Førti års erfaring med slam på dyrket mark

Systematiske og unike feltforsøk for å undersøke effekter på jord og avlinger i forbindelse med spredning av avløpsslam på dyrkbar mark har pågått siden 1981 og pågår fortsatt. Hva har svenskene lært? Nå er alt samlet på en ny nettside.

0

Forsøkene er utført ved Igelösa i Eslöv kommune og Petersburg utenfor Malmø og har pågått i over 40 år.

Det er blant annet målt effekter på avlingsstørrelse, jords nærings- og metallinnhold og opptak av tungmetaller i avlingens spiselige plantedeler.

– Vi har lenge kunne gå skikkelig dypt og se hva som egentlig skjer. Dette er ikke gjort så mange steder – det er unikt i verden, sier Ulrika Dyrlund Martinsson ved Hushållningssällskapet.

Noen av hovedresultatene fra 40 års forskning:

  • Slamtilførsel har ingen effekt på anleggets opptak av tungmetaller
  • Alle avlingene som er til stede i forsøkene har reagert positivt på slamtilførsel
  • Humisinnholdet er høyere ved slamspredning
  • Kvaliteten på slammet har blitt kontinuerlig forbedret
  • Studier av uønskede organiske stoffer, mikroplast og antibiotikaresistente bakterier viser ingen negative effekter av slamtilførsel

– Slammet har blitt bedre hele tiden. Vi har funnet de store utslippssynderne og vi har et fantastisk fint slam i dag, sier Agneta Thor Leander, VA SYD.

Prosjektet er et samarbeid mellom VA SYD, Sysav, Svenskt Vatten, Hushållningssällskapet og Trelleborg kommune, Svedala, Kävlinge og Staffanstorp.

All informasjon om forskningen er nå tilgjengelig på slamforsokenskane.se