Hima Seafood slik det kan bli på Rjukan.

Norsk firma har fått oppdraget å rense utslippsvann fra ørretoppdrett

Biowater, som har vunnet en rekke kontrakter på prosessløsninger til både kommunal og industri de siste årene, skal levere avløpsrensingen til det som blir verdens største oppdrettsanlegg for ørret. Løsningen skal baseres på MBBR teknologi.

0

Det norske selskapet Biowater er valgt som leverandør til å rense avløpsvannet fra det som trolig blir verdens største landbaserte anlegg med RAS for produksjon av stor ørret (4-5 kilo).

Det er selskapet Hima Seafood som står for utbyggingene og som har valgt Biowaters biologiske avløpsrenseteknologi for deres nye oppdrettsanlegg for ørret i Rjukan.

Fra venstre: Sten Falkum (CEO) HIMA, Jon Siljudalen (CPO) Biowater, Heidi Kyvik (CEO) Eyvi.

-Vi er fornøyde med å få Biowater Technology om bord for å levere et høyteknologisk og miljøvennlig biologisk avløpsrenseanlegg. Biowater Technology er en viktig bidragsyter til å sikre ett state of the art, bærekraftig og skalerbart anlegg for oppdrettsanlegg realiseres, sier Heidi Kyvik, CEO Eyvi i en pressemelding.

HIMAs oppdrettsanlegg blir etter alt å dømme verdens største i sitt slag og skal produsere 9 000 tonn ørret per år. Ifølge en pressemelding er miljøfokuset for prosjektet viktig, inkludert bruk av overflødig varme fra Green Mountain datasenter og organisk gjødselproduksjon basert på partikler og biprodukter fra anlegget.

En av grunnene til at man valget Biowaters energibesparende biologiske løsninger, var nettopp at de bruker lite energi, ifølge pressemeldingen.

Det norske selskapet Biowater har utviklet egne biofilmløsninger, som også skal benyttes blant annet på nye Gol RA og Gardermoen RA.

Renseanlegg for avløpsvann fra HIMAs RAS-anlegg til Tinnsjøen på Rjukan skal i full skala rense 700 kg/dag nitrogen og til under 15 mg/l suspendert faststoff til avløp.

– Biowater er dedikert til å støtte lokal grønn industri og forbedre miljøet med neste generasjons teknologiløsninger. Vi har levert over 150 prosjekter over hele verden, med over 50 i Norge.  Vi er glade for at vår CMFF-teknologi® er valgt av HIMA og Eyvi og ser et stort potensiale for bruk av vår teknologi og kunnskap innen oppdrettsanleggenes nitrogenfjerningsapplikasjoner, sier Ilya Mario Savva, CEO Biowater Technology i samme pressemelding.