SKAL VOKSE I NORGE: Konsernsjef Jonas Gustavsson (t.v.) i Afry (tidligere ÅF Pöyry) og adm. direktør Christopher Klepsland i Afry Norge. Afry har blant annet oppdraget med prosjektledelse under byggingen av Munch-museet. Foto: Iven Kverme/Afry

Ønsker å utfordre andre rådgivere

ÅF Pöyry endrer merkenavn til AFRY: Siden 22. februar 2019 har ÅF og Pöyry vært ett selskap som i fellesskap opererer i mer enn 100 land. Nå endrer Pöyry navn til Afry.

0

Afry bygger på lange tradisjoner innen rådgivning til industrien i Østfold og har de siste ti årene tatt en betydelig bit av VA-markedet. Blant annet har man vært rådgiver innen trykkavløp foruten på større avløpsrenseanlegg, der prosesskompetanse etterspørres i stadig større grad.

Selskapet holder til i Sarpsborg og har 50 rådgivende ingeniører innen mekanisk, prosess, elektro, automasjon, energi, infrastruktur, miljø, digitalisering, prosjektledelse og byggeteknikk.

Historien om Afry i Sarpsborg starter hos Borregaard i 1950-årene. Borregaards Industries Ltd. I Sarpsborg begynte da å interessere seg for «våtbrenning» av celloluse. Borregaard Engineering ble etablert og engineerings enheten ble solgt fra Borregaard og Orkla til Pöyry i 1994. Sarpsborg kontoret blir et regionskontor i Afry Norge, som har hovedkontor på Lysaker i Oslo. Regionskontoret i Sarpsborg har en god ordretilgang og søker nå etter ytterligere 10-15 ingeniører innen en rekke fagfelt.

Internasjonalt

ÅF ble grunnlagt i 1895 og Pöyry i 1958. Siden sammenslåingen har selskapet blitt det største selskapet i sin sektor i Norden, og en global aktør med nesten 17 000 ansatte med kontorer i 50 land og prosjekter i 100 land, med en årlig inntekt på omtrent 20 milliarder svenske kroner.

– Vi er stolte av historien vår, og ser frem til vår gjensidige reise videre, med et sterkt fokus på bærekraftige løsninger. Vi tar med det beste fra både ÅF og Pöyry inn i det nye merket Afry. Fokuset vårt på bærekraft styrkes og vår posisjon som et globalt selskap konsolideres med lanseringen av Afry. Gitt den eksponentielle teknologiske utviklingen vi står overfor, er våre tjenester og løsninger mer relevante enn noen gang. I løpet av de siste årene har vi hatt en betydelig vekst, og inntektene våre har doblet seg siden 2015. Jeg er glad for å være en del av å skape en felles plattform for hele selskapet, så vel som stolt over å bringe vår livlige historie inn i fremtiden, sier Jonas Gustavsson, konsernsjef Afry.

Fra pressemelding: Afry er et ledende selskap innen engineering, design og rådgivning. Vi lager løsninger for fremtiden sammen med våre kunder, som hovedsakelig er innenfor infrastruktur, industri og energisektoren.

Behovet for bærekraftige løsninger er større enn noen gang i tider med økt globalisering, urbanisering, digitalisering og klimaendringer. Hos Afry driver vi transformasjonen, og sammen med våre klienter er vi i stand til å påvirke mange deler av samfunnet gjennom løsninger som reduserer vår påvirkning på klimaet.

Med et nytt felles merke og tilbud styrker man sin posisjon i kjernemarkedene Sverige, Norge, Danmark, Finland og Sveits, og vokser internasjonalt innenfor for eksempel energi- og prosessindustriene.

– Å tiltrekke de mest dyktige menneskene er et hovedsakene for selskapet, og vi ønsker å være en av de mest attraktive arbeidsgiverne for ingeniører, forskere, designere og rådgivere, sier Gustavsson.