Fra avløp til kretsløp, hva skal til?

Avløpsbransjen er i ferd med å endre fokus fra miljøtiltak til å dreie seg om ressursgjenvinning. Hvor står Norge i forholde til krav og forventinger, og hvilke type flaskehalser er det som kan hindre en bærekraftig og fornuftig utvikling. Dette er noen av spørsmålene man har som ambisjon å besvare under vignetten “Sirkulær praksis”, som går av stabelen 14.-15. mai.

0

Sirkulær Praksis tar mål av seg til å være en nasjonal arena som løfter fram nyskapende sirkulærøkonomisk praksis. Fremtidens sirkulære løsninger vil kreve samspill mellom det offentlige og private for å etablere nye verdikjeder.

Sirkulær Praksis skal bidra til samfunnsendring ved hjelp av erfaringsdeling og bidra til at sirkulærøkonomisk omstilling fremmer en inkluderende og demokratisk lokalsamfunnsutvikling. Sirkulær Praksis er en møteplass for den som leder an i omstillingen til sirkulær praksis enten du er leder, fagperson, politiker eller tillitsvalgt.

Sirkulærkonferansen avvikles for fjerde gang tirsdag 14. og onsdag 15. mai i Asker kulturhus. Konferansen er et samarbeid mellom Circular Norway, Norsk senter for sirkulær økonomi, Asker kommune og KS. I år bidrar også Sintef, Renas, Asker næringsforening og RE gründerhus.

Konferansen er en viktig møteplass for alle som jobber med – eller har interesse for – omstillingen til en sirkulær økonomi. Her får du høre om praktiske løsninger for å lykkes med å redusere avfall, optimalisere materialbruken, ombruke ressursene og skape markedsplasser for en sirkulær økonomi. 

Omstilling til et sirkulært samfunn er nøkkelen for å lykkes med klima- og miljømål.

https://www.sirkulaerkonferansen.no