Katrine Fjeldhus skal lede det nye forretningsområdet

Katrine skal lede det grønne skiftet

Hun tiltrer om ikke lenge direktørrollen i det nyopprettede forretningsområdet Earth & Environment. Dermed blir hun en del av rådgiverselskapets globale ambisjon om å være en ledende rådgiver i det grønne skiftet.

0

Forretningsområdet Earth & Environment ble nylig opprettet som et nytt forretningsområde i WSP og har omtrent 50 medarbeidere innen miljø, geo og VA/vei.  

– Gjennom oppkjøpet av blant annet Golder har WSP posisjonert seg som en verdensledende aktør i det grønne skiftet. Det har derfor vært helt naturlig for konsernet både i global sammenheng, men også i Norge å samle alle miljøfagene i det nye forretningsområder Earth & Environment. Bare i Norden er vi 1400 medarbeidere som jobber med disse fagene, forteller Johansson.

Katrine Fjeldhus er hentet inn som leder for det grønne forretningsomrpdet. Fjeldhus er utdannet sivilingeniør innenfor vann- og miljøteknikk fra NMBU, og innehar også en bachelorgrad i miljø- og naturressurser fra samme universitet. Hun har jobbet i Sweco siden 2012 som rådgiver, gruppeleder, konstituert regionleder og senest avdelingsleder for VA-teknikk med lederansvar for 35 medarbeidere. 

Fjeldhus tiltrer stillingen i WSP 1. november. Hun forteller at hun gleder seg til å komme i gang: 

– Jeg har hatt fantastiske år i Sweco, og det er selvfølgelig vemodig å forlate en arbeidsplass som har betydd så mye for meg. Samtidig var dette en mulighet jeg ikke kunne la passere, og jeg gleder meg til å være med på WSPs reise mot å bli en ledende aktør i det grønne skiftet. Nå skal vi bygge videre med den fine gjengen som er etablert her i Norge og høste erfaring og kunnskap fra det internasjonale og faglig sterke nettverket til WSP. Jeg gleder meg veldig til å komme i gang, forteller hun.  

-Med den solide bakgrunnen og den brede erfaringen Katrine har, er vi sikre på at vi har funnet en god leder for Earth & Environment. Vi har store ambisjoner for forretningsområdet, så her var det viktig å få inn en som kunne ivareta interne og eksterne interesser godt. Det har vi fått i Katrine, sier administrerende direktør i WSP, Mickey Johansson.