Aktuelt

Aktuelt

Katrine skal lede det grønne skiftet

Hun tiltrer om ikke lenge direktørrollen i det nyopprettede forretningsområdet Earth & Environment. Dermed blir hun en del av rådgiverselskapets globale ambisjon om å være en ledende rådgiver i det grønne skiftet.

Mye står og faller på det første trinnet

I Norge bygges det mange vannverk for tiden. Valg av prosess er viktig og gjøres ofte ved hjelp av ekstern rådgiver. Råvannskvaliteten er utgangspunktet for valget, men alternativene er flere enn noen gang. En langsiktig og helhetlig vurdering krever både innsikt og oversikt.

Førti års erfaring med slam på dyrket mark

Systematiske og unike feltforsøk for å undersøke effekter på jord og avlinger i forbindelse med spredning av avløpsslam på dyrkbar mark har pågått siden 1981 og pågår fortsatt. Hva har svenskene lært? Nå er alt samlet på en ny nettside.

Rekordlang fullisolert vannforsyning uten kummer til Skjomendalen

Innbyggerne i dalen får oppgradert vannforsyningen, som tilpasses kalde vintre og legges etter lokale forhold. Til sammen legges mer enn syv kilometer med ny isolert vannforsyning, som består av isolerte rør, isolerte ventiler og isolerte servicepunkter.

Økende mengde kommunalt utslipp over kvikkleiregrunn

Tydelige bevis på hvor høyt bekken til tider flommer er kondomer, filler, tøy og papir som henger godt over bakken i krattet. Pynten forteller også tydelig at det er kommunens urensede kloakk som står bak flommene. I slike perioder går kloakken ut i Glomma, og tar dermed veien utenom renseanlegget på Alvim.

Best på vann og avløp

Under Norsk Vanns årskonferanse i Bergen denne uken ble Trondheim kommune kåret til årets beste kommune på vann og avløp. Rangeringen handler både om kvalitet på tjenesten og prisen innbyggerne må betale. I 2020 toppet Trondheim listen med best kvalitetsindeks over de siste fire år.

Bransjene går sammen om ny produktdatabase

Bransjene har samlet seg og er enige om etablering av PDT Norge. - Dette vil skyte fart i digitaliseringen av byggenæringen og er et skritt i riktig retning for å få bedre og mer klimaeffektive bygg, sier Jøns Sjøgren, som er leder for styret i PDT Norge.

Kommentar til artikkel om Sarpsborg og Fredrikstad i VAnytt

Kommentar til artikkel i VAnytt 19/11-20. Fredrik Hellström. Direktør FREVAR KF. I artikkelen går Tommy Olsen til angrep på administrasjon og politikere i Fredrikstad og...

Ønsker å utfordre andre rådgivere

ÅF Pöyry endrer merkenavn til AFRY: Siden 22. februar 2019 har ÅF og Pöyry vært ett selskap som i fellesskap opererer i mer enn 100 land. Nå endrer Pöyry navn til Afry.

Skal avvanne slam ved frysetørking

Et svensk firma har utviklet en ny avvannings- og tørkemetode for slam basert på frysetørking. Løsningene og teknologien blir presentert på Aquatech-messen i Amsterdam i neste uke.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com