Leilighetene i Oceanhamnen i Helsingborg skal bruke tre-rør-ut-løsning. Nå er teknologien anskaffet og målet er å resirkulere mest mulig.

Skal teste tre-rør-ut løsning på nye svenske leiligheter

I et nytt boligprosjekt i Helsingborg skal man legge opp til kildesortering av alt flytende avfall. Opplegget skal skille mellom toalettvann(svartvann), husholdningsvann(gråvann) og matavfall. Testlanlegget Reco-lab skal være i gang om ca et år og et av målene er å produsere biogass samt jord til landbruk.

0

Det har vært knyttet stor spenning til hvilket opplegg man ville gå for i det prestisjetunge miljøprosjektet i Helsingborg. Nå er imidlertid planene klare for hvordan kildesorteringen i det nye forsøksanlegget kommer til å bli og hvem som skal ta hånd om dette. I hovesak vil de organiske delene går til biogass og landbruksgjødsel.

På oppdrag fra NSVA har NCC hyret inn det nederlandske selskapet Landustrie og det svenske selskapet EkoBalans Fenix for å installere prosesstrinnene i Reco lab-utviklingsanlegget. Reco-laboratoriet i Helsingborg skal behandle de sorterte strømmene fra Helsingborgs nye bærekraftige boområde, kalt Oceanhamnen.

– Landustrie har stor erfaring med å bygge kloakkrenseanlegg for kildesortert avløpsvann, og både vi og NCC er veldig fornøyde med løsningene deres for behandling av sortert avløpsvann og for medikamentell behandling som vi satte opp i anskaffelses-kriteriene, sier Hamse Kjerstadius, utviklingsingeniør i NSVA (Nordvästra Skåne Vatten och Avlopp).

Slik blir i grove trekk behandling av avløpsvann og organisk avfall

Svenska EkoBalans Fenix blir en leverandør av prosesstrinn for utvinning av næringsstoffer.

– Med EkoBalans teknologi kan vi utvinne næringsstoffer fra avløpsvann i et tørt, konsentrert produkt som er perfekt for retur til landbruket. Denne teknologien gjør at vi trygt kan starte syklusen med næringsstoffer mellom by og land, fortsetter Hamse Kjerstadius.

Spesielt interessant er det at teknologien gjør det mulig å utvinne flere næringsstoffer enn fosfor fra kloakk. Makronæringsstoffer i mineralgjødsel i landbruket er for tiden fossil- eller fossilavhengig, og det er derfor viktig at vi begynner å returnere disse stoffene, ikke minst nitrogen, fra by til land.

Summen av kontraktene er drøyt 25 millioner svenske kroner, hvorav cirka 5 millioner svenske kroner gjelder utstyr for medikamentell behandling og vannutvinning. Prosesstrinnene i Reco-laboratoriet er i stor grad finansiert av investeringstilskudd for bærekraftig infrastruktur.

– Totalt sett er vi veldig fornøyd med løsningen som skal bygges i Reco-lab. Avløpshåndtering har en naturlig rolle å spille i den sirkulære økonomien da mye av våre essensielle ressurser, som vann, næringsstoffer og organisk materiale, går gjennom byens avløpsvann. Det er derfor viktig at vi begynner å utvikle gjenvinningsanlegg som Reco lab, sier Ulf Thysell, administrerende direktør i NSVA.

Reco-lab er planlagt fullført i desember 2020 og inkluderer også et utstillingslokale for utdanning samt en testområde for teknologiutvikling.