Ny avdeling på Lillehammer

Årets tredje nye avdeling

Den nye avdelingen og butikken vil ligge i Industrigaten 50 på Lillehammer og tilby et bredt utvalg av de produktene som rørlegger trenger i sitt daglige virke. Avdelingen vil også ha et uteområde med plass for rør og større VA- og VVS- deler. 

0

Heidenreich åpner ny avdeling og butikk på Lillehammer høsten 2024. Dette markerer åpningen av Heidenreichs tredje nye butikk i 2024, etter Nesttun i januar og Jessheim som åpner i mai.

Lars Petter Olsen, distriktssjef VVS i Innlandet

– Vi ser en økende etterspørsel etter våre produkter og tjenester i Lillehammer-området, og vi er sikre på at den nye butikken vil bli en suksess, sier Lars Petter Olsen, distriktssjef VVS i Innlandet.  

– Lillehammer er et attraktivt sted med en blomstrende turistnæring og et stort hyttemiljø. Den nye avdelingen med butikk vil gi oss bedre tilgang til disse viktige markedene. For mange av våre kunder er den fysiske butikkopplevelsen avgjørende, og butikkene fungerer som en viktig servicekanal for Heidenreich. Med den nye butikken på Lillehammer ønsker vi å fortsette å møte våre kunders behov og tilby en førsteklasses handelsopplevelse, legger Olsen til.

Den nye Heidenreich-avdelingen og butikken vil ligge i Industrigt, 50 på Lillehammer og tilby et bredt utvalg av de produktene som rørlegger trenger i sitt daglige virke. Avdelingen vil også ha et uteområde med plass for rør og større VVS- og VA- deler. 

Heidenreich er sikker på at den nye avdelingen og butikken på Lillehammer vil være en verdifull ressurs for markedet i Lillehammer og omegn. 
– Vi er forpliktet til å tilby våre kunder den beste mulige servicen, en god handleopplevelse og et bredt produktsortiment,” sier Ole Petter Klavestad, Salgsdirektør VVS i Heidenreich.

Ole Petter Klavestad, salgsdirektør VVS

Relokalisering

Beslutningen om å åpne en ny avdeling og butikk på Lillehammer kommer etter en grundig evaluering av driftsforhold på Gjøvik og mulighetene ved en ny avdeling på Lillehammer. Heidenreich Gjøvik har vist en nedadgående trend i omsetning de siste årene, og fjorårets flomskader påvirker fortsatt den daglige driften og kundenes opplevelse av butikken, og en omfattende renovering vil være nødvendig for å gjenopprette normal drift.

Samtidig ser man en økende etterspørsel og omsetning i Lillehammer-området. Etter nøye vurdering har man derfor besluttet at en relokalisering til Lillehammer vil gi større muligheter for videre vekst. Den nye beliggenheten vil også bedre betjene kunder i Gudbrandsdalen og viktige hytteområder rundt Lillehammer. Heidenreich Gjøvik legges derfor ned i løpet av sommeren 2024. 

Gjøvik- området

– Vi vil gjøre vårt ytterste for å fortsatt ivareta våre kunder i Gjøvik. Vi vil fortsatt ha selgere som yter service og oppfølging av kunder i Gjøvik- området. Vi vil fortsette med fysiske besøk og oppfølging via telefon og mail som i dag. Våre leveringstidspunkter i forhold til vareleveranser vil fortsette som i dag. Vi skal fortsatt være tilstede både for VA- og VVS- kunder både på Hamar, Gjøvik og nå også sterkere tilstede på Lillehammer. Vi ser frem til å ønske våre kunder velkommen til vår nye avdeling og butikk på Lillehammer og er overbevist om at den vil bidra til å styrke Heidenreichs tilstedeværelse og service i regionen. Samtidig som vi vil ivareta våre gode relasjoner med våre kunder i Gjøvik- området, sier Lars Petter Olsen, distriktssjef VVS i Innlandet.