Øykommunene Averøy og Aure er ikke store, men har norgesrekord i rørfornying. I løpet av noen få dager ble til sammen fire stikkrenner under fylkesvei fornyet med strømpeforinger som målte hele to meter i diameter. Foto: Olimb

En egen dag om gravefri rørfornying

Det rigges opp utstyr og kjøres demonstrasjoner av ulike metoder for rørfornying – fra innvendige avløpsrør i bygg og videre gjennom hele ledningsnettet. Som vanlig satser man på å tilby et lærerikt og uformelt arrangement med både faste stasjoner og ulike aktiviteter.

0

Kunnskap om grøftefri ledningsrenovering er viktig i fornyelsen av vann- og avløpsnettet, men mange kommuner har liten eller ingen erfaring med grøftefri rørlegging. Det er også en også en utfordring å få tak i ingeniører som kan prosjektere og følge opp NoDig-prosjekter, spesielt i mindre kommuner.

– Ved å ta i bruk gravefrie metoder vil kommuner oppleve at farten på ledningsfornyelsen går opp, samtidig som kostnadene og utslippene holdes nede, sier Svein Rune Myhre, Salgs- og produktsjef for rørfornying offentlig VA i Olimb Rørfornying AS.

Fredag 31. mai arrangerer Olimb Rørfornying åpen dag ved hovedkontoret i Råde. Her blir det rigget opp utstyr og kjørt demonstrasjoner av rørfornying i ulike brukssituasjoner – fra innvendige avløpsrør i bygg og videre gjennom hele ledningsnettet.

– Alle som vil lære mer om gravefrie løsninger er hjertelig velkommen. Det blir et lærerikt og uformelt arrangement med både faste stasjoner og tidsbestemte aktiviteter, og alle vil få god anledning til å stille spørsmål underveis. Hos oss er gode råd om ledningsfornyelse alltid gratis, sier Myhre.

Som entreprenør og innovatør innen NoDig-faget i mer enn 50 år, har Olimb Rørfornying opparbeidet en betydelig kompetanse og erfaring når det gjelder gravefrie løsninger.

– For å øke nysgjerrigheten og senke terskelen for å ta i bruk NoDig-metoder i norske kommuner, deler vi derfor mer enn gjerne av vår kunnskap med ledningseiere, konsulenter og rådgivere. Kontakt oss om dere ønsker et lærerikt foredrag, lunsjtreff eller fagdag med gode råd om gravefri ledningsfornyelse. Hos oss er det lav terskel for å ta kontakt og spørre om det dere måtte lure på, smått eller stort, sier Myhre.

Program og påmelding til åpen dag hos Olimb Rørfornying finner du her

Strømperenovering er en god løsning for å tette, forsterke og øke vanngjennomstrømningen i stikkrenner. Mens stikkrennen blir rehabilitert går togtrafikken som vanlig over arbeidsstedet. Foto: Olimb