Daniel Værås borer et 440 mm hull til en vannledning under et boligfelt på Årvoll i Oslo.

Første elektriske horisontalboring

Boreriggen brukes til å føre frem rør og kabler i fjell og kombinasjonsmasser uten å måtte grave. Til nå har slike borerigger vært avhengig av en diesel- eller HVO-drevet hydraulisk kraftpakke for å levere kraft til boringen. 

0

Daniel er den første til å borer hull til en vannledning under et boligfelt – hundre prosent elektrisk.

– Jeg liker å gå nye veier og ta nye utfordringer. Jeg brenner virkelig for horisontalboring og NoDig-løsninger. Her har vi fått kombinere det med å skape noe helt nytt. Det er utrolig moro å være med på, sier Daniel Værås (32). Han er utdannet rørleggermester, og daglig leder og eier i Værås Brønnboring AS. Han er også en ihuga NoDig-entusiast. Nå er han med på å skrive teknisk norgeshistorie, og å ta det grønne skiftet i anleggs- og VA-bransjen et skritt videre. 

Værås Brønnboring har nemlig tatt i bruk Norges første elektrisk drevne horistontalboringsrigg for hammerboring. Det er en type borerigg som brukes til å føre frem rør og kabler i fjell og kombinasjonsmasser uten å grave. Til nå har slike borerigger vært avhengig av en diesel- eller HVO-drevet hydraulisk kraftpakke for å levere kraft til boringen. 

Nå kan horisontalboring for første gang gjøres 100 prosent elektrisk og utslippsfritt. 

– Vi er først på et felt der flere vil komme med utslippsfritt utstyr. Vi er i gang i dag, og vi skaffer oss erfaringer med metoden lenge før nestemann setter i gang. Vi ser allerede en stor etterspørsel, basert på bransjerykter og jungeltelegrafen. Dette gleder jeg meg til å gå videre med, sier Daniel

Første elektriske – og Norges minste

Foruten å drives elektrisk er riggen også den minste horisontalborerigg for hammerboring. Den nøyer seg med 2,5 x 1,3 meter boregrop, til gravefri fremføring av kabler og rør på steder der det er virkelig trangt om plassen. 

Begge riggene drives elektrisk på et prosjekt i Oslo. Der er oppdragsgiver og HE Steg Entreprenør AS i gang med en fornyelse av drikkevannsforsyningen i et område på Årvoll. 

– Steg Entreprenør spurte meg i fjor vår om jeg hadde lyst til å være med på denne jobben, og om det er mulig å få til elektrisk boring. Det første var naturligvis lett å svare ja til. Spørsmålet om elektrifisering stilte jeg videre til flinke folk på leverandørsiden, og da begynte ballen å rulle. Nå har vi boret de første hullene. Utstyret fungerer veldig bra, sier Værås. 

–  Hva kan utstyret brukes til? 

– Hammerboring i fjell og kombinasjonsmasser, med og uten stålrør. Der det er tilstrekkelig strøm tilgjengelig, der kan det bores utslippsfritt. Selve boreriggen er et par år gammel, og akkurat den samme riggen som gikk med dieseldrift på forrige jobb, sier han. 

Elektrisk powerpack

Elektrifiseringen ligger i en separat elektrisk drevet kraftpakke. Den står atskilt fra selve boreriggen, sammen med den originale driftsenheten. Her er det en stor elektromotor som driver flere hydraulikkpumper. Den hydrauliske kraften til boringen kommer fra denne elektriske enheten, mens den originale dieselmotoren forholder seg taus. 

Dette gir elektrisk og utslippsfri drift på prosjekter der oppdragsgiver ønsker det, og der infrastrukturen ligger til rette for det. På andre jobber kan riggen drives konvensjonelt. Det eneste som trengs er å koble ut den hydrauliske forbindelsen og starte dieselmotoren. 

Den elektriske powerpacken er utviklet og bygget av boreriggleverandøren Qmatec i Vinje, Telemark. 

En boreoperasjon er avhengig av en betydelig mengde luft. Jo større dimensjoner, jo mer luft. 

– Atlas Copco har gitt god bistand på kompressorsiden i dette prosjektet med elektrifisering. Vi trenger en utvikling med sterkere elektriske kompressorer for å komme ytterligere videre i utslippsfri boring, sier Værås. 

Opptil 800 mm

I prosjektet på Årvoll borer Værås Brønnboring AS cirka fire hundre meter 440 mm hull i fjell. Riggen kan benyttes på hull helt opp til 800 mm i fjell og kombinasjonsmasser med elektrisk drift. Etter hvert vil han åpne også for større dimensjoner. Mer informasjon om det kommer senere. 

Den elektriske powerpacken kan brukes også på annet utstyr enn horisontalboring. Værås har flere vertikalrigger som er klargjort til å drives elektrisk gjennom den nye powerpacken. Dette er rigger som brukes til boring av vann- og energibrønner, samt fundamenter. 

– Riggene er klare. Det er bare å koble til powerpacken og starte boring utslippsfritt. Det er vi også de første i Norge som kan gjøre helt utslippsfritt, sier han. 

Utslippsfritt prosjekt

I prosjektet på Årvoll har Steg Entreprenør AS selv gjort utblokkinger med utslippsfritt, elektrisk drevet blokkeutstyr. Gravemaskiner og biler på prosjektet er også helelektrisk. 

Hovedentreprenøren er godt fornøyd med at Værås har tatt dette skrittet i teknologisk utvikling innen horisontalboring. 

– Det er veldig tøft av Værås å ta en sånn utfordring og en stor investering. Elektrisk drevet horisontalboring gir nye muligheter til helelektrisk drift av anlegget. Fra før har vi elektriske gravemaskiner og biler her. At boringen går elektrisk er et viktig steg i det grønne skiftet der hovedmålet er utslippsfrie anleggsplasser, sier prosjektleder Glenn Wiik i Steg Entreprenør AS.