Foto fra Svenskt Vatten

Våtmarker i samfunnets tjeneste

Våtmarker har vært brukt i Sverige siden begynnelsen av 1990-tallet til rensing av spillvann og renset avløpsvann. En ny rapport samler eksisterende kunnskap med analyse av data fra 2010 til 2022. Resultatene viser at våtmarker reduserer næringsstoffer og har potensiale for å redusere mikroforurensing.

0

Våtmarker kan sammen med de tradisjonelle prosessene og renseanlegg sørge for en mildere form for rensing, forutsatt at de utformes og dimensjoneres riktig. Flere studier har vist at det i tillegg til å fjerne karbon og fosfor også er effektivt når det gjelder å fange opp forurensning, legemiddelrester og mikroplast.

En ny rapport går gjennom driftsdata fra 2010 og utover for syv svenske våtmarker sammen med en intervjustudie og erfaringer fra tidligere studier, for å gi et best mulig bilde av kunnskapsfeltet.

Renseprosessene i våtmarker er de samme som brukes i tradisjonell avløpsrensing, men i stedet for å være drevet av elektrisitet (lufting) er de drevet av sol og tyngdekraft. De viktigste prosessene i våtmarker er sedimentering, inkludert adsorpsjon, fiksering og biologisk nedbrytning eller konvertering.

Resultatene viser at våtmarker konverterer mellom 500 og 2 000 kg materiale per år pr hektar avhengig av helling og utforming. Gjennom å anlegge våtmarker kan krav om nitrogenrensing oppnås med mindre bruk av av energi og/eller tilskudd av karbon. De studerte våtmarkerna tok opp fosfor i forhold til fosforlageret i våtmarkene, og utgående innhold av fosfor kan holde mellom 0,05 og 0,1 mg/l.

Våtmarker minsker også forekomsten av indikatororganismer som knyttes til smitte i vann. Gjennom å anlegge en våtmark etter utslipp til steder med lav vannutskifting eller nær badeplasser kan risikoen for spredning minskes.
Flere studier viser at legemiddelrester også reduseres i spillvannsvåtmarker. Våtmarker er dessuten effektive i nitrifisering av ammoniumsalter. Effekten best sommertid når den biologiske aktiviteten er som størst.

De studerte våtmarkene har ulike grader av manuell drift, der noen krever innsats flere ganger per uke og andre i prinsippet ingen innsats. Det kreves imidlertid kontinuerlig rotasjon av våtmarkene for kontroll med hydraulikk og funksjoner osv. De fleste av de studerte våtmarkene viser seg etterhvert å bli verdsatte rekreasjonsområder for nærliggende beboere og fugleentusiaster. Våtmarker kan være et alternativ til mindre renseanlegg.

Prosjektet ble bestilt av WRS AB sammen med Eskilstuna Strängnäs Energi og Miljö AB, Nynäshamns kommun, Oxelö Energi, Region Gotland og Växjö kommun.

Les rapporten gratis her