Direktør Bjørn Moen og Divisjonsdirektør VVS Torhild L. Barlaup,

Styrker med divisjonsdirektør

Heidenreich står overfor en rekke strategiske utfordringer i årene fremover, da bransjen endrer seg raskere og raskere, og markedets krav til utvikling vokser. Svaret på dette er å utvikle forretningen.

0

Forretningsutvikling gir muligheter og man styrker derfor organisasjonen med Divisjonsdirektør VVS.

– Heidenreich står overfor en rekke strategiske utfordringer i årene fremover, da bransjen endrer seg raskere og raskere, og markedets krav til utvikling vokser. Vi opplever press på marginer, krav til økt effektivitet hos grossist, og kunder som søker alternative leveringsformer øker. Dette blir stadig mer merkbart for alle de som møter våre kunder hver dag, sier selskapet i en pressemelding.

Endring gir muligheter                                                                                               

– Men på samme tid gjør disse endringene at det også dukker opp nye muligheter i vår bransje. Muligheter det kan være litt vanskelig å gripe når man i hverdagen er opptatt med løpende oppgaver. Dedikert forretningsutvikling og innovasjon er helt avgjørende for fortsatt vekst og lønnsom drift hos oss, forteller direktør Bjørn Moen.

I Heidenreich må vi derfor fremover bruke mer tid og ressurser på hvilke strategiske endringer som man skal må iverksette. Forretningsutvikling settes derfor høyt på dagsorden da man ønsker å være tidlig ute og gripe nye muligheter.   

Bred erfaring

Til å lede dette viktige arbeidet, og møte denne utviklingen, styrker man nå VVS Salg ved å opprette en ny stilling som Divisjonsdirektør VVS, og til å fylle denne viktige rollen har man ansatt Torhild L. Barlaup.                                                    
– Torhild har mange års erfaring som leder av bilverkstedkjeden  Snap Drive, og som leder av bildelgrossistene MECA/ Mekonomen samt deres verkstedskonsepter. Nå sist kommer hun fra stillingen som leder av bedriftssatsningen optikerkjeden Synsam. Torhild er 54 år, gift og bor på Lørenskog, forteller direktør Bjørn Moen.

VVS Salgsorganisasjonen                                                                                                                  

Ole Petter Klavestad fortsetter som salgsdirektør VVS, og vil fortsatt lede det operative salget gjennom vårt distrikts apparat.  Espen Larsen fortsetter som leder for KAM-teamet, med arbeidsoppgaver tilsvarende som i dag.VA- salgsorganisasjonen fortsetter som tidligere under ledelse av Divisjonsdirektør VA, Morten Lerengen.