Bistår med prosjektering av avløpsrenseanlegg

0
Bak fra venstre: Kristian Farstad, Lars Håkon Wiig, Eystein Furuheim, Håvard Skauen. Foran fra venstre: Karin Anja Arnesen ( leder av Sweco Østfold og leder av Team VANN i Sweco Norge), Helene Østby (oppdragsleder), Thomas Rasmussen. Foto: Sweco

Anlegget på Øra industriområde i Fredrikstad forventes ferdigstilt i 2026. Det vil bestå av et bygg for forbehandling og biobehandling med administrasjonsdel, et bygg for slambehandling og to råtnetanker.

Bakgrunnen for prosjektet er ifølge meldingen økende klima- og miljøutfordringer, behov for ny og forbedret renseteknologi og skjerpede rensekrav fra statsforvalteren.

– Dette prosjektet er svært motiverende for oss, ettersom bærekraft, miljøfokus og VA-prosessanlegg er blant Swecos viktigste satsningsområder, sier Karin Anja Arnesen i en pressemelding, leder av Team VANN i Sweco Norge.

Sweco bistår AF Bygg Østfold i byggentreprisen med detaljprosjektering av fagene byggteknikk, brannteknikk, akustikk, utvendig VA, miljørådgiving og geoteknikk, samt bærekraftskoordinator.

– Samspillsfasen har vært en spennende og utfordrende opplevelse for Sweco. Vi har hatt et utmerket samarbeid med AF, byggherren og øvrige entreprenører Vi har bidratt med vår ekspertise innenfor den bærekraftstrategien som forelå i prosjektet,. Vi ser frem til å fortsette det gode samarbeidet når vi detaljprosjekterer det nye, moderne renseanlegget i Fredrikstad, forteller Arnesen i meldingen.