Stian Ellburg

Skal selge tette kummer i sør

Stian Ellburg skal lede Hallingplast sin satsing på salg av PE-kummer i Sør-Norge. Ellburg er nå distriktsansvarlig for vann og avløp på Sørlandet for plastrørprodusenten Hallingplast.

0

Ellburg har de siste 12 årene arbeidet i Haplast, der han har hatt et særlig ansvar for kommunikasjon og salg av PE-vannkummer. Overgangen til Hallingplast er en del av det ferske samarbeidet mellom Hallingplast og Haplast for å tilby hele Norge 100 prosent tette vannkummer.

– Jeg har alltid tenkt på Hallingplast som dyktige, jordnære og innovative. De siste ukene har inntrykket blitt bekreftet. Nå gleder jeg meg til å ta fatt på arbeidet, sier Ellburg.

Daglig leder i Hallingplast, Sverre Tragethon, er særdeles fornøyd med ansettelsen av Stian Ellburg.

– Stian er en fantastisk ressurs med betydelig erfaring og kompetanse om plastløsninger. Han har vært avgjørende for å bygge opp kunnskapen og markedet for PE-kummer og det arbeidet vil han fortsette med i tiden fremover. Vi ønsker han hjertelig velkommen, sier Tragethon. 

Forventer stor etterspørsel

Det ferske samarbeidet mellom Hallingplast og Haplast innebærer at Hallingplast vil håndtere salget av Haplast sine egenutviklede spesialprodukter i Sør-Norge. Det forventes særlig stor etterspørsel etter tette PE-vannkummer. 

– Stadig flere ønsker vannkummer med tetthetsgaranti fordi det beskytter og forlenger levetiden på kritisk infrastruktur og ikke minst blir arbeidet mye tryggere og enklere for driftsoperatørene som stiger ned i kummene, sier Ellburg.   

Han forteller at samarbeidet vil effektivisere logistikk og produksjon av kummene.

– I sum blir det det enklere, rimeligere og raskere for Sør-Norge å ta i bruk PE-vannkummer, sier han.

Ellburg peker på flere likhetstrekk mellom Haplast og Hallingplast.

– Begge er norske familieeide selskaper som har lykkes med å utvikle innovative plastløsninger som gir gevinster i infrastrukturprosjekter. Virksomhetene er viktige for lokalsamfunn på hver sin side av landet, i henholdsvis Hallingdal og Lyngen. Jeg er motivert for å arbeide for bedre løsninger i VA-sektoren, avslutter Ellburg.