- Når vi har fysiske butikker fylt med varer hele døgnet, kan vi likegodt tilgjengeliggjøre dem for kundene våre. Det handler om å ha en smartness i alt vi holder på med for å dra bransjen framover, sier Lars Tendal, administrerende direktør hos Brødrene Dahl.

Åpner handel døgnet rundt

– Vi ser at den nye generasjonen rørleggere tenker nytt og utradisjonelt i forhold til hvordan de vil bestille varer. Derfor åpner vi nå opp for å kunne bestille og hente varer når som helst på døgnet – hele året igjennom, sier Lars Tendal, administrerende direktør hos Brødrene Dahl. De første pilotene, er nå igangsatt på Gjøvik og på Bryn i Oslo.

0

– Digitale bestillinger har kommet opp på et helt annet nivå enn for få år tilbake, og vår e-handel, spesielt innen VVS, har nærmest eksplodert de siste årene. Vi ser også at arbeidstiden har endret seg gradvis. Det er mange av servicerørleggerne som jobber både tidlig og sent, så det å skape fleksibilitet rundt vareflyten er en trend i tiden vi ønsker å imøtekomme.

Selvbetjente løsninger

Tendal kommer selv fra COOP-systemet, hvor de tidlig innførte selvbetjente løsninger ved at kundene selv scannet varene og sjekket rett ut. 

– Det gir en fantastisk effektivitetsgevinst for den som skal handle, ved at man slipper å stå i kø og vente. Og vi ser at det også gir mulighet for å utvide åpningstider på butikkene våre. Det behøver ikke lenger være en åpningstid, eksempelvis mellom 07.00 og 17.00. Med våre løsninger, som vi nå piloterer, kan man handle både tidligere og langt senere, om det er ønskelig. Det gir en helt annen fleksibilitet for servicerørleggere og andre som har oppdrag. 

Tendal påpeker at de har – og vil fortsatt ha – gode løsninger for de allerede lojale og gode kundene våre, som har sitt innarbeidede arbeidsmønster. Dette kommer altså i tillegg til de tilbudene de allerede har. 

– Men allerede nå, ser vi at flere og flere handler med mobiltelefonen ved at de skanner seg gjennom de varene og plukker det de skal ha. Inntil nå, har de likevel måttet gå innom en fysisk bemannet kasse. Nå gjøres det helt sømløst, ved at vi konverterer løsningen til døgnåpen butikk. Med tanke på utviklingen i dagligvarehandelen, mener vi tiden er moden for å tilby dette også hos oss.

Gjøvik først ut

Løsningene er foreløpig pilotert på avdelingene på Bryn og på Gjøvik. Sistnevnte er også døgnkontinuerlig, forteller han. 

– Hvordan foregår det i praksis? 

– Konkret, skjer det via en applikasjon kundene er vant til å bruke fra før som vi har modifisert og utvidet, slik at det ikke er noe nytt å sette seg inn i. Via en app, kan kundene åpne døren, og da går alarmen i bygget automatisk av. Det er bare å trykke på riktig knapp, så har de noen minutter på seg til å hente varene og scanne dem med smarttelefonen. Så lukker og låser systemet bygget. 

– Kundene ordner seg selv fra de parkerer utenfor servicesenteret til de setter deg i bilen igjen, og varene blir fakturert i etterkant. Alt foregår sømløst, nettopp for å kunne gjøre hverdagen mer effektiv og lønnsom for våre kunder.  

– De kundene som har testet løsningen, er helt over seg av begeistring. Derfor vil vi lansere flere tilsvarende butikker utover høsten, så får vi se an mottakelsen og om det fungerer etter intensjonene i forhold til om vi skal tilby det på alle våre lokasjoner.

Er til for rørleggeren

Brødrene Dahls grunntanke har alltid vært å være til for rørleggeren når de har behov for dem. Med dette konseptet, legger grossisten på en ny dimensjon. 

– Vi ser at netthandelsaktiviteten nødvendigvis ikke følger åpningstidene til en butikk. Da er det ikke noe grunn til å holde ved at åpningstidene skal følge den vanlige arbeidstiden. Nå styrker vi vårt mantra om at det er vi som skal tilpasse oss kunden. Ikke motsatt. 

Med tilgang til denne løsningen, blir det også lettere for rørleggerne å planlegge når de skal dra innom grossisten for å hente varer. Ved å unngå rushtid, blir arbeidsdagen enda mer effektiv ved at de kan bruke mer tid hos kundene. 

– Ja, skal en rørlegger gjøre det bra, må han skru flest mulig timer, minner han om. 

Et annet poeng, er når en kunde av rørleggeren ringer om en akutt hendelse – eksempelvis en vannlekkasje som kan få svært store konsekvenser. 

– Om det er en kran, et rør eller en varmtvannsbereder som må skiftes, kan rørleggeren nå sørge for å løse det uansett når på døgnet det måtte være ved å hente de nødvendige produktene hos Brødrene Dahl. Det gjør at rørleggeren kan påta seg ekspressoppdrag som en del av tjenesten, og ta seg betalt for det. På den måten bidrar dette til å gjøre våre kunder enda mer lønnsomme. Vi tilpasser oss rett og slett hvordan rørleggeren ønsker å yte service til sine kunder. 
 
Han viser til at mange bransjer i andre land har døgnkontinuerlig åpent året rundt og med det skaffet en annen tilflyt av kunder enn det man har gjort tidligere. 

– Både i Sverige og Danmark har dette vært en kjempesuksess for våre søskenselskaper, og sitter med veldig gode erfaringer. Derfor er det naturlig å tilby det samme her i Norge. Kunden skal slippe å gå til retailaktører og få «halvbra» varer. Det er mye bedre at de heller kommer til oss, og med det sikrer at de får skikkelige produkter som de er vant til å skru.

Skal drive bransjen framover

Som en bransjeleder, mener Brødrene Dahls administrerende direktør at de er forpliktet til å utvikle og drive bransjen framover, nettopp ved å innføre stadig nye elementer som dette.  

– Vi er opptatt av at våre kunder skal ha fordeler av å være kunder av Brødrene Dahl. Det handler om å ha med en smartness i alt vi holder på med!