utspring, stor variasjon i religions- tilknytning og vi har menn som bor med menn, kvinner som bor med kvinner og kvinner og menn som bor sammen, samarbeid med NAV og ansatte som ønsker å jobbe utover pensjonsalder. Alle disse ulike menneskene utgjør det fargerike Heidenreich som vi er så stolte av i dag, sier selskapet i en pressemelding

Heidenreich har en egen mangfolds gruppe, under ledelse av HR- sjef Mette Hareide. Formålet til mangfolds gruppen er nettopp å legge til rette for mangfold og utfra følgende prioriterte områder;

1. Kvinner
2. Etnisitet 
3. Legning 
4. Fysisk og mental helse 
5. Alder og livsfase

Hver av disse områdene har fokusområder som for eksempel å øke andelen kvinner ansatt i Heidenreich, markering av merkedager som f. eks kvinnedagen, samarbeidspartner med Ingeborg- nettverket, null toleranse for mobbing, trakassering og diskriminering, jobbe aktivt med jobbnærvær, utvidet rett til sykepenger også ved sykefravær etter fylte 70 år. I tillegg til mange andre konkrete tiltak innenfor de 5 ovennevnte områdene.

Mangfoldsgruppen består i tillegg til HR- sjef Mette Hareide av Markedskoordinator Unni Mood og Markeds- og bærekraftsdirektør Kjetil Grønbakken. I tillegg til at øvrige interne ressurspersoner trekkes inn avhengig av tema. 

– Mangfold er ikke bare et mål i seg selv, men en nøkkel til suksess. Vi tror at ved å samle mennesker med ulik bakgrunn, erfaring og kompetanse, kan vi utvikle innovative løsninger, forstå og betjene et bredt spekter av kunder, og skape et inkluderende og inspirerende arbeidsmiljø. Derfor jobber vi med mangfold, for i Heidenreich ser vi viktigheten av og vi forplikter oss til å fortsette arbeidet med å fremme mangfold i praksis. Vi vil fortsette å evaluere og justere våre tiltak for å sikre at vi bygger et enda mer mangfoldig selskap – for fremtiden.