Pål Arne Devold f.v. og Jan Erik Kvarberg er enige om kontrakten.

Skjåk sikres mot 200 års flom

Kommunesentret på Bismo i Skjåk ble rammet av storflom senest i oktober 2018 da elva Otta gikk over sine bredder. Bismo området, som blant annet huser kommunens vannverk, skal nå sikres mot en 200-årsflom, der en har tatt hensyn også til forventede klimaendringer.

0

Planen for sikring av Bismo industrområde går ut på å bygge ein 2250 m lang sikring langs Ottaelva. Den blir laga av tre ulike flomvoller og ein flomsikringsmur forbi vannverket. Det skal videre bygges tre pumpestasjoner og drensgrøft på luftsida av flomvollen. Tiltaket vil sikre Bismo mot 200 års flom inkludert et ekstra klimapåslag på 20 %.

Kostnaden med selve tiltaket er så langt estimert til 66,5 mill. Skjåk kommune må trolig betale om lag 20 % av kostnaden.

Tekken på Sjøholt skal levere komplette systemer til de 3 store pumpestasjonene. Anlegg Øst Entreprenør har hovedentreprisen og Tekken har underentreprisen på pumpestasjonene. I leveransen til Tekken inngår prefabrikering og montering av rør, ventiler, pumper, samt levering av lettbanesystemer fra BN Norge. I tillegg skal Tekken stå for alt elektro- og automasjonsarbeid i forbindelse med de 3 pumpestasjonene.

Kommunesentret i Skjåk ble rammet av storflom senest i oktober 2018 da elva Otta gikk over sine bredder. Bismo skal gjennom dette prosjektet sikres mot en 200-årsflom, der en har tatt hensyn også til forventede klimaendringer. Det skal i tillegg til voll og systemer for evakuering sikres en sidebekk til Ottaelva. Dette er den største bygg- og anleggskontrakten NVE har inngått noen gang og totalprosjektet har et budsjett på rundt 200 millioner kroner.

Tekken sin salgssjef for entrepriser, Pål Arne Devold, sier at det var tøffe forhandlinger før en til slutt kunne sette signaturen på kontrakten.
– Dette er den største enkeltkontrakten som er signert i selskapets historie og vi setter stor pris på den tilliten vi har blitt vist hos Anlegg Øst Entreprenør. Vi ser frem til et godt samarbeid med alle involverte i prosjektet sier Devold.

Jan Erik Kvarberg, prosjektsjef i Anlegg Øst Entreprenør, sier at han ser frem til å samarbeide med Tekken på prosjektet. Det er alltid spennende å bli kjent med for oss nye aktører i markedet. Han viser til Tekkens lange erfaring med tilsvarende prosjekter innen vann- og avløpsrensing når han understreker at han føler seg trygg på at Tekken har rett kompetanse til oppdraget.  

Daglig leder i Tekken, Stig Lennart Stokke, sier at en allerede er i gang med forberedelser og innkjøp til prosjektet og at en forventer å komme i gang med deler av rørproduksjonen før ferien. Forventet oppstart på byggeplass er primo september i år. 

Stokke sier at prosjektet, sammen med andre inngåtte kontrakter, gir Tekken muligheter til å løfte blikket og se fremover og inn i 2024. Vi ønsker å knytte til oss dyktige personer og bygge organisasjon for ytterligere vekst, avslutter Stokke.

Se 3D modell av prosjektet. ArcGIS – Flomsikring i Bismo  

Les mer på kommunens hjemmeside